Vplyv IT priemyslu na životné prostredie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dôkazom pozitívneho vplyvu rozvinutej informačnej spoločnosti na životné prostredie je postupné nahradzovanie tlačenej formy katalógov digitálnou podobou. Internetové stránky súkromných firiem sú v dnešnej dobe pomerne pestrým zdrojom takýchto materiálov.

Na druhej strane však vzniká problém so samotnými elektronickými zariadeniami. Tie obsahujú aj viaceré toxické látky. V konečnom dôsledku je problémom aj neustále sa a zvyšujúca spotreba energie spojená s nárastom množstva elektronických zariadení.

Autori rozlišujú tri kategórie vplyvov IKT na životné prostredie:

  • Vplyv výroby: výroba elektronických zariadení spotrebúva energetické zdroje a produkuje uhlíkové emisie. Opotrebované zariadenia zasa zväčšujú odpady.
  • Vplyv používania IKT v podnikaní: vo všeobecnosti ide o pozitívny vplyv, príkladom je nárast videokonferencií a digitálnych katalógov.
  • Vplyv masového využívania IKT: napríklad, ak ľudia pracujú doma na počítači s internetom, majú viac voľného času, napríklad na výlety.

Na hodnotenie IKT nie je podľa autorov možné uplatniť tradičné hodnotiace prístupy. Rovnako nie je podľa nich možné výzvy prinášané využívaním IKT. Teda pomocou tradičných schém nie je možné ani koncipovať prístup k IKT, ktorý by viedol k trvalo udržateľnej ochrane životného prostredia.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.