Inteligentné merače: menej rečí, viac skutkov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento komentár zaslal EurActivu John Harris, viceprezident a vedúci vládnych záležitostí a komunikácie v spoločnosti Landis+Gyr, ktorá je jedným zo svetových lídrov merania elektriny a energetického manažmentu.

„Benjamin Franklin povedal: Ušetrený cent je zarobený cent. To isté možno aplikovať na energetickú efektívnosť. Nepoužitý megawatt – takzvaný negawatt – je najbezpečnejšou, environmentálne najšetrnejšou jednotkou energie, ktorú nájdete. Ušetrená jednotka energie je zarobená jednotka energie.

S výzvami, ktorým v súčasnosti čelíme, sa celý svet prebúdza a zisťuje ako dôležité je šetriť energiou a napokon energetická efektívnosť získava pozornosť, ktorú si zaslúži. Diskusie o jadrovej energii v Európe, ktoré nasledujú po haváriách v Japonsku, zvýrazňujú fakt, že v blízkej či stredne dlhej dobe, budeme mať pravdepodobne k dispozícii menej výrobnej kapacity, zatiaľ čo spotreba bude naďalej rásť.

Plán efektívnosti, ktorú prijala Európska komisia ukazuje kompromis a naliehavú potrebu optimalizovať výdaje na energiu. Avšak najprv, ako pripravíme súčasný energetický systém na nové výzvy?

Realizácia plného potenciálu európskej energetickej efektívnosti si vyžiada oveľa viac než len jednoduchú výmenu žiaroviek. Komisia odhaduje, že „business as usual“ nám umožní dosiahnuť len polovicu z 20-percentného zlepšenia v energetickej efektívnosti do roku 2020. Na zaistenie budúcej dodávky energie EÚ, budeme potrebovať nielen vhodnú regulačnú podporu, ale aj väčšie investície a rýchlejší rozvoj infraštruktúry.

Energetická infraštruktúra v Európskej únii je zväčša stará desaťročia a nemôžeme očakávať, že uspokojí budúci dopyt po energetickej efektívnosti, tak ako nemôžeme očakávať, že auto zo 60. rokov uspokojí dnešné požiadavky pre efektívnosť palív.

Pre naplnenie cieľov 20-20-20 potrebuje Európa rýchlejšie zavedenie technológií inteligentných sietí – začiatkom by mali byť inteligentné merače.

Inteligentné merače využívajú ICT pre dvojsmernú komunikáciu medzi obsluhou a konečným spotrebiteľom. Dokážu poskytnúť široké spektrum služieb zákazníkom, dodávateľom i prevádzkovateľom sietí. Najdôležitejšie je, že sú podstatné pre monitorovanie a riadenie energetickej spotreby.

Inteligentné merače pomôžu nielen zefektívniť sieť, ale umožnia samotným spotrebiteľom konkrétne prispieť ku energetickej efektívnosti.

Ako urobíme systém energie inteligentným?

Skutočnosť je, že zavedenie inteligencie do systému dodávok energie sa zásadne líši od jednoduchej novej investície do „medi a ocele“. Nové iniciatívy pre inteligentné siete a riešenia šetriace energiu pre mestá by mali začať zriaďovať jasne definovanú cestovnú mapu s konkrétnymi míľnikmi pre rozvoj inteligentných sietí v Európe. Môže sa to stať aj povzbudzovaním národných regulačných úradov aby odmeňovali investície do technológií, vrátanie inteligentného merania. Technológia je pripravená – ale dochádza nám čas.

Čím dlhšie čakáme, tým ďalej budeme od splnenia cieľov európskej energetickej a environmentálnej politiky. Podľa toho ako je to dnes, časový rámec pre rozmiestnenie inteligentného merania v Treťom energetickom balíku je príliš dlhý na to, aby mohol byť rozvoj inteligentných sietí včas.

Smernica pre elektrinu v Treťom energetickom balíku predvída, že do roku 2020 bude 80% európskych domácností vybavených inteligentnými meračmi. Komisia správne považuje rozšírenie inteligentného merania za ´podstatný prvý krok smerom k implementácii inteligentných sietí´. Avšak ak sa má inteligentná sieť rozvinúť natoľko, aby priniesla očakávanú energetickú efektívnosť 20%, inteligentné meranie bude potrebné zaviesť naprieč Európou dávno pred týmto termínom.

Potrebujeme si uvedomiť, že čím skôr sa inteligentné meranie rozšíri, tým rýchlejšie budú inteligentné siete k dispozícii a fungovať a tým sú naše šance na splnenie cieľov 20-20-20 väčšie.“