Jo Leinen: EÚ má znižovať emisie aj bez globálnej dohody

Jo Leinen, zdroj: Európsky parlament

Jo Leinen (Socialisti, Nemecko) bude stáť na čele výboru EP pre životné prostredie. V tejto oblasti čakajú Úniu dôležité rokovania o globálnom klimatickom rámci v decembri v Kodani, i implementácia jej vlastných záväzkov v oblasti znižovania emisií či ochrany životného prostredia.

„Klimatický balík nebol podmienený výsledkom z Kodane. Bola to evidentná výzva, ktorej sa treba postaviť a ochrana klímy sa nezastaví, ani keď Kodaň neprinesie výsledky“, vyhlásil Jo Leinen v interview pre EurActiv.

Nový šéf environmentálneho výboru začal svoju kariéru ako aktivista proti jadrovej energii. V minulom volebnom období stál na čele Výboru EP pre ústavné otázky, ktorý sa zaoberal Ústavnou, neskôr Lisabonskou zmluvou.

Na otázku, či mu skúsenosť s ústavoprávnymi záležitosťami pomôže na novom poste, odpovedal, že v oboch prípadoch ide o budúcnosť Európy.

„Vo výbore AFCO to bolo viac o inštitucionálnom usporiadaní, vo výbore pre životné prostredie je to o udržateľnosti našich ekonomík, našich sociálnych systémoch a samozrejme našom správaní sa k životnému prostrediu.“ Považuje to za dve strany tej iste mince.

Podľa Leinena by sa Európa mala snažiť udržať si líderstvo v klimatickej oblasti a pomôcť dosiahnuť ambicióznu dohodu v Kodani. Nemala by však váhať prijať záväzky aj v prípade, že iní nebudú nasledovať. Klimaticko-energetický balík je teraz pripravený na implementáciu, zdôraznil europoslanec. „Musíme splniť naše vlastné sľuby a záväzky.“

„Hospodárska a finančná kríza nemôže byť dôvodom na znižovanie ambícií. Musíme trvať na klimatickom a energetickom balíku, ktorý bol schválený v decembri, kvôli našej pozícií v (globálnych) rokovaniach, ale aj kvôli nám samým.“

Leinen priznáva, že väčšina plánov hospodárskej obnovy nerobí veľa pre prechod k nízkoemisnej ekonomike, napriek tomu však považuje smerovanie za správne.

„Je pravdou, že výkaz nie je dobrý, pretože väčšina peňazí nejde do trvalo udržateľného rozvoja. Stále je čo robiť.“ Posun EP napravo podľa neho klimatickú legislatívu nezabrzdí.

„Je pravdou, že tu máme ideologický posun napravo, no myslím si, že ochrana klímy je politicky módna aj pre buržoáznu spoločnosť a väčšiu časť priemyslu. Zmenili sme aj vnímanie väčšieho počtu podnikov, ktoré vnímajú nový klimatický balík ako šancu na zisk, nové investície a nové trhy.“

„Som optimistom, že sme na bode zlomu, v ktorom sa k nám pripoja. Nemyslím, že budú proti ako predtým.“


Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.