Krok k energeticky úspornému osvetleniu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Boli tak dlho súčasťou nášho každodenného života, až sa zdá zvláštne, že sa stratia. Od 1. septembra 60-wattové žiarovky postupne zmiznú z regálov obchodov, pretože tento typ žiarovky bude na základe právnych predpisov EÚ zakázaný. Prečo? Edisonova žiarovka, ktorá produkovala svetlo viac ako 100 rokov, už jednoducho nezodpovedá stavu najnovšej osvetľovacej techniky. Spotrebuje príliš veľa energie v porovnaní s tým, koľko svetla vyprodukuje. Nové zdroje svetla – s podobným svetlom – či už sú to energeticky úsporné žiarovky alebo kompaktné žiarivky (CFL), šetria až o 80 %  viac energie ako žiarovky typu Edisonovej žiarovky a ich životnosť je až 10-krát dlhšia. Výmenou všetkých žiaroviek môže priemerná rodina ľahko ušetriť z celkového ročného účtu 50 euro za elektrinu a EÚ môže ako celok ušetriť výkon 10 elektrární a ročne 15 miliónov ton emisií CO2, čo je akoby ste stiahli z cesty 7 miliónov áut (napr. všetky autá v Holandsku).

To nie je málo. Je to významný príspevok k našej stratégii znížiť našu spotrebu energie a emisie skleníkových plynov: Európa si jednoducho nemôže dovoliť plytvať energiou. Energetická efektívnosť je hlavným bodom stratégie EÚ s názvom Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a prechodu k hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje. Je to kľúčový faktor na dosiahnutie dlhodobých cieľov v oblasti energie a klímy, pretože energia, ktorú nevyužívame, neznečisťuje našu klímu a životné prostredie. Energetická efektívnosť je aj jedným z nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť bezpečnosť dodávok energie. Ak budeme používať menej energie, budeme menej závislí od dovozov. A  pre tie členské štáty, ktorých cieľom je vymaniť sa z jadrovej energetiky, alebo pre tie, ktoré sa nerozhodli pre jadrovú energiu, je dôležité tento cieľ dosiahnuť, pretože samotná energia z obnoviteľných zdrojov stačiť nebude. Energetickú efektívnosť možno teda z mnohých hľadísk považovať za najväčší zdroj energie Európy.

Vzhľadom na všetkých tieto dôvody stanovili hlavy štátov už v roku 2007 ambiciózny cieľ v oblasti energetickej efektívnosti: do roku 2020 by sa mala v Európskej únii znížiť energetická spotreba o 20 percent. Postupné vyraďovanie žiaroviek bolo len jednou časťou tejto stratégie. Stratégia sa však zamerala aj na iné neefektívne výrobky v našich domácnostiach, najmä zavedením energetických štítkov, ktoré zákazníkov informujú, či daný výrobok je alebo nie je energeticky úsporný. Vďaka technologickým zlepšeniam, ku ktorým štítky viedli, dnes 90 % chladničiek, pračiek a umývačiek riadu dosahuje triedu „A“, čo je najvyššia trieda starého systému označovania štítkami. Tento systém prináša ovocie v rovine energetickej aj finančnej: priemerná práčka vyrobená pred 15 – 20 rokmi spotrebovala 1,5 kWh a 100 litrov vody. Dnes spotrebuje moderná práčka 0,85 kWh a 40 litrov vody. Nová práčka vám tak ušetrí okolo 80 EUR ročne.

Tieto opatrenia samotné nám však nepomôžu dosiahnuť naše ciele energetickej účinnosti. Podľa dnešného stavu dosiahneme v roku 2020 len 10 percent energetickej úspory, a teda polovičný cieľ. Z týchto dôvodov Komisia EÚ predstavila v júni tohto roku nové návrhy, ktoré presahujú rámec domácností a zahŕňajú orgány verejnej správy, energetické podniky a priemysel. Jednou dôležitou oblasťou je bývanie, pretože takmer 40 percent všetkej energie, ktorá sa spotrebúva v EÚ, sa používa v súkromných a verejných budovách: na osvetlenie, pre naše elektrospotrebiče, ale najviac na vykurovanie (67 percent). To značí, že kľúčovým prvkom je dobrá izolácia a renovácia. Práve z tohto dôvodu navrhujeme, aby orgány verejnej správy zdvojnásobili mieru renovácie z 1,5 na 3 percentá. A navrhujeme, aby energetické podniky pomáhali svojim zákazníkom znížiť spotrebu energie. Vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve je už táto politika veľmi úspešná – zákazníci šetria energiu a podniky presúvajú svoju činnosť čiastočne do iných odvetví, ako je poskytovanie služieb v oblasti energetiky, než by sa venovali čisto len predaju energie.

Teraz môžu ľudia povedať, tak, ako v prípade žiarovky, že to nie je praktické a že sa nám to nepáči. Vždy sa nájde niečo, čo sa dá kritizovať. Jedna vec je ale istá – konať musíme teraz, aby sme sa dostali na správnu cestu, ktorá vedie k dosiahnutiu cieľa. Len kombinované účinky úplného vykonávania existujúcich a nových opatrení navrhovaných v pláne energetickej efektívnosti a smernici o úsporách zmenia náš každodenný život a budú mať potenciál na vytváranie finančných úspor až do 1000 EUR na domácnosť ročne, zlepšia konkurencieschopnosť priemyslu Európy, vytvoria 2 milióny pracovných miest a znížia ročné emisie skleníkových plynov o 740 miliónov ton.

A buďme úprimní – nielen Európa, alebo zopár úradníkov z Bruselu – chce šetriť energiu. Je to medzinárodný fenomén. Vezmite si napríklad žiarovku. Žiarovky zakázali Spojené štáty americké, tak ako aj Austrália, Kanada, Južná Kórea. Čína, India a Rusko ich zamýšľajú nasledovať. Pre náš kvalitný život. Pre našu budúcnosť.