Aktuálnym návrhom pre vykurovanie Hornej Nitry chýba transformačný potenciál

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Wu Hong]

Diskusia o vykurovaní miest a obcí v okrese Prievidza po útlme uhlia v roku 2023 sa točí okolo dvoch návrhov. Žiadny z nich však nerieši hlavný problém a tým je vysoká energetická náročnosť budov a tepelných rozvodov v regióne, píše LENKA ILČÍKOVÁ.

Lenka Ilčíková sa v mimovládnej organizácii Priatelia Zeme-CEPA venuje transformácii uhoľných regiónov.

Radikálne zníženie spotreby energie by v budovách a tepelných rozvodoch by malo byť prvým krokom pre ďalší postup pri zabezpečení tepla v regióne. V súčasnosti sa uvažuje o dvoch projektoch.

Slovenské elektrárne ponúkajú výstavbu teplárne, ktorá bude spaľovať v troch kotloch zemný plyn a v dvoch kotloch biomasu. Konkurenčným projektom je návrh spoločnosti PTH, ktorá chce teplo pre Prievidzu vyrábať s využitím biomasy, plynu a potenciálu banských vôd.

Europarlament dal zelenú financovaniu plynu pri transformácii uhoľných regiónov

Stanovisko europoslancov je v rozpore s pohľadom Európskej komisie a členských štátov, ktoré plyn z financovania vylúčili. Peniaze z Fondu majú uľahčiť uhoľným regiónom zbaviť sa hospodárskej závislosti na uhlí.

Zastaralé rozvody a budovy plytvajúce teplom

Ani jeden projekt však nepristupuje k zásobovaniu teplom komplexne a neráta s radikálnym znížením spotreby energie prostredníctvom hĺbkovej obnovy budov a rozvodov. Na rozvodoch z elektrárne Nováky sú totiž straty minimálne 12,5 percenta a na rozvodoch v Prievidzi okolo 14 percent.

Moderné systémy majú 5-10 percent straty v porovnaní s cca 26 percentnými stratami len na rozvodoch. Komplexnou obnovou budov možno znížiť ich energetickú spotrebu aj viac ako o polovicu.

Napríklad modernizáciou Strednej priemyselnej školy stavebnej E. Belluša v Trenčíne ušetrí Trenčiansky samosprávny kraj až 70 percent energie a usporí tak až 50 000 Eur a 200 ton CO2 ročne.

Po určitej dobe treba riešenie prehodnotiť

Pre región je preto perspektívnejšie smerovať k centrálnemu zásobovanie teplom 4. generácie. To musí ísť ruka v ruke s komplexnou obnovou budov a rozvodov a výhradným využitím obnoviteľných zdrojov a sezónnym  skladovaním energie na Slovensku.

Tento zámer má potenciál smerovať k uhlíkovej neutralite tým, že nekonzervuje súčasnú vysokú energetickú spotrebu.

Región má na to všetky predpoklady – priaznivé prírodné podmienky a potenciálne financovanie z Fondu spravodlivej transformácie, Modernizačného fondu či eurofondov.

Preto k dvom návrhom vykurovania, ktoré sú momentálne v hre, musíme pristupovať ako k dočasným riešeniam.

Návrhy totiž spravodlivú transformáciu pre obyvateľov regiónu neprinášajú. Preto organizácia Priatelia Zeme-CEPA, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje navrhuje, aby vybrané riešenie vykurovania na hornej Nitre po roku 2023 bolo oficiálne označené ako dočasné. Po 11 rokoch by bolo prehodnotené s ohľadom na ceny tepla a ciele ochrany prírody.

Toto obdobie je približná životnosť biomasových kotlov PTH a tiež doba návratnosti investície Slovenských elektrární. Pre dodržanie princípov spravodlivej transformácie, ktorého má byť Horná Nitra európskym príkladom osvedčenej praxe je nevyhnutné využiť prechodné obdobie na výraznú a kvalitnú obnovu budov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj systému centrálneho zásobovania teplom 4. generácie.

Priatelia Zeme-CEPA s rôznymi expertami budú pracovať na tomto dlhodobom riešení centrálneho zásobovania teplom 4. generácie, ktoré experti JASPERS  už teraz ho považujú za prínosné v diskusii o druhej – dlhodobej fáze riešenia. Takýto systém by navyše mohol prilákať mladých expertov a expertky na ďalšiu prácu v regióne.

Slovensko má dostať ďalšie stovky miliónov eur na transformáciu priemyselných regiónov

Komisia navrhuje v rámci plánu oživenia európskej ekonomiky navýšiť Fond spravodlivej transformácie (Just Transition Fund – JTF) z pôvodných 7,5 miliardy eur na 40 miliárd eur.

Zásobovanie teplom je len prvý krok

Cieľ Európskej únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu nebude možné dosiahnuť ak zakonzervujeme peniaze vo fosílnom zemnom plyne, spaľovni odpadov alebo nadmernej spotrebe biomasy.

Vláda stanovila konkrétny termín konca podpory uhlia na rok 2023, no bol to len prvý krok transformácie regiónu. Ďalším bude po určitom čase prehodnotiť dočasné riešenie centrálneho zásobovania teplom s ohľadom na spravodlivosť pre ľudí (nielen firmy) a ochranu prírody.