Slovensko sa sústredí na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti

Obchod s potravinami (zdroj: Consumerist Dot Com/Flickr)

„Jednou z prekážok v rozvoji potravinárskeho priemyslu bol početný nástup obchodných systémov, ktorý sa výrazne podpísal na poklese podielu domácich potravín,“ uvádza Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV). V predkladacej správe ku Koncepcii rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014-2020, o ktorej včera rokovala vláda SR, zároveň dodáva, že v minulosti došlo k stabilizácii odvetvia aj vďaka vstupu zahraničného kapitálu.

Text, ktorý ministerstvo v júli predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie, definuje tri strategické ciele. Prvým je zvýšenie potravinovej sebestačnosti na 80% súčasnej spotreby, ďalej sa má  posilniť postavenie potravinárstva na trhu a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť.

Tvorcovia materiálu veria, že dopyt spotrebiteľov po slovenských výrobkoch posilnili aj potravinové škandály v Európe. Domáci priemysel má byť na zvyšovanie produkcie pripravený, no potrebuje investície do modernizácie, inovácií a ekologizácie výroby. Na tento účel ráta rezort pôdohospodárstva s 200 miliónmi eur z Programu rozvoja vidieka a s dodatočnými prostriedkami z operačného programu Výskum a inovácie.

Väčšia aj menšia kritika

K navrhovanému dokumentu sa na konci minulého mesiaca vyjadrili členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR. Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nemali výhrady. Aliancia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vzali materiál na vedomie, i keď druhá spomínaná organizácia prezentovala 17 zásadných pripomienok.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) žiadala vysvetlenie, aké budú nové možnosti spolupráce s obchodnými reťazcami. Jej predstavitelia uviedli, že: „nepociťujú ani nepoznajú konkrétne kroky obchodných reťazcov k spolupráci pri zvyšovaní podielu domácich výrobkov na domcom trhu.“ Ministerstvo oponovalo, že analýza spolupráce s reťazcami nie je cieľom koncepcie.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) spochybnila návrh rozdelenia finančných prostriedkov v cukrovarníctve, no akceptovala vysvetlenie od MPaRV.

Z predchádzajúcich vyjadrení zástupcov ministerstva je zrejmé, že prvoradý bude cieľ zvyšovania „potravinovej suverenity“. Preto je údajne nevyhnutné podporiť rast efektívnosti a konkurencieschopnosti. „Zlepšia sa tak aj väzby na domáce poľnohospodárstvo, podmienky v rámci ochrany životného prostredia a energetická efektívnosť,“ konštatoval v septembri šéf rezortu Ľubomír Jahnátek.