Obnoviteľné zdroje energie: ciele a realita

Cieľ 20-percentného podielu obnoviteľných zdrojov v roku 2020 Európska únia asi splní. No na 32-percentný podiel v roku 2030 potrebujeme urobiť viac.

Niektoré európske krajiny naplnili cieľ podielu obnoviteľných zdrojov už pár rokov pred 2020, ako celok by mala plánovaných 20% dosiahnuť.

Európska environmentálna agentúra upozorňuje, že na dosiahnutie 32% podielu v roku 2030 budú potrebné ambicióznejšie národné plány a rýchlejší prechod na nové obnoviteľné zdroje.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Partner

 Aktuálne informácie