V Bruseli začal prvý Energetický deň európskych regiónov

zdroj: flickr, trcyburr

Približne 300 zástupcov regiónov, vrátane Zhromaždenia európskych regiónov, ministrov životného prostredia, zástupcov nemeckého regiónu Banden- Württemberg, či spoločnosť GE budú diskutovať o úlohe regiónov pri uplatňovaní environmentálnych politík a deliť sa so svojimi skúsenosťami.

Troma hlavnými okruhmi stretnutia sú energetická efektívnosť, bezpečnosť dodávok energie a zníženie emisií CO2.

„Tento deň predstavuje pre Zhromaždenie európskych regiónov dôležitý medzník,“ povedala predsedníčka zhromaždenia Michèle Sabban a dodala: „Sme presvedčení, že regióny by si mali nájsť cestu ako vziať budúcnosť do svojich vlastných rúk zodpovedne a anonymne- najmä v oblasti energetiky, ktorá ovplyvňuje každodenný život všetkých občanov a ich budúcnosť, a je nevyhnutná pre miestny rozvoj.“

Podľa štúdie považuje až 92 percent opýtaných regiónov energetiku za jednu zo svojich kľúčových priorít na najbližšie roky a 77 percent z nich už zaviedlo energetickú stratégiu.

Ako ďalej po Kodani? Svorne

Prvý panel na konferencii sa bude venovať otázke Ako ďalej po Kodaňskom summite, pričom sa zdôrazňuje najmä dôležitá budúca úloha regiónov. „Regióny sú silným motorom ochrany klímy. Je preto nanajvýš dôležité, aby regióny EÚ spolupracovali na dosahovaní cieľu limitovania globálneho otepľovania,“ dodala ministerka životného prostredia, zachovania prírody a dopravy nemeckého Baden Württembergu Tanja Gönner.

Medzinárodný panel o klimatických zmenách už úlohu regiónov zdôraznil vo svojej správe, kde uviedol, že 50 až 70 percent prostriedkov na potlačenie následkov klimatických zmien a na adaptáciu sa musí zaviesť na miestnej úrovni ak majú byť účinné.