Eurokomisár pre klímu: Štáty musia do prípravy plánov zapojiť verejnosť

Eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete. [EPA-EFE/Stéphanie Lecocq]

Európa by mala načúvať mladým ľuďom v uliciach, hovorí pre EURACTIV.sk eurokomisár pre energetiku a klímu, MIGUEL ARIAS CAñETE. Svet podľa neho má ešte trochu času, aby stabilizoval klimatické zmeny, ale už si nemôže dovoliť váhať.

Miguel Arias Cañete je eurokomisárom pre klímu a energetiku od novembra 2014. Je členom španielskej Ľudovej strany, ktorá je súčasťou Európskej ľudovej strany. Na otázky EURACTIV.sk odpovedal cez email.

Závery z posledného európskeho summitu neudávajú termín pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Európska komisia navrhla rok 2050, Európsky parlament to podporil. Ako chcete presvedčiť Európsku radu o vašom pláne a kedy očakávate, že prijme konkrétny záväzok?

Európska rada na svojom poslednom zasadnutí 21. a 22. marca zopakovala svoj záväzok k Parížskej dohode a uznala význam vystupňovania svetového úsilia v boji proti klimatickým zmenám. V Európskej rade je teraz široká zhoda, ako to odrážajú jej závery, na tom, že Európska únia by mala do roku 2020 predložiť ambicióznu dlhodobú stratégiu usilujúcu o klimatickú neutralitu.

EURACTIV Podcast: Od bratislavského protestu k bruselskému summitu: Ako sa Slovensku a Európe darí bojovať s emisiami?

Klimatická politika bola témou posledného európskeho summitu. Ešte pred tým ľudia protestovali za ochranu klímy v 2 000 mestách na celom svete vrátane Slovenska.

Diskusie budú v najbližších mesiacoch pokračovať a my budeme zdôrazňovať významné príležitosti pre hospodársky rast, nové pracovné miesta a technologický rozvoj, ktoré prináša prechod smerom ku klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu.

Loptička je teraz na tej polovici ihriska, kde hrá Rada. Pevne verím a dúfam, že na zasadnutí v júni 2019 urobia naši lídri dôležitý krok smerom k dohode na klimaticky neutrálnej Európe do roku 2050. Budem sa za to naďalej zasadzovať aj tým, že cestujem po mnohých členských štátoch a diskutujem o našej stratégii a vízii do roku 2050.

Environmentálna sieť mimovládok CEE Bankwatch hodnotila návrhy ôsmich Národných energetických a klimatických plánov. Skonštatovala: „Pre to, aby prispeli k naplneniu dlhodobej energetickej a klimatickej stratégie EÚ, robia členské štáty naprieč strednou a východnou Európou naďalej menej, ako zodpovedá spravodlivému rozdeleniu bremena.“ Súhlasíte?

Európska komisia vie o analýze CEE Bankwatch a víta vstupy európskych aktérov, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, ktorými neprestajne prispievajú k jej práci na hodnotení návrhov Národných energetických a klimatických plánov (na Slovensku plán vzniká v gescii Ministerstva hospodárstva SR – pozn. red.).

V nadväznosti na predloženie a zverejnenie všetkých návrhov plánov a vzhľadom na požiadavky Nariadenia o spravovaní energetickej únie a klimatickej politiky teraz Európska komisia prechádza procesom vyhodnocovania plánov a, ak je to nevyhnutné, vydá do 30. júna 2019 odporúčania členským štátom.

Európska legislatíva volá po výrube a spaľovaní stromov

Žaloba proti smernici o obnoviteľných zdrojoch je potrebná, pretože legislatívny proces, ktorý mal chrániť ľudí, ekosystémy a klímu, zlyhal, píšu JEAN-PASCAL VAN YPERSELE a MARY S. BOOTHOVÁ.

Hodnotenie Komisie a jej odporúčania budú zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečení silných definitívnych plánov s výhľadom dosiahnuť európske ciele pre energetiku a klímu, ako aj zodpovedajúceho súladu medzi národnými a európskymi politikami.

V nasledujúcich mesiacoch bude rovnako dôležitá pokračujúca spolupráca medzi občianskou spoločnosťou, európskymi inštitúciami a členskými štátmi na dokončení plánov, a to v duchu nariadenia, ktoré predpokladá povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby verejnosť dostala včasné a účinné možnosti zúčastniť sa prípravy konečných plánov pre rok 2030.

Viac ako 500 európskych a národných priemyselných združení nedávno volalo po novej priemyselnej politike, čo je odozva aj na nemecko-francúzsky návrh. Žiadali aj vytvorenie pozície podpredsedu pre priemysel v novej Európskej komisii. Súhlasíte so vznikom tohto postu a akým výzvam v oblasti energetiky a klímy bude podľa vás Európska komisia čeliť po eurovoľbách?

Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh spolu s posilnenou priemyselnou základňou je jednou z desiatich hlavných priorít tejto Komisie. Silná a konkurencieschopná priemyselná základňa je kľúčová pre budúcnosť európskeho hospodárstva. Našim cieľom je umožniť európskemu priemyslu a európskym občanom využiť príležitosti, ktoré prináša priemyselná transformácia, digitalizácia a dekarbonizácia hospodárstva. Očakávam, že budúca Komisia bude stavať na dôležitej práci, ktorú urobila táto Komisia s cieľom využiť možnosti, ktoré prináša rýchly rozvoj technológií a modernizácia priemyslu v EÚ.

Čo sa týka nového postu, bude to predseda budúcej Komisie, ktorý určí jej zloženie, štruktúru a pozície.

Mladí Európania, ktorí vychádzajú do ulíc v čoraz vyšších počtoch a v čoraz viac mestách naprieč Európou, budú v roku 2050 na vrchole svojho dospelého života. Vítam ich zapojenie, ich stávka v boji proti klimatickým zmenám je najvyššia.

Envirorezort ukázal, ako môže Slovensko znížiť emisie o 70 percent

Ak štát neprijme dodatočné opatrenia, emisie do roku 2030 porastú. Prechod na bezemisnú ekonomiku môžu ohroziť aj spory medzi rezortmi.

Musíme nastúpiť na proces transformácie s oveľa väčším vedomím naliehavosti, ako vidím dnes. Ešte máme trochu času, aby sme stabilizovali klimatické zmeny a splnili ciele Parížskej dohody. Čas nám ešte nevypršal, lenže už si nemôžeme dovoliť váhať.

Skutky a slová týchto mladých Európanov sú vzácnym impulzom pre okamžité opatrenia, a my máme povinnosť konať. Načrtli sme, čo možno robiť, a predstavili dobre podloženú analýzu prečo a ako môže Európa dosiahnuť klimatickú neutralitu; ako možno tento model zopakovať v iných krajinách sveta; a ako musia klimatická neutralita, hospodárska prosperita a sociálna spravodlivosť ísť ruka v ruke.

Musíme načúvať, čo chce povedať veľká väčšina Európanov a zvlášť naše budúce generácie.

Musíme sa dohodnúť na tom, že Európa bude v roku 2050 klimaticky neutrálna, prosperujúca a spravodlivá, a na tomto základe prijať príslušné opatrenia. Pokračujúci záujem občanov o klimatickú politiku ma napĺňa optimizmom a dúfam, že sa bude prejavovať počas európskych volieb aj po nich. Vyzývam európske politické strany a ich Spitzenkandidátov (kandidátov na šéfa Európskej komisie – pozn. red.), aby vo svojich volebných programoch zadefinovali a rozvinuli svoju víziu pre tieto životne dôležité témy s pomocou a podporou našich občanov.

Predstavitelia Európskej komisie vrátane jej podpredsedu Maroša Šefčoviča v minulosti povedali, že Nord Stream 2 nie je v súlade s cieľmi energetickej únie. Odvtedy Európska únia prijala novú legislatívu, stavba plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom napriek tomu pokračuje. Je teraz Nord Stream 2 v súlade s energetickou úniou?

Komisia povedala svoj názor na Nord Stream 2 veľakrát. Komisia sa snaží dosiahnuť, aby Nord Stream 2 – ak bude postavený – bol prevádzkovaný transparentným a nediskriminačným spôsobom a pod regulačným dohľadom na zodpovedajúcej úrovni tak, aby to bolo v súlade s princípmi medzinárodného a európskeho energetického práva.

V tomto duchu navrhla Komisia 8. novembra 2017 novelu smernice o plyne (smernica 2009/73/EK). Navrhovaná novela plynovej smernice má za cieľ zabezpečiť, aby sa aplikovala na všetky plynovody v jurisdikcii EÚ vrátane plynovodov prichádzajúcich z a odchádzajúcich do tretích krajín.

Únia môže uplatniť na ruský plynovod svoje pravidlá vďaka francúzskemu obratu

Európske inštitúcie sa dohodli na novej smernici o plyne, ktorá bude regulovať aj Nord Stream 2. Ak s tým budú súhlasiť pri jej uplatňovaní členské štáty.

Komisia víta, že 12. februára dosiahli Rada EÚ a Európsky parlament politickú zhodu.

Dohoda je v súlade s duchom návrhu Komisie. Zabezpečuje, že ustanovenia plynovej smernice sa aplikujú na územie EÚ (súš a more) a poskytnú účinný dohľad pre aplikáciu pravidiel jednotného trhu EÚ na národné úrady pod dohľadom Komisie. Rozširuje tiež transparentnosť a spoluprácu medzi národnými inštitúciami, ktoré majú v tejto veci právomoci. Toto je veľký krok k dobre fungujúcemu, transparentnému a konkurencieschopnému vnútornému trhu EÚ s plynom, kde sa všetci dodávatelia správajú podľa rovnakých pravidiel EÚ.