Jacques Laurelut: Plynovody potrebujeme, trh ich nemusí zabezpečiť

EurActiv Jacques Laurelut, prezident Gas Transmission Europe (GTE)

Hoci existujú jasné dôvody pre posilnenie siete na transmisiu plynu a tým zvýšenie bezpečnosti dodávok, trh nemusí byť pripravený na pokrytie týchto investícií, varuje prezident GTE.

„Z normálnych okolností, ako TSO (operátor transmisných sietí), keď staviame potrubie, zorganizujeme „poľovnícku sezónu“ – to znamená, že predáme kapacitu plynovodu predtým, akon ho vybudujeme. Ak na trhu nie je dopyt po plynovode, nik zaň nebude platiť, a my nemáme dôvod ho stavať.“

Ak preto nebudú operátori transmisných sietí a prepravcovia plynu zaviazaní pripraviť sa na výpadky dodávok, môže nastať presne tento scenár, upozorňuje Laurelut. Riešiť sa to podľa neho dá aj Nariadením o bezpečnosti dodávok, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v EÚ.

V diskutovanom texte je však nesúlad medzi požiadavkou na operátorov transmisných sietí, aby boli schopní bez obmedzení zásobovať zákazníkov počas sedem dní trvajúceho vrcholného dopytu, a požiadavkou na prepravcov, aby vedeli zabezpečiť rovnaké dodávky na 60 dní, vysvetľuje prezident GTE.

„Návrh nariadenia stanovuje stanovuje rozdielne obmedzenia pre operátorov transmisných sietí (TSO), prepravcov a dodávateľov. To by sa mohlo prispôsobiť, aby rozdiel nebol tak veľký“, tvrdí Laurelut. Optimálnym výsledkom by bolo zabezpečiť, aby sa dopyt zhodoval s povinnosťou TSo budovať novú infraštruktúru.

Po januárovom plynovom spore medzi Ruskom a Ukrajinou je jasné, že čím je krajina lepšie pripravená na riziko prerušenia dodávok, tým menej následkami trpí, povedal Laurelut. Preto prvým odporúčaním, ktoré operátori transmisných sietí dali Komisii, bolo, aby zmapovala možné krízové scenáre a zhodnotila, či sú toky v sieti pripravené čeliť im.

Pre odhad pripravenosti pracuje GTE na desaťročnom pláne rozvoja siete. Podľa jej prezidenta má byť zverejnený koncom roka.

„Našim cieľom je identifikovať dopyt v Európe, kapacitu siete a následne dodávok, a zistiť, či to všetko bude v nasledujúcich desiatich rokoch správne fungovať.“ V ideálnom scenári by mohol plán identifikovať potenciálne krízové body a trhové sily nasmerovať na ich odstránenie.

„Trhom by v tom prípad bola spoločnosť, ktorá chce niekde vybudovať plynofikačnú stanicu. Musí vedieť, kde je plyn potrebný.“

Celé interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.