Írsky minister: Väčšinu elektriny máme z vetra a slnka, dokáže to aj Európa

Írsky minister Denis Naughten [Európska únia]

Írska elektrická sieť je momentálne schopná čerpať až 65 percent elektriny z nestálych obnoviteľných zdrojov ako veterná a solárna energia. Minister DENIS NAUGHTEN sa domnieva, že írsky úspech sa dá zopakovať na celoeurópskej úrovni. 

Denis Naughten je od mája 2016 írskym ministrom komunikácií, klímy a životného prostredia. Rozhovor poskytol portálu euractiv.com pri príležitosti predstavenia projektu EU-SysFlex v Európskom parlamente. EU-SysFlex je projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť dlhodobý plán pre rozsiahlu integráciu obnoviteľných zdrojov energie do elektrickej siete. EURACTIV je komunikačným partnerom projektu EU-SysFlex.

Aký je dôvod vašej prítomnosti v Bruseli a hlavné posolstvo, s ktorým ste sem prišli?

S celou Európou sa chceme podeliť o poznatky, ktoré sme v Írsku nadobudli. Momentálne sme globálnymi lídrami v integrácii variabilnej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, akými sú vietor a solárna energia, do našej siete.

Naša sieť zvládne podiel vo výške až 65 percent. Na svete neexistuje žiadna iná izolovaná sieť, ktorá by to dokázala. Do roku 2020 dosiahneme až 75 percent. Jedná sa o obrovskú technickú výzvu pre akúkoľvek elektrickú sieť. V Európe bude tento problém čoraz naliehavejší, keďže sa do našej európskej siete snažíme dostať až 50 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.

Naše poznatky a skúsenosti sa dajú využiť pri riešení problémov v celej Európe. A platí to aj opačne: vďaka zdieľaniu tejto technológie dokážeme urobiť odolnejšou aj našu sieť v Írsku.

Aký je prínos Írska v debate, ktorá v súčasnosti prebieha v Európe a týka sa zvyšovania cieľov pre obnoviteľné zdroje a pripravenosti našej siete na takýto krok? Aké sú hlavné míľniky, ktoré vidíte v Európe a Írsku?

Je to pre Európu veľká výzva, no my v Írsku sme to už dokázali. Do našej siete sme dokázali dostať až 65 percent veternej energie, čo by sme vedeli zopakovať v celej Európe.

Áno, išlo by o oveľa väčší rozsah a áno, bolo by nutné spolupracovať. Nielen pri riešení technických problémov, v čom máme v Írsku náskok, ale aj pri aplikácii riešení vo väčšom rozsahu v celej Európe.

Verím, že to dokážeme. Môžeme využiť poznatky, na ktoré sme v Írsku prišli, a použiť ich aj na oveľa väčšie výzvy, ktoré nás čakajú na celoeurópskej úrovni elektrickej siete.

V Bruseli sa začínajú trialógy o reforme trhu s elektrickou energiou. Hovorí sa o decentralizovanej výrobe energie a malých výrobcoch. Podporujú tento trend všetky členské štáty? A ako vnímate výzvy na politickej úrovni, ktoré nás čakajú, ak chceme dosiahnuť, aby sa k tejto vízii priklonili všetci?

Neverím, že v tejto súvislosti existuje politický problém. Myslím si, že v celej Európe prevláda názor, že musíme podporovať spotrebiteľov pri výrobe elektriny, ktorú využívajú pre vlastnú spotrebu, pri jej skladovaní a či návrate do siete.

Problémy sú v tomto prípade skôr technickejšie. Ako napríklad podporiť sieť, aby to zvládla? Otázkou je aj to, kto za to v konečnom dôsledku zaplatí. Írsko je mikrokozmom celoeurópskej siete, na ktorom vidíme, ako riešiť mnohé výzvy.

Potenciál Slovenska pre obnoviteľné energie je vyše 20 percent

Európska únia môže spotrebu obnoviteľných zdrojov do roku 2030 zdvojnásobiť, a to s pozitívnou ekonomickou bilanciou, tvrdí Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu.

V súčasnosti sa v Írsku zameriavame na pilotnú schému podpory spotrebiteľov pri výrobe ako aj skladovaní vlastnej elektrickej energie na uspokojenie určitých potrieb.

Myslím si, že v nadchádzajúcich rokoch dosiahneme veľký pokrok s batériami, hlavne v ich využití v elektrických vozidlách. Ľudia budú môcť prenášať energiu z jedného miesta do druhého vtedy, keď to bude potrebné. V najbližšej dobe by sme sa mali zamerať na niektoré nové riešenia v podpore spotrebiteľov, ktorí vyrábajú elektrickú energiu a uspokojujú svoje vlastné potreby.

Myslím si, že z technického hľadiska je to momentálne veľmi zložité. Nemyslím si, že by sme sa stretávali s neochotou politikov niečo podobné dosiahnuť. Podľa môjho názoru, môžeme tieto technické výzvy vyriešiť vďaka spolupráci s iniciatívami z celej Európy.

Európska komisia minulý rok vyčlenila štyri milióny eur na projekt prepojenia írskej elektrickej siete s Francúzskom. Aký to bude mať úžitok pre Írsko? Súvisí projekt s obavami vyplývajúcimi z brexitu? 

Projekt, ktorý sa nazýva Keltské prepojenie, by mal spojiť francúzsku a írsku elektrickú sieť. Bude mať kapacitu približne 700 megawattov. Umožňuje nám posilniť stabilitu našej vlastnej siete a integrovať do nej viac energie z obnoviteľných zdrojov. Umožňuje tiež exportovať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov do hlavnej európskej siete a zabezpečiť stabilitu francúzskej siete.

Je teda prínosom pre obe siete, ako aj spôsobom ako integrovať viac obnoviteľnej energie. Úzko spolupracujeme s francúzskym prevádzkovateľom prenosovej sústavy, RTE, ako aj s oboma regulačnými orgánmi. Dúfame, že nás Európska komisia podporí, čo by nám pomohlo prejsť od návrhu k výstavbe. V súčasnosti prebiehajú s Komisiou diskusie aj na túto tému.

Môže projekt pomôcť diverzifikovať dodávky elektriny do Írska v situácii, ktorá je pre brexit pomerne neistá?

Nemyslím si, že by sme sa potýkali s nejakou neistotou z dôvodu brexitu, keďže v tejto oblasti máme so Spojeným kráľovstvom uzavreté dohody. Zostaneme aj naďalej súčasťou širšej energetickej rodiny. Naprieč Írskym morom sa neprestali robiť ponuky z oboch strán trhu. Myslím si však, že ak chceme dosiahnuť 15-percentnú úroveň prepojenia, ktoré Európska únia stanovila pre elektrické trhy, je nové prepojenie dôležité.

Írsko ide znižovať energetickú závislosť na Británii, Únia mu chce pomôcť

Brexit vyvolal otázniky nad bezpečnosťou dodávok plynu pre Írov.

Je tiež dôležité v súvislosti s poskytnutím alternatívnej podpory vo vzťahu k dodávkam elektrickej energie z územia mimo Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo teraz opúšťa Európsku úniu a ja si myslím, že je to dôležité nielen z politického hľadiska, a aj zo širšieho hľadiska energetickej bezpečnosti.

V najbližšej dobe však brexit nepovažujem za hrozbu pre zabezpečenie dodávok energie.