Viac rastu a konkurencieschopnejšie Slovensko v EÚ

Komerčný obsah

V úvode vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušan Chrenek, uviedol: „Členstvo v Európskej únií má pre Slovensko veľký význam. Slovenská ekonomika je postavená na exporte a 85% slovenského exportu ide práve na európske trhy. Najväčší hospodársky rast Slovensko zaznamenalo práve po vstupe do EÚ a postupne dobieha vyspelejšie krajiny. Potvrdzuje to aj rast HDP na obyvateľa, ktorý vzrástol z 57 na 76% priemeru EÚ.“ Prezident Americkej obchodnej komory v SR Igor Kottman pripomenul, že na to aby Slovensko bolo konkurencieschopnejšie v rámci EÚ, „musíme si uvedomiť, že v boji o investície Slovensko už nesúťaží len so svojimi susedmi, ale aj naoko vzdialenými krajinami v Ázií a Latinskej Amerike. Preto považujeme za veľmi dôležité diskutovať nielen o tom, čo nám 10 rokov členstva v EÚ prinieslo, ale aj aké výzvy stoja pred nami a ako sa k nim postaviť.“ Na konferencii sa tiež otvorili otázky, o ktorých sa v súčasnosti vedú intenzívne diskusie ako na Slovensku, tak aj na pôde EÚ: verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo a inovácie ako aj energetická efektívnosť.

Na konferencii vystúpili aj ďalší významní predstavitelia slovenskej vlády, vrátane štátnych tajomníkov Ministerstva financií, Vazila Hudáka, a Ministerstva hospodárstva, Pavla Pavlisa, ako aj vedúcich predstaviteľov ministerstiev vnútra, kultúry, hospodárstva, Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu priemyselného vlastníctva. Za Európsku komisiu sa konferencie okrem komisára Šefčoviča  zúčastnil aj generálny riaditeľ GR pre podnikanie a priemysel, Daniel Calleja Crespo, ako aj riaditeľka pre duševné vlastníctvo z GR pre vnútorný trh a služby, Kerstin Jorna. Konferencie sa medzi inými zúčastnili aj šéfovia spoločností US Steel Košice, CGI či Emerson.http://www.euractiv.sk/fileadmin/Files/Amcaham.jpg