Energetický expert: O Nord Streame 2 by mal rozhodnúť Súdny dvor EÚ

Potrubie pre Nord Stream 2

Potrubie pre Nord Stream 2. FOTO-NS2

Sijbren de Jong je analytikom pre stratégiu v Haagskom centre pre strategické štúdie a prednáša geo-ekonómiu na Leidenskej univerzite.

Môže mať súčasná diplomatická kríza medzi Európskou úniou a Tureckom negatívny dopad na Južný plynovodný koridor (SGC)?

Turecká vláda organizuje referendum o posilnení právomocí Prezidenta Erdogana. Veľa z toho, čo sme počuli zvlášť o Holandsku a Nemecku, zapadá do domácej agendy s cieľom získať podporu nacionalistov pre navrhované zmeny.

Je v záujme Turecka byť považované za stabilnú krajinu, cez ktorú môžu tiecť dodávky energií.

Keďže dlhodobým cieľom vlády je budovať štatút Turecka ako prepravnej krajiny, nemyslím si, že táto epizóda bude prekážkou pre SGC. Je v záujme Turecka byť považované za stabilnú krajinu, cez ktorú môžu tiecť dodávky energií. Chce predstavovať trasu, ktorá privedie plyn z Kaspického mora alebo Ruska do juhovýchodnej Európy.

Má kaspický plyn naozaj taký veľký potenciál pre juhovýchodnú Európu?

V rámci úvodnej fázy už bolo zazmluvnených 10 miliárd m3 plynu z Azerbajdžanu. Dodávky tohto množstva sú zaručené. Čo sa týka druhej fázy projektu, je ešte trochu nejasné, odkiaľ bude pochádzať ďalší plyn, keď sa kapacita transjadranského plynovodu (TAP, európsky úsek SGC) rozšíri na približne 20 miliárd m3. Môže prísť z Azerbajdžanu, panuje však neistota, či bude schopný ho dodať.

Pokiaľ ide o Turkmenistan, ten je naozaj na dlhé lakte. Ak chce čokoľvek vyvážať, musí sa postaviť transkaspický plynovod, ktorý Irán a Rusko neúnavne blokujú.

Jednou z možností sú dodávky z Iránu, ale jedine vtedy, ak významne investuje do infraštruktúry pre prepravu plynu zo severu krajiny.

Jednou z možností sú dodávky z Iránu, ale jedine vtedy, ak významne investuje do infraštruktúry pre prepravu plynu zo severu krajiny. Všetky ťažobné polia sú totiž na juhu.

Ak nebudú dodávky plynu v blízkej budúcnosti veľmi veľké, je potom najväčšou výhodou SGC nová trasa?

To možno nie je dôležité pre celú Európu, ale určite je to zaujímavé pre juhovýchodnú Európu. Tam je úroveň súťaže na trhoch s plynom dosť nízka.

Očakávate, že časť kaspického plynu poputuje v blízkej budúcnosti ďalej na sever do strednej Európy?

V tomto momente nie.

Ak bude polovicu z 20 miliárd m3 v druhej fáze dodávať napokon Rusko, potom sa TAP akosi spreneveril svojmu pôvodnému zámeru.

Gazprom nedávno prejavil záujem dodávať plyn do TAP, čo niektorí jeho akcionári privítali. Považujete TAP naďalej za hlavný diverzifikačný projekt EÚ?

Nezabúdajte, že plynovod nebude zásobovaný výhradne ruským plynom. Ak bude 10 miliárd m3 tvoriť azerbajdžanský plyn, tak predsa ide o dodávateľa, ku ktorému sme v minulosti nemali prístup. Samozrejme, že vidím tú iróniu. Ak bude polovicu z 20 miliárd m3 v druhej fáze dodávať napokon Rusko, potom sa TAP akosi spreneveril svojmu pôvodnému zámeru.

Treba však priznať, že pravidlá pre prístup tretích strán existujú z nejakého dôvodu. Keď už nebude platiť výnimka z týchto pravidiel a Gazprom bude chcieť dodať plyn prostredníctvom tohto plynovodu, mali by sme to zvážiť. Pravidlá o prístupe tretích strán sme napokon sami zaviedli, pretože sme chceli, aby sa Gazprom podelil o plynovodné kapacity s inými. Funguje to obojsmerne.

Problém je, že TAP ako diverzifikačný projekt financuje Európska investičná banka aj Európska banka pre obnovu a rozvoj.

V tejto chvíli je záujem Ruska dodávať plyn v druhej fáze stále len želaním. Nič ešte nie je isté.

