Štáty nerobia dosť pre dosiahnutie spoločného cieľa v energetickej účinnosti

Vyššia energetická účinnosť by mala zmierniť závislosť na rope. [TASR/Michal Svítok]

EÚ najväčším dovozcom fosílnych palív na svete. Závislosť možno zmierniť úsporami v spotrebe energie.

Európska komisia prijala v stredu (25. septembra) tri odporúčania na pomoc členským štátom EÚ pri prechode na čistú energiu.

Komisia pripomenula, že energetická účinnosť je kľúčovým cieľom EÚ, pretože úspory energie sú najjednoduchší spôsob ako ušetriť peniaze spotrebiteľom a znížiť emisie skleníkových plynov. EÚ si stanovila záväzné ciele týkajúce sa zníženia spotreby energie prostredníctvom zlepšenia energetickej účinnosti najmenej o 32,5 percenta do roku 2030.

Ambícia a realita

Odporúčania obsahujú podrobné usmernenia pre členské štáty o tom, ako uzákoniť a čo najlepšie implementovať rôzne aspekty smernice, ktorou sa mení a dopĺňa energetická účinnosť a ktorá sa uplatňuje od decembra 2018.

Slovenské domácnosti minú najviac energie na vykurovanie. Výdavky na bývanie rastú

Po vykurovaní sa najviac energie v domácnostiach spotrebuje na ohrev vody, osvetlenie, varenie a klimatizáciu. Výdavky na bývanie od roku 2007 výrazne stúpli.

Odporúčania sa konkrétne týkajú:

  • zavedenia povinností týkajúcich sa úspor energie v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030;
  • revidovaných ustanovení o meraní a fakturácii pre tepelnú energiu;
  • energetickej účinnosti pri vykurovaní a chladení.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol, že treba ubezpečiť, aby národné príspevky v oblasti energetickej účinnosti dosahovali spoločný cieľ EÚ do roku 2030 – najmenej 32,5 percenta.

„Medzera by mohla byť až šesť percentuálnych bodov, a preto vyzývame členské štáty, aby zintenzívnili svoju činnosť. Nové odporúčania pomôžu členským štátom lepšie využiť existujúci potenciál. Netreba si nechať ujsť príležitosť modernizovať naše ekonomiky,“ opísal situáciu.

Energetická nezávislosť

Podľa slov eurokomisára pre energetiku a zmeny klímy Miguela Ariasa Cañete je EÚ najväčším dovozcom fosílnych palív na svete, čo možno ukončiť práve pri zvýšenej ambícii v oblasti energetickej účinnosti.

K nízkouhlíkovej ekonomike sa Slovensko dostane obnovou budov

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov musí byť významnou súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Malo by sa to premietnuť aj do nového programovacieho obdobia eurofondov, píše RICHARD PAKSI.

Revidované pravidlá energetickej účinnosti označil za dôležité pre energetickú nezávislosť Európy.

„Veľa z toho, čo utrácame za dovážané fosílne palivá, sa bude investovať do účinnejších budov, udržateľných priemyselných odvetví a dopravy. Nový cieľ 32,5 percenta posilní našu priemyselnú konkurencieschopnosť, vytvorí pracovné miesta a zníži účty za energie, pomôže riešiť energetickú chudobu a zlepší kvalitu ovzdušia,“ vysvetlil Caňete.

Členské štáty EÚ sú povinné zaviesť do praxe zákony, iné právne predpisy a opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so zmenenou a doplnenou smernicou do 25. júna 2020, v prípade nových ustanovení o meraní a fakturácii pre tepelnú energiu je dátum transpozície 25. október 2020.