V kríze majú pomôcť flexibilnejšie eurofondy

Štrukturálne fondy z obdobia 2000-2006 (pre Slovensko 2004-2006) budú môcť byť čerpané o pol roka dlhšie, a členské štáty môžu presúvať medzi prioritnými osami viac peňazí. Tieto zmeny obsahuje balík rozhodnutí Komisie zameraný na zvýšenie flexibility pri využívaní štrukturálnych fondov, ktorý predstavila komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová.

O možnosti čerpať prostriedky z ŠF až do 30. júna 2009 už Komisia pred časom informovala. Pôvodne mali byť posledné platby realizované do dvoch rokov od konca programového obdobia, čiže do 31. decembra 2008. Komisia ich členské štáty vyzvala, aby sa zamerali na sektory a opatrenia s vysokou návratnosťou, ako je investovanie do energetickej efektívnosti s cieľom vytvárať zelené pracovné miesta a energetické úspory a podpora čistých technológií na oživenie sektorov ako stavebný a automobilový priemysel.

Vyššia flexibilita sa zas týka súm presúvaných medzi prioritnými osami, ktoré si štáty stanovili. Doteraz mali riadiace orgány možnosť presúvať 2% prostriedkov, teraz to bude až 10%. „Situácia, v ktorej sa teraz ocitáme, sa veľmi líši od ekonomického prostredia v roku 2000, kedy sme sa dohodli na prioritách“, píše vo vyhlásení komisárka Hübnerová.

Celkové finančné prostriedky pridelené členským štátom v rozpočtovom období 2000-2006 predstavovali 257 miliárd eur, Slovensko z nich čerpalo v skrátenom období 2004-2006. Doteraz bolo vyplatených 225 miliárd eur, čiže 87,5 % celkovej sumy.