Vandenberghe: V kríze nie sme kvôli environmentálnej regulácii

Na Európskom obchodnom summite, ktorý sa minulý týždeň konal v Bruseli, vedúci kabinetu komisára EÚ Janeza Potočnika uviedol, že úlohou Európskej komisie je ukázať jasné prepojenie medzi odpadovým hospodárstvom a makroekonomikou. Vyzval tiež na odstránenie dotácií, ktoré škodia životnému prostrediu.

Kurt Vandenberghe pokračoval v rétorike, ktorá už dlhšiu dobu zaznieva z Európskej komisie o tom, že zavedenie platnej environmentálnej legislatívy do praxe pomôže Európe prekonať ekonomický útlm, zníži sa spotreba energie a prírodných zdrojov.

„Firmy hovoria, že sme v kríze, pretože príliš veľa zelených obmedzení nepomôže. Ak sme v kríze, nie je to preto, že niečoho bolo príliš veľa, ale bolo príliš málo, a to nie v environmentálnej legislatíve, ale na finančných trhoch,“ uviedol Vandenberghe.

„V Európe nepotrebujeme novú environmentálnu reguláciu ale potrebujeme implementovať tú existujúcu,“ dodal.

Poukázal napríklad na potenciál plnej aplikácie predpisov EÚ v oblasti odpadov, ktorou by sa ročne usporilo 72 miliárd eur a do roku 2020 vzniklo 400.000 nových pracovných miest. (EurActiv, 16.1.2012)

Zdôraznil, že ekologickejšie postupy nie sú nutne v rozpore s industrializáciou: „Nechceme de-industrializáciu. Chceme re-industrializáciu, ale založenú na novom modeli s de-materializáciou. Štúdie ukazujú, že je to možné a výnosné.“

Doplnil, že viacero firiem v EÚ už nastúpilo cestu znižovania odpadu a vo svojom výrobnom reťazci implementujú pravidlá recyklácie v snahe znížiť svoje náklady a byť ekologickejší.

Základom sú mestá

Zástupca Európskej komisie vyzval mestá, aby vykročili na cestu k cirkulujúcemu hospodárstvu.

„Mestá hrajú v tomto veľmi zásadnú rolu. Čoskoro bude 80 % občanov EÚ v mestách. Rastúca populácia ponúka biznis príležitosti, ale tiež predstavuje problém pre udržateľnosť,“ uviedol Vandenberghe.

V marci frakcia Zelených v Európskom parlamente zorganizovala konferenciu zameranú na potenciál miest s nulovým odpadom, kde vystúpil aj starosti prvého európskeho mesta, kde sa tento prístup podaril.

Giorgio DelGhingaro, starosta toskánskeho mesta Capannori zdôraznil: „Robíme bežné a konkrétne veci, napríklad eliminujeme plastové fľaše v školských jedálňach, nepoužívame plastové príbory, sami kompostujeme, stimulujeme k používaniu látkových plienok, prispievame distribútorom mlieka a vody z vodovodu a máme Výskumné centrum pre nulový odpad, ktoré analyzuje zvyškový odpad.