Konsolidácia trhu so solárnou energiou je nevyhnutná

Arno Behrens je vedúci pre energetiku a výskum v Centre pre európske politické štúdie.

General Electric a Total sa nedávno zapojili do skupovania firiem v solárnom fotovoltaickom sektore.  Signalizuje táto udalosť nový trend smerom k ďalšiemu zlučovaniu firiem v tomto sektore?

Vzhľadom na neustály tlak, aby sa solárny priemysel stal konkurencieschopnejším, je ďalšia konsolidácia tohoto sektora nevyhnutná. Dôvodom je aj stúpajúca konkurencia zo strany Číny.

Bude sa to týkať zlučovania firiem v rámci sektoru, ale aj skupovania zo strany iných energetických spoločností. Pokiaľ ide o druhý prípad, seriózne angažovanie sa v solárnom sektore bude rozhodujúce, aby sa zabránilo strategickému skupovaniu, ktoré bude výhodné pre ich základný obchodný model.

Čo nám to hovorí o dospievaní solárneho sektora? Je na dobrej ceste vstúpiť do mainstreamovej energetiky?

Solárny trh je stále v počiatočnej fáze vývoja a nedokáže konkurovať veternej energii, nie to ešte fosílnym palivám. Avšak náklady sa za posledných pár rokov významne znížili a očakáva sa ďalšie znižovanie ešte viac zvýši konkurencieschopnosť týchto zariadení.

Avšak bez dotácií bude mať solárna energia ešte nejakú dobu veľké problémy pri vstupe do energetického mainstreamu.

Na druhej strane, solárna energia bude hrať kľúčovú úlohu pri dosiahnutí cieľov EÚ ohľadom obnoviteľných zdrojov energie. To môže byť aj dôvodom zvýšeného záujmu o tento sektor, keďže rok 2020 sa blíži.

Vidíte klesajúce dotácie v Európe ako negatívny signál, alebo ako znak toho, že sa tento sektor dostáva bližšie k cenovému vyrovnaniu sa fosílnym palivám?

Oboje. Náklady pre solárne inštalácie výrazne poklesli, čo znamená, že sektor sa stáva viac konkurencieschopnejším. Avšak všetko to závisí aj od zdrojov energie využívaných na produkciu elektriny a umiestnenia solárnych inštalácii. Aj preto je cenové vyrovnanie bez dotácii ešte stále veľmi ďaleko, predovšetkým v severnej Európe.

Zníženie dotácií by mohlo stimulovať ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti. Je však nutné zabezpečiť, aby spoločnosti, ktoré vyrástli za pomoci dotácií, neboli vystavené konkurenčnému tlaku firiem z krajín mimo EÚ príliš rýchlo.