Pravidlá zelených investícií idú do finále. Aké sú postoje členských štátov? (INFOGRAFIKA)

Komisia má do konca roka zverejniť ďalšiu časť pravidiel v rámci Taxonómie udržateľných investícií. Rozkol medzi členskými štátmi spôsobuje otázka, či bude za udržateľnú označená výroba energie z jadra a zemného plynu.

Taxonómia je zelený klasifikačný systém, ktorá má slúžiť ako kompas pre súkromných investorov, aby sa vedeli zorientovať, aké investície sú skutočne udržateľné a prispievajú ku klimatickým cieľom Únie.

Zákon o zelených investičných pravidlách síce platí od júla 2020, no Komisia rieši dôležité detaily prostredníctvom takzvaných delegovaných aktov. Tie sú sekundárnou legislatívou, ktorá má určiť technické kritériá udržateľných ekonomických aktivít, a nepodliehajú rovnakej miere dohľadu zo strany členských štátov a europarlamentu. Delegovaný akt s kritériami udržateľnosti pre zemný plyn a jadro by mala Komisia predstaviť 31. decembra.

Zdroj: EURACTIV