Lobuje za americký plyn: Európa by sa mala vybrať našou cestou

Poľský terminál pre dovoz LNG v Świnoujści [Shutterstock/Mike Mareen]

Na európskom trhu je dosť miesta pre skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov, hovorí jeho obhajca, FRED H. HUTCHINSON. Šéf LNG Allies tvrdí, že pre Slovensko môže byť prístupový bod poľský terminál. 

Fred H. Hutchison je predsedom a výkonným riaditeľom LNG Allies, americkej neziskovej organizácie, ktorá sa snaží urýchliť a maximalizovať vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov. Hutchinson mal v Bratislave prejav vo výbore pre energetiku v rámci Americkej obchodnej komory. 

Dovoz ruského zemného plynu sa podľa ACER zvyšuje. V roku 2016 predstavoval 34 celkových dodávok plynu do Európskej únie. Ruský plyn je pomerne lacný. Je na európskom trhu miesto aj pre americký skvapalnený zemný plyn (LNG)?

Miesta je dosť. Európa je pre Spojené štáty jednoznačne najbližším trhom. Plyn z Mexického zálivu nemusí tiecť cez Panamský kanál. Prepravné náklady pre Európu sú v porovnaní s inými trhmi menšie. Je tu pomerne dobre vyvinutý systém dovozných terminálov. Terminály LNG na Pyrenejskom polostrove, ale aj v celej Európe sa nevyužívajú naplno. Existuje viac možností, ako zo Spojených štátov dovážať LNG. V najbližších dvoch alebo troch rokoch bude po mori plávať veľké množstvo tankerov so skvapalneným plynom. V USA staviame ďalších šesť exportných terminálov. Momentálne využívame asi 40 percent kapacity. Zvyšných 60 percent začne fungovať začiatkom roka 2019 alebo v prvej polovici roku 2020. V krátkom období dôjde v Spojených štátoch k obrovskému nárastu produkcie LNG. Veľký objem tohto plynu poputuje do Európy.

Európa diverzifikuje. Aj tak kupuje rekordne veľa ruského plynu

Gazprom uviedol, že v roku 2017 dodal Európe a Turecku o 8 percent viac ako predchádzajúci rekord v roku 2016.

Väčšina amerického LNG sa momentálne vyváža do Ázie. Počas prednášky ste povedali, že do Európy ide len 11 až 15 percent amerického vývozu. Je to úplne pochopiteľné – ceny v Ázii sú oveľa vyššie ako u nás. Kde tu je obchodná príležitosť? 

Každému je jasné, že produkcia plynu v Európskej únii sa v najbližších rokoch zníži. Klesá už teraz. Napríklad Holanďania zatvorili jedno veľké pole. Je pravda, že dovoz ruského zemného plynu narástol a tento trend bude pravdepodobne pokračovať. Sú tu však veľmi špecifické miesta ako napríklad Poľsko. Práve Poľsko by bolo hlavným prístupovým bodom pre skvapalnený plyn, ktorý by smeroval na Slovensko. Poliaci dokonca plánujú rozšíriť kapacitu svojho terminálu LNG o tretinu. Je veľmi pravdepodobné, že Poľsko postaví v Gdańsku plávajúci terminál. Veľké množstvo plynu sa môže do regiónu dostať práve cez túto krajinu. Jedným z problémov ruského plynu je jeho neprehľadnosť – o výrobných nákladoch a životnosti ťažobných polí.

Nie je pre amerických vývozcov výhodnejšia skôr Ázia vzhľadom na vyššie ceny a rastúci dopyt? Trend rastu dopytu v Európe nie je veľmi presvedčivý.

Máte pravdu, tento trend naozaj nie je príliš presvedčivý. Na západnej pologuli sú aj iné globálne trhy. Hlavnou cieľovou stanicou amerického plynu bolo doteraz Mexiko. To sa pravdepodobne zmení po tom, čo sa postavia ďalšie plynovody. Latinská Amerika má potenciál využívať skvapalnený plyn vo väčšej miere, stále je však neisté, či dopyt porastie alebo nie. Čo sa týka dopytu, najväčšie trhy nie sú v Európe, ale v Ázii. Európa má však terminály, plynovodné siete a trh, ktorý sa stáva pružnejším a rozmanitejším. Uvidíme.

Je tu ešte jedna vec. Projekt financovaný spoločnosťou Venture Global je v Spojených štátoch jediný (s výnimkou spoločnosti Cheniere Energy), ktorému sa podarilo uzavrieť dve dlhodobé zmluvy v Európe v krátkom časovom období – jeden so energetickým koncernom Edison v Taliansku a jeden s Galp v Portugalsku. Obe spoločnosti považujú LNG za zaujímavú príležitosť.

