Slovensko kleslo v rebríčku ochrany klímy

Mimovládne organizácie Germanwatch a CAN Europe predstavili v Doha, kde prebieha klimatický summit, pravidelný rebríček výkonnosti 58 krajín sveta v oblasti boja s klimatickou zmenou. Aj tentoraz zostali prvé tri pozície prázdne, čo autori indexu odôvodňujú tým, že žiadna krajina nepreukázal dostatok ambícií v boji s globálnym otepľovaním.

„Na čele sú Dánsko, Švédsko a Portugalsko, ale nejde tu o čierno-biely obraz,“ poznamenal Jan Burck z nemeckej organizácie Germanwatch. „Zatiaľ čo  Dánsko a Švédsko predvádzajú lepšie ratingy v politike a relatívne nízkych emisiách, vysoké umiestnenie Portugalska vyplýva hlavne z nižších emisií spôsobených ekonomickou krízou. EÚ ako celok tu vykazuje zmiešaný obraz, nakoľko Holandsko a Poľsko sa umiestnili pod priemerom.“

Ako uvádzajú autori, cieľom publikovania rebríčka je zlepšiť transparentnosť v medzinárodných klimatických politikách – index ukazuje pokrok jednotlivých krajín a tiež silné a slabé stránky v rôznych sektoroch. Zohľadňuje predovšetkým emisie CO2 vznikajúce pri používaním fosílnych palív a prvýkrát sa použili aj údaje o odlesňovaní pôdy, čo viedlo k poklesu krajín ako Brazília a Indonézia.

Riaditeľ CAN Europe Wendel Trio dodal: „ Kým bude Európska únia otáľať nad zvýšením svojho vlastného klimatického cieľa mínus 30 percent do roku 2020, pozícia krajín EÚ ako priekopníkov je v ohrození. Tým, že už splnili svoje Kjótske ciele, posun k ambicióznejšiemu cieľu by tiež vyslal silný signál pre rokovania v Doha.“

Najvyššie (4. miesto) sa umiestnilo Dánsko, a to vďaka pozitívnemu vývoju v množstve emisií a „výnimočne dobrému hodnoteniu politiky“. Za slabšiu stránku autori označili zaostávanie v energetickej účinnosti v porovnaní s konkurenciou. Ďalej nasleduje minuloročný víťaz Švédsko, u ktorých odborníci poukázali na menej sľubný vývoj v emisiách. Šieste miesto obsadilo Portugalsko.

„Výsledkom globálnej ekonomickej krízy je, že krajiny ako Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Írsko a Grécko značne znížili v posledných rokoch svoje emisie,“ uvádza sa v správe.

Zatiaľ čo minulý rok sa Slovensko umiestnilo na 11. mieste, tento rok ako jediné spomedzi krajín V4 kleslo na 16. pozíciu. SR predbehlo Maďarsko, ktoré postúpilo o 6 priečok. V rámci čiastočných výsledkov za jednotlivé oblasti (úroveň emisií; ich vývoj; obnoviteľné zdroje; energetická efektívnosť; klimatická politika) sme najhoršie dopadli v oblasti pokroku  klimatickej politiky.