Zároveň platí, že ak sa postaví druhá časť Turkish Stream (plynovodu z Ruska do Turecka pod Čiernym morom), Turecko bude mať väčšie dovozné kapacity, ako potrebuje. Nadbytok musí niekam ísť. To vysvetľuje obnovený záujem o prepojenie medzi Tureckom, Gréckom a Talianskom (ITGI), pre ktoré platí 20-ročná výnimka z pravidiel prístupu tretích strán pre Rusko (Gazprom nebude mať možnosť 20 rokov dodávať do plynovodu plyn). Ak sa ITGI dokončí, zvyšný plyn pôjde do Talianska. To je ďalší spôsob, ako predísť dodávkam zo SGC. Ak dodáte 8 miliárd m3 do Talianska, uberiete z existujúceho dopytu v Taliansku.

Vzhľadom na súčasnú neistotu by mal tento prípad v konečnom dôsledku posúdiť Súdny dvor EÚ.

Komisia môže údajne schváliť plynovod Nord Stream 2 vzhľadom na tlak Nemecka. Aký je váš odhad?

Nedávne právne diskusie sú založené na analýze právnej služby Európskej komisie. Podľa nej sa legislatíva o jednotnom trhu neuplatňuje na podmorské úseky Nord Streamu 2. To je diskutabilné. Keď sa pozriete na niektoré rozhodnutia z nedávnej minulosti, európske právo sa vzťahovalo na Jamal aj SouthStream, pričom v oboch prípadoch išlo o plynovody prichádzajúce na územie EÚ zvonka. Existuje silný precedens, ktorý znamená, že táto legislatíva sa môže uplatňovať. Inak povedané, verdikt ohľadom Nord Streamu 2 ešte nepadol. Vzhľadom na súčasnú neistotu by mal tento prípad v konečnom dôsledku posúdiť Súdny dvor EÚ. Ten by mal rozhodnúť, kto má v tomto prípade pravdu.

Súdnemu dvoru môže trvať roky, kým rozhodne.

To je pravda. S takýmto rizikom treba rátať. V prípade takých veľkých projektov sú súdne spory vždy jednou z možností.

Má Gazprom dostatočné finančné kapacity pre stavbu Nord Streamu 2?

Neviem. Gazprom je trochu pod finančným tlakom a istotne by privítal, keby mu finančne prispeli ostatné firmy.

Existujú silné právne argumenty o tom, že tento projekt je porušením európskeho práva. Ak je to naozaj tak, projekt nemôže pokračovať v súčasnej forme a bude musieť nadobudnúť novú formu.

Predstaviteľ ENGIE, ktorá je jedným z partnerom Gazpromu v Nord Streame 2, mi povedal, že ruský plyn je ekonomicky najvýhodnejší na európskom trhu. Súhlasíte?

Skvapalnený zemný plyn (LNG) má dnes dosť nízku cenu.

V konečnom dôsledku záleží, čo krajiny chcú. Ak chcú mať diverzifikovanejší trh, musia kúpiť plyn odinakiaľ. Iste, LNG môže byť v konečnom dôsledku drahší, keďže potrubný plyn je zvyčajne lacnejší.

Pre Rusov je však Európa stále najdôležitejším trhom; partnerstvo s Čínou sa nerozvíja tak rýchlo, ako by chceli.

Pre Rusov je však Európa stále najdôležitejším trhom; partnerstvo s Čínou sa nerozvíja tak rýchlo, ako by chceli. Na Európu sa budú spoliehať ešte dlho. Jeden zo spôsobov, ako si zachovať trhový podiel, je stavať nové trasy (Nord Stream 2, Turkish Stream), skoncovať so starými (Ukrajina) a pravdepodobne aj znižovaním ceny výmenou za väčšie predané množstvo plynu. Stávkou na množstvo skôr ako na cenu vytvárajú akési mantinely, aby mali istotu trvalého príjmu aj napriek nárastu energetickej efektívnosti obnoviteľných energií. Je to strategický kalkul.

Kombinácia nízkych cien a veľkých objemov je monopolistické správanie, ktoré môže vyradiť súperov. Ale protimonopolné vyšetrovanie Komisie ukázalo, že Gazprom môže súhlasiť s ústupkami.

Jedna z obáv bola, že Gazprom žiadal neférové ceny od pobaltských štátov, Bulharska a Poľska. Ak teraz ceny znížil, rozptyľuje túto konkrétnu obavu. Pre Gazprom nebolo ťažké súhlasiť s týmito konkrétnymi požiadavkami, pretože majú zmysel vzhľadom na to, ako sa trh zmenil. Navyše, ak spoločnosť pôjde proti tejto dohode, hrozí jej obrovská pokuta.