Schneider Electric: Slovensko potrebuje zelené budovy

Komerčný obsah

Spoločnosť Schneider Electric sa stala jedným zo zakladajúcich partnerov Slovenskej rady pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC). Organizácia združuje popredných hráčov v oblasti  stavebníctva a developmentu, architektov a projektantov, dodávateľov stavebných systémov, materiálov a technológií a finančníkov. Jej cieľom je dosiahnuť, aby sa na Slovensku stali energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba bežným štandardom. Spoločnosť Schneider Electric bude v predstavenstve SKGBC zastupovať jej obchodný riaditeľ Pavol Praženica.

Rozmach ekonomiky v posledných dvadsiatich rokoch priniesol rozvoj stavebníctva hoci kríza niektoré stavebné projekty prechodne utlmila. Mnohé z nich však majú rezervy v energetickej efektívnosti a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu a spoločnosti. Na štátnu správu a firmy vytvára tlak aj stratégia 2020 a Európska direktíva o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorou EÚ plánuje zvýšiť energetické úspory a znížiť spotrebu energií.

Práve v tejto oblasti vidí svoju úlohu SKGBC, ktorá si kladie za cieľ podchytiť kvalitu plánovanej výstavby a rekonštrukcií v súlade s budúcimi nárokmi na úspory energetických a iných zdrojov a kvalitu života. „Budovy sa dnes podieľajú takmer 40-timi percentami na celkovej energetickej spotrebe. To je viac, než doprava či priemysel. Ak túto spotrebu dokážeme zredukovať, bude to znamenať obrovský prínos pre spoločnosť, životné prostredie, aj ľudí samotných. Navyše, v budovách trávime vyše 90 % času, preto je aj ich vnútorné prostredie nesmierne dôležité,“ vysvetľuje Vladimíra Bukerová, riaditeľka SKGBC. „Slovenský trh je v oblasti udržateľnej výstavby za susedmi ešte stále pozadu, ale máme vlastne obrovskú výhodu v tom, že začíname od nuly – môžeme čerpať zo skúseností iných a neopakovať ich chyby,“ konštatuje Vladimíra Bukerová..

Slovenská rada pre zelené budovy sa na tomto procese rozvoja bude podieľať najmä podporou vzorových projektov, inovatívnych modelov a zelených technológií na slovenskom stavebnom trhu. „Obsahom našej práce budú aj vzdelávacie aktivity cielené na odbornú i laickú verejnosť. Zároveň sa chceme aktívne zapájať aj do relevantných legislatívnych aktivít, ku ktorým vieme poskytnúť hodnotenie alebo navrhnúť zmysluplné riešenia odrážajúce pohľad odborníkov z praxe,“ dodáva Vladimíra Bukerová.

Ciele SKGBC sú zladené so základnou filozofiou Schneider Electric. „Našim spoločným zámerom je nielen chrániť životné prostredie a znižovať emisie CO2, ale aj pomáhať eliminovať budúce náklady organizácií spojené z vysokou energetickou spotrebou budov,“ uvádza Pavol Chovanec, generálny riaditeľ Schneider Electric Slovensko.  „Slovensko by sa malo viac zamerať na využitie obnoviteľných zdrojov energie, nájsť uplatnenie najnovším vedeckým a technologickým poznatkom, ktoré pomôžu zlepšovať kvalitu nášho života, tak ako neustále rastú naše nároky. Je dôležité podporovať a rozvíjať inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú získať z energie maximum, pričom jej spotrebujeme menej. Takáto energia je nielen „zelená“ a lacnejšia, ale aj bezpečná a samozrejme udržateľnejšia,“ uzatvára Pavol Chovanec

O spoločnosti Schneider Electric

Ako globálny špecialista v manažmente energií, s prevádzkami vo viac než 100 krajinách, ponúka Schneider Electric integrované riešenia v celej šírke rôznych segmentov trhu. Spoločnosť je lídrom v oblasti energetiky a infraštruktúry, priemyselných procesov, automatizácie budov, ako aj dátových centier a sietí a v rezidenčnom segmente. Zameriava sa na bezpečnosť energie, jej spoľahlivosť a efektívnosť. Firma, ktorá zamestnáva vyše 100 000 ľudí dosiahla v roku 2010 obrat na úrovni 20 miliárd eur. Schneider Electric pomáha jednotlivcom aj organizáciám „získať maximum zo svojej energie.“

Schneider Electric, make the most of your energy.

www.schneider-electric.com

O SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu tak, aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patrí 15 spoločností z rôznych sektorov stavebníctva, ktoré pôsobia na slovenskom trhu.

Viac informácií o Slovenskej rade pre zelené budovy nájdete na www.skgbc.org

Zdroj: Schneider Electric