Bratislava ožíva na zeleno

Komerčný obsah

Týždeň zelených budov [Zdroj: SKGBC]

BRATISLAVA, 25. september 2019 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)  v pondelok v Bratislave slávnostne otvorila podujatie s názvom Týždeň zelených budov na Slovensku. Hlavným mottom tohtoročnej kampane je: „Spoločným úsilím za ekologické, zdravé a klimaticky odolné prostredie pre všetkých“.

Úvod týždňa už tradične patrí Slávnostnému otvoreniu Týždňa zelených budov. Slávnostne ho otvorili výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Hana Ovesná a predseda predstavenstva Pavol Kukura za účasti členských organizácií SKGBC, obchodných komôr a záujmových organizácií, ktorým záleží na udržateľnosti v stavebnom sektore. Pani Ovesná predstavila nových členov organizácie, a to spoločnosti CBRE s.r.o. a Liko – S s.r.o.

„Čo sú to zelené budovy? Také, ktoré myslia na ľudí,“ otvorila tému zelených budov Hana Ovesná. V budovách podľa nej trávime až 90 percent svojho času. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Ako uviedla, zelené budovy sú  ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich bývajú a pracujú. Zdravý vzduch bez škodlivých látok, správne osvetlenie, tepelný komfort, dostatok  priestoru, toto všetko vedia poskytnúť. „Ľudia, ktorí pracujú v takýchto budovách sú produktívnejší a majú aj nižšiu chorobnosť,“ uviedla pani Ovesná. Pavol Kukura z SKGBC apeloval, že hoci sa o téme zelených budov a ich užitočnosti hovorí už dlhšie, na Slovensku máme len jeden certifikovaný rezidenčný objekt, a to Zelené Átrium v Trnave a jednu v procese certifikácie Green Bay Trenčín. „Je to priepastný rozdiel v porovnaní s administratívnymi a priemyselnými budovami,“ uviedol predseda predstavenstva.

Ďalším bodom programu bolo slávnostné odovzdanie cien pre stredné školy, ktoré sa zapojili do projektu Green Day. Klimatizáciu od spoločnosti Climaport získala Škola pre mimoriadne nadané deti a ymnázium v Bratislave. 10 senzorov na meranie kvality ovzdušia vo vnútornom prostredí, ktoré venovala firma HB Reavis, vyhralo Gymnázium Ladislava Sáru z Bratislavy. Tretiu cenu, zájazd do Energolandu, ktorú venovali  Slovenské elektrárne, získala Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, taktiež z Bratislavy.

Slovenská rada pre zelené budovy sa stala partnerom konferencie HR2019, ktorá sa konala v utorok 24.9. V paneli s názvom Budúcnosť práce vystúpili členovia predstavenstva SKGBC Marek Kremeň a Martin Stohl a predstavili nové trendy v kanceláriách a wellbeing. Odborníkom z oblasti ľudských zdrojov predstavili benefity WELL kancelárií. Uviedli, že fyzické a sociálne prostredie zásadne ovplyvňujú naše zdravie.

Green Business breakfast v stredu 25. septembra  sú zamerané na Zdravé bývanie v tomto storočí. Ako povedal development manažér Filip Gulan zo spoločnosti Corwin: „Zelená budova je taká, ktorá je navrhnutá, postavená, prevádzkovaná a využívaná udržateľným spôsobom“. Podľa neho, vyššie nároky na architektonické ako aj technologické prevedenie spravidla znamenajú vyššie náklady, no v dlhodobom horizonte sa stanú zdrojom šetrenia nákladov. „To sa potom premietne do vyššieho komfortu a tiež aj do hodnoty nehnuteľnosti,“ dodal Gulan.

