Connie Hedegaard: Je najvyšší čas pre jasné politické rozhodnutia

Foto: Flickr.com/chinadialogue.net

"Je rozhodujúce, aby vyjednávači začali podstatne stenšovať text [dohody]. Je príliš obsiahly, príliš komplikovaný, je tam príliš veľa hranatých zátvoriek. Musia text skrátiť a prijať oveľa jasnejšie politické voľby," hovorí v rozhovore pre EurActiv Connie Hedegaard, dánska ministerka pre klimatické zmeny a energetiku. Týmito slovami zhodnotila aktuálne prebiehajúce kolo klimatických vyjednávaní v Bangkoku.

Dánska ministerka, ktorej krajina bude v decembri hostiť svetovú klimatickú konferenciu OSN, tvrdí, že súčasný stav vyjednávaní a fakt, že do Kodane je menej ako 70 dní, by mali byť pre diplomatov budíčkom. Nedávno predstavilo svoje ambiciózne klimatické ciele Japonsko. Čína a India začali svoje návrhy pripravovať. Na kroky ďalších krajín sa čaká.

Výsledok konferencie z Kodane by mal predstavovať zmenu "v zmysle záväznosti politických rozhodnutí, ktoré sa tam prijmú [..] a nasmerovania sveta na správnu koľaj", teda prijatie takých nástrojov, ktoré zabránia globálnemu otepleniu o viac ako 2 Celziové stupne. Potrebujeme dosiahnuť "ambicióznu dohodu, ktorá pravdepodobne dosiahne to, aby sme sa vedeli postaviť tomu, čo nám hovorí veda", doplnila dánska ministerka.

Hedegaard je presvedčená, že súčasné klimatické ciele, ktoré hovoria v priemere o znížení miery tvorby emisií o 15-16 percent, nie sú dostatočné. "O to menej, čo spraví svet do roku 2020, o to viac bude musieť spraviť v nasledujúcich rokoch. A o čo viac odďaľujeme kroky, o to sa nám predražujú," hovorí.

Pokiaľ ide o pomoc chudobnejším krajinám pri vyrovnávaní sa so zmeneným podnebím, ministerka hovorí, že existuje celá paleta riešení, ktoré ak sa prijmú spoločne, dokážu akumulovať zdroje na klimatické projekty. Dominantným nástrojom by však mal byť zisk tvorený z obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Dánsko napríklad navrhuje, aby bola do schémy zahrnutá napríklad i medzinárodná námorná a riečna doprava.

Ešte pred tým, ako sa budú definovať nástroje pre pomoc chudobnejším krajinám, je potrebné, aby sa úrychlenou procedúrou prijali opatrenia, podľa ktorých sa bude financovať pomoc v období 2010 – 2012. Európska únia ponúka sumu od 500 mil. do 2,1 mld. eur ročne. "Myslím si, že čo zaváži najviac, je teraz sa dostať do čela financovania a z tejto pozície vytvoriť architektúru, takže systém bude možné naplniť v ďalších rokoch ďalšími financiami," vyhlásila ministerka.

Stavebným prvkom zmluvy z Kodane by mala byť i dohoda o transfere technológií – smerom z bohatých do chudobných krajín. To je možné dosiahnuť vytváraním centier excelentnosti naprieč rôznymi oblasťami a regiónmi, hovorí Hedegaard. Tiež sa vyslovila za dissemináciu rôznych úhlíkových technológií prostredníctvom Mechanizmu čistého rozvoja, ktorý dnes definuje Kjótsky protokol.

Pokiaľ ide o aktivity jednotlivých krajín vo svete, dánska ministerka vyzdvihla najmä dôležitosť príprav na vytvorenie schémy obchodovania s emisiami v Austrálii a v Japonsku. Dôležité je tiež dianie v USA, kde sa v Kongrese prijíma Zákon o klíme. Európska únia do tohto navrhuje "do niekoľkých rokov" vytvoriť globálnu schému obchodovania s emisiami, uzavrela ministerka Hedegaard.


S ministerkou Connie Hedegaard sa rozprávala Daniela Vincenti – Mitchener, editorka portálu EurActiv.com.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.