Spotreba elektriny je v európskych domácnostiach na vzostupe

Autor: Master isolated images, Freedigitalphotos.net

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v novej štúdii o stave energetickej účinnosti prináša údaje o vývoji spotreby energií v domácnostiach v členských krajinách EÚ. Členské štáty sa zaviazali znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 % v porovnaní s rokom 2009, čomu by mali napomôcť opatrenia prijatej smernice o energetickej efektívnosti.

Do roku 2005 sa spotreba energie v domácnostiach zvyšovala až sa v roku 2005 vyšplhala na 1.192.536 kiloton energie, t.j. takmer 1,39 milióna GWh. V období 2005-2009 došlo v štátoch Únie k poklesu celkovej spotreby energie v domácnostiach. Medzi rokmi 2008 až 2009 činil rozdiel dokonca viac ako 5 %. Následne ale začala spotreba opäť narastať .  

Pokles celkovej spotreby možno podľa autorov správy prisúdiť finančnej a ekonomickej kríze v roku 2009, zatiaľ čo nárast v 2010 nastal pravdepodobne v dôsledku vplyvov ekonomického oživenia. Do úvah ale treba vziať aj silnú zimu 2009/10 a nárast populácie.

V roku 2010 spotrebovali domácnosti 26,7 % celkovej konečnej spotreby energie v EÚ. Väčší podiel mal už len sektor dopravy – 31,7 %.

 

Pokiaľ ide o spotrebu samotnej elektrickej energie, podiel domácností bol 29,71 %, druhý najväčší po sektore priemyslu – 36,47 %. Spotreba elektriny per capita bola v roku 2010 na priemernej úrovni 5.661 kWh pre celú EÚ-27. Existovali ale značné rozdiely medzi starými a novými členskými krajinami – 6.271 kWh v EÚ-15 v porovnaní s 3.341 kWh v dvanástich nových členských štátoch.

Najviac elektriny spotrebúvajú domácnosti vo Fínsku, Švédsku, Francúzsku a na Cypre. Slovenské domácnosti patria naopak do skupiny menších spotrebiteľov.

 

„Konečná spotreba elektriny v rezidenčnom sektore je v EÚ-27 stále na vzostupe, a preto je úsilie podporovať energetickú efektívnosť pri využívaní elektriny domácimi spotrebičmi a zariadeniami obzvlášť dôležité,“ píše sa v správe.

Napriek opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti spotrebovali televízie napríklad počas dvoch rokov (2007-2009) o 2-3 % elektriny viac a v roku 209 sa dostali na úroveň 56 TWh. V rovnakom období sa ale znížila spotreba elektriny svetelnými zariadeniami o 5 %, čo možno pripísať najmä zvýšeniu využívania žiariviek a postupného odstraňovania klasických žiaroviek. Za úspešné opatrenia pre znižovanie spotreby možno podľa JRC považovať aj zavedenie štandardov energetickej efektívnosti pre bielu techniku, ako sú chladničky, práčky alebo umývačky riadu.