Slovenský plán obnovy: Ako budú vyzerať reformy v praxi?

Ilustračná fotografia. [pixabay.com]

Plán obnovy a odolnosti je hotový a pre slovenskú vládu nastáva tá ťažšia časť – dobre pripraviť jeho prevedenie do praxe. Bezprecedentné finančné prostriedky by mali začať prúdiť na Slovensko už v lete. Aké kroky vláda podniká, aby reformy a investície zvládla efektívne realizovať? Plánuje do procesu zapojiť kľúčových hráčov?

Slovensko chce značnými investíciami znížiť emisie v priemysle, doprave, v sektore budov, či energetike. To všetko ho má posunúť k hlavnému cieľu – stať sa zdravšou a príjemnejšou krajinou s nulovými emisiami a naštartovať zelenú ekonomiku po pandémii. Vláda stojí pred náročnou úlohou – nastaviť implementačný proces v rekordnom čase tak, aby sa neopakovali chyby z čerpania eurofondov. Pre adresné nastavenie kritérií a celého plánu obnovy je potrebné efektívne prepojenie medzi rôznymi riadiacimi úrovňami, dostatočná osveta a správne nastavenie nástroja s ohľadom na potreby občanov.

Otázky vyvoláva aj zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorým sa má riadiť implementácia reforiem. Chýba v ňom záväzok partnerského zapojenia kľúčových partnerov akými sú samosprávy, podnikatelia, sociálni partneri, občianske organizácie a ostatná verejnosť, čo je normou pri eurofondoch.

Medzi ďalšie výzvy, ktoré musí slovenská vláda zvládnuť, patrí rekonštrukcia 30 tisícov domov s rozpočtom pol miliardy eur. Plán obnovy ráta s prudkým nábehom rekonštrukcie rodinných domov už budúci rok. Regionálna úroveň je však dlhodobo kapacitne poddimenzovaná. Je možné stihnúť vybudovať sieť konzultačných centier a zohnať profesionálov za pár mesiacov?

Aké sú hlavné bariéry pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti a čo s nimi? Ako a kedy budú pripravené implementačné plány pre jednotlivé komponenty? Akú úlohu by v nastavovaní kritérií a implementácii mali zohrávať kľúčoví partneri? Je priestor na ich zapojenie? Aké sú potreby samospráv?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali spíkri na konferencii Slovenskej klimatickej iniciatívy.