Architekt Pokorný zo spoločnosti Pokorny architekti s.r.o podotkol: „V  stavebníctve sa v súčasnosti používajú tri základné konštrukčné materiály, a to betón, oceľ a drevo. Z hľadiska

udržateľnosti a obnoviteľnosti zdrojov je práve drevo tým materiálom, ktorý môže zachrániť túto planétu.“ Developeri síce hovoria, že je drahé a architekti tvrdia, že obmedzuje ich tvorivosť, no takýto postoj je neprofesionálny a spiatočnícky. Ako uviedol, drevo má niekoľkonásobne nižšiu energetickú náročnosť spracovania a následnej recyklácie. „Oceľ a betón sú fyzikálne trvanlivejšie materiály ako drevo, ale čo z toho, keď stavby z nich postavené likvidujeme skôr, ako naplnia svoju životnosť,“ doplnil Pokorný.

Urbanista Adrián Gubčo nás prinútil zamyslieť sa, ako klimatická zmena mení architektúru a urbanizmus miest. Otvoril tému takzvaných brownfields, pozemkov, ktoré sú nedostatočne využívané, zanedbané a často kontaminované a o možnosti ich transformácie. Diskutujúci sa spoločne zhodli v jednom. Možno to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale planéta má problém. A veľký.“

Vyvrcholením Týždňa zelených budov je festival udržateľnosti Green Day. Naplánovaný je na piatok 27. septembra 2019 a uskutoční sa v priestoroch auly Ústavu manažmentu STU, Bratislava, vchod z Mýtnej ulice. Tento rok sa podujatia zúčastní viac ako 630 stredoškolákov. Zaujímavým programom ich bude sprevádzať Ladislav Miko alias youtuber Zlý Zajo. Róbert Holý zo Slovenských elektrárni stredoškolákom predostrie tému globálneho otepľovania  a možného riešenia. Počas jeho prednášky s názvom Odysea Zeme otvorí rôzne témy ohľadom elektriny, zdrojov energie a problémov s tým súvisiacich. „Vy to možno nepociťujete, ale naša planéta sa zohrieva takým tempom, aké tu ešte nebolo,“ upozornil pán Holý. Riešenie vidí v nízkouhlíkových zdrojoch energie, ako sú jadrové, vodné, slnečné a veterné elektrárne.

Podujatie príde podporiť aj generálny riaditeľ a spoluzakladateľ potravín Yeme Peter Varmuža. Ako hovorí: „budúcnosť planéty nám nie je ľahostajná. Vytvorili sme vlastné zero – waste recyklačné centrum. Až 70 percent odpadu z nášho obchodu dokážeme zrecyklovať.“ Dodal, že spoločnosť nepoužíva ropné plasty, ale kompostovateľné bioobaly.

Súčasťou programu bude predstavenie vzdelávacieho projektu a súťaže pre stredoškolákov „Ambasádori udržateľnosti“. Projekt má za sebou úspešný pilotný rok (šk. rok 2019/2020) a zapojilo sa doň viac ako 220 žiakov z bratislavských stredných škôl. Počas prednášok žiakom predstavili rôzne formy a spôsoby, ktoré sa využívajú pri výstavbe a rekonštrukcii budov, bytov a priestorov tak, aby boli v súlade so zdravým bývaním a životným prostredím. Následne vypracovali profesionálne prezentácie na tému „Zelená obnova budovy školy“. Zaujímavosťou a výnimočnosťou projektu je, že na projektoch sa zúčastňujú žiaci druhých ročníkov rôznych stredných škôl, teda gymnázií i odborných škôl. Tímy, ktoré medzi sebou súťažia, pracujú vo virtuálnej platforme SOLVED a sú účelovo premiešané. Ide o simuláciu skutočného pracovného prostredia.

„V školskom roku 2019/2020 plánujeme tento projekt rozšíriť aj do regiónov. Plánujeme osloviť cca 900 študentov stredných škôl nielen v Bratislave, ale aj v Nitre a v Košiciach. V Nitre prevzal záštitu nad projektom pán primátor Marek Hattas,“ uzavrela Hana Ovesná.

Počas festivalu Green Day sa študenti zoznámia so základnými princípmi elektromobility. Názorná ukážka a fungovanie elektromobilu Hyundai KONA im pomôže lepšie pochopiť teóriu o e-mobilite, elektronabíjačkách a veciach s tým súvisiacich, ktorú im prednesie pán Rastislav Žembery zo ZSE Drive.