Obálka z bankového výpisu môže skončiť aj v komposte

Komerčný obsah

Plne ekologické obálky tvoria materiály šetriace životné prostredie – recyklovaný papier, bezropná fólia či sójové farby. Na potlač obálok sú použité farby vyrobené z obnoviteľnej suroviny – sóje. Klasickú okienkovú fóliu nahrádza fólia z obnoviteľných zdrojov, ktorá neobsahuje ropu.

Takáto eko obálka sa bez problémov rozloží v zariadeniach na kompostovanie. V praxi to znamená, že ju môžete hodiť do záhradky alebo do kvetináča ako hnojivo. Dodávateľom obálok je spoločnosť Harmanec-Kuvert, ktorá tiež prispeje k rozvoju životného prostredia výsadbou jedného stromu za každý kubík ekotovaru vyrobeného pre banku.

VÚB banka sa zaviazala šíriť najlepšie praktiky týkajúce sa environmentálnej zodpovednosti v roku 2009, kedy pristúpila k celosvetovej iniciatíve OSN Global Compact.

„Hoci nepatríme k priamym znečisťovateľom životného prostredia, hľadáme nové riešenia na ochranu prírody. Vo vnútri banky môžeme ovplyvňovať znižovanie spotreby energií a produkciu odpadu.V rámci poskytovania úverov podporujeme projekty zelenej energie zamerané na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory. Máme tím ľudí, ktorý poskytuje odbornú pomoc klientom pri príprave a realizácii takýchto projektov, a tak sa spolupodieľame na ochrane životného prostredia – znižovaní produkcie CO2 a spotreby energií, ochrane zdravia ľudí aj prírodných zdrojov,“ uviedol Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB.

Prostredníctvom svojej nadácie VÚB tiež podporuje viacero ekologických projektov a podujatí. K najznámejším patria medzinárodný filmový festival Ekotopfilm a projekt Čisté vody, zameraný na čistenie horských plies, jazier a riek v Tatranskom národnom parku od odpadkov.