Čo znamená „dlhodobé“?

Dvadsať rokov.

Plynovod je ako katolícke manželstvo. Kupujte LNG

Dôvodom, prečo do Európy neprichádza viac plynu zo Spojených štátov, nie je cena, hovorí americký vyslanec pre medzinárodné energetické otázky AMOS HOCHSTEIN.

Spomenuli ste nízku mieru využitia európskych dovozných terminálov. Je to znamenie obchodnej príležitosti alebo skôr prejav nedostatočného záujmu o LNG? Podľa správy Medzinárodnej plynovej únie (IGU) z roku 2017 bola miera využitia poľského terminálu v roku 2016 nižšia ako 30 percent. Z akého dôvodu by bolo pre Poliakov výhodné, keby sa jeho kapacita rozšírila?

Miera využitia sa v roku 2017 trochu zvýšila. Zdá sa, že Poliaci sú odhodlaní prejsť od iných energetických zdrojov práve na plyn. Čoskoro sa prijme konečné investičné rozhodnutie o rozšírení kapacity o tretinu.

Európa má vo všeobecnosti nízku mieru využitia terminálov na dovoz LNG. Nie je to prejav nedostatku záujmu o LNG?

Využívanie plynu v Európe kleslo po svetovej kríze v roku 2008. Spôsobili to aj teplé zimy. Posledné dve či tri zimy sa naopak priblížili k normálu a boli chladnejšie. Dopyt bude v budúcnosti pravdepodobne pomerne ustálený alebo klesajúci. Energetická účinnosť sa zvýši a obnoviteľné zdroje budú pokračovať v prenikaní na trh.

Ale opakujem, domáca produkcia zo Severného mora sa v Európe zníži. Okrem toho sa niektoré krajiny budú musieť zamyslieť nad tým, aký energetický mix bude pre splnenie ich záväzkov z Parížskej dohody najlepší. Zaráža ma nemecký prípad. Politika Nemecka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je silná. Berlín však postupne vyraďuje jadrové elektrárne a z krátkodobého hľadiska sa spolieha na uhlie. Nemecké emisie CO2 sú pomerne ustálené, zatiaľ čo v Spojených štátoch klesli.

Sú pre vás obnoviteľné zdroje spojenec alebo konkurencia?

Zemný plyn je výborným doplnkom obnoviteľných zdrojov energie. Videli sme to v USA. Keď nesvieti slnko a nefúka vietor, musíte zasiahnuť a uspokojiť dopyt iným spôsobom. Môže prísť čas, kedy budeme vedieť skladovať energiu na úrovni distribúcie.

Pomôžu aj sieťové prepojenia.

Pozrite sa, len počas vášho života sa uskutoční niekoľko revolúcií a zmien. Poviem vám svoj názor, ktorý nikomu nevnucujem: Ak chcete (Európania) emisie CO2 brať vážne v krátkodobom horizonte – a vy ich beriete vážne – predĺžte životnosť jadrových elektrární tak veľmi, ako sa len dá. Jadro poskytuje stabilné dodávky elektriny (baseload) s nulovými emisiami. Budujte flotilu obnoviteľných zdrojov. Nájdite doplnok – z krátkodobého hľadiska to bude plyn, z dlhodobého možno skladovanie energie. A zamerajte sa na energetickú účinnosť. Urobte domy, továrne a výrobné procesy energeticky účinnými. Čo sa stane neskôr, po 20 rokoch, nech sa stane. Pravdepodobne to bude niečo nepredvídateľné.

Aká budúcnosť čaká plyn počas nasledujúcich 20 rokov? Bude sa podľa Vás používať len pri výrobe elektriny alebo aj v doprave či iných sektoroch, ako je kúrenie?

Používanie plynu na vykurovanie a varenie je skutočne inteligentné riešenie. Skvelou príležitosťou je aj doprava. Rok 2020, ktorý je konečným termínom pre používanie špinavých ťažkých palivových olejov s obsahom síry, sa blíži. LNG je výborným palivom aj pre lodnú dopravu. Skvelými oblasťami sú cestná doprava a výroba elektrickej energie. A úprimne povedané, spaľovanie stromov na výrobu energie nie je zeleným riešením. Biomasa určite nie je obnoviteľná z hľadiska časového obdobia, o ktorom musíme hovoriť na globálnej úrovni.

Envirorezort chce uchlácholiť Brusel. Uvažuje o dotáciách na plynové kotly

Ministerstvo životného prostredia sa snaží vyhnúť žalobe pre nedodržiavania európskej smernice o ovzduší. Za problém začína opatrne označovať aj lacnú biomasu.

Projekt LNG terminálu v Chorvátsku prebieha už niekoľko rokov. Aká je šanca, že bude onedlho fungovať?

To sa neodvažujem povedať. Je tu množstvo problémov. V posledných rokoch sa konsolidovala politická vôľa V Chorvátsku však nie je dostatočný dopyt po zemnom plyne, ktorý by tento dovozný terminál podporil. Ktokoľvek by ho chcel postaviť, financovať, prevádzkovať, no najmä z neho profitovať, musí najprv vedieť, kde sa dá zabezpečiť dopyt po plyne. Americkí producenti LNG nemajú v súčasnosti záujem chodiť do Chorvátska a snažiť sa túto ponuku kumulovať či vytvoriť pre terminál obchodnú príležitosť. Regionálne konzorcium ropných a plynárenských spoločností to však urobiť môže. Kým sa to nestane, bude projekt problematický. Pre Európu má však strategický význam. Akékoľvek zvýšenie ponuky na týchto trhoch by bolo veľmi užitočné.

Časť europoslancov kritizovala projekty plynárenskej infraštruktúry za to, že dostali príliš veľa dotácií z Európskej únie. Napríklad na slovensko-poľské prepojenie pôjde 100 miliónov eur. Ako by ste zareagovali na túto kritiku?

Je na Európanoch, aby sa prostredníctvom svojich vlád a inštitúcií v Bruseli rozhodli, čo chcú urobiť pre svoju energetickú budúcnosť. Mapa prepojení v Spojených štátoch a Severnej Amerike hustá, čo znamená, že náš trh je naozaj likvidný. Európa by zo vzájomných prepojení profitovala rovnako – jej trh by sa stal pružnejším. Nech sa v Európe spotrebúva plyn kdekoľvek, ceny budú vždy lepšie, ak bude existovať viacero vstupných bodov, robustnejšia plynovodná sieť a regulačný režim. V niektorých regiónoch ako napríklad Pobaltie by bol jednotný harmonizovaný režim pre trhy užitočnejší. Európsky parlament je podobný Kongresu Spojených štátov: jedná sa o rozmanitú skupinu ľudí s množstvom rozličných názorov. Inštitúcie Európskej únie a členské štáty musia v konečnom dôsledku sami posúdiť, čo je v ich najlepšom záujme.

Analýza: Europoslanci, čo hlasovali proti plynovodným projektom, sú lojálni k Rusku

Uznesenie Zelených proti infraštruktúre, ktorá má posilniť vnútorný trh s fosílnymi palivami, v Európskom parlamente neprešlo. VoteWatch zistil, že zaň hlasovali tí členovia, ktorí podporujú Moskvu. 

Európsky parlament zohráva pri rozhodovaní dôležitú úlohu. Argument kritických europoslancov je, že sa nemôžeme zároveň hlásiť k záväzkom v Parížskej dohode a znižovať emisie a súčasne podporovať dotovať fosílne palivo ako plyn.

Plyn je síce fosílne palivo, ale má najnižšie emisie CO2 spomedzi týchto palív. Európa spraví dobre, ak bude nasledovať americký príklad. Smerom ku kombinácii obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a plynu nás neposunulo politické rozhodnutie. Boli to trhy. Výsledkom je, že od začiatku 90. rokov máme v energetickom sektore najnižšie úrovne emisií CO2. Je to model, ktorým by sa mohla Európa inšpirovať.

LNG Allies nemajú oficiálnu pozíciu voči projektu Nord Stream 2. Aký je váš osobný názor na projekt, ktorý predstavuje jasnú konkurenciu pre americký LNG?

LNG Allies nie sú proti ničomu – nikdy neboli a nikdy nebudú. Môj osobný názor je, že má zmysel urobiť všetko preto, aby sa na celom európskom kontinente zvýšila konkurencieschopnosť trhu: dobudovať infraštruktúru, diverzifikovať zdroje a typy energie, využívať energiu efektívnejšie a múdro. Nord Stream 2 by sme mali posudzovať podľa týchto kritérií.

Zasiahnu americké sankcie Nord Stream 2?

Pozícia Spojených štátov voči Nord Streamu 2 sa už niekoľko rokov nezmenila. Bola rovnaká za Obamovej aj Trumpovej administratívy. Je pravda, že vláda nesúhlasí s Nord Streamom 2 a podporuje americký LNG. Tieto dve záležitosti však v jej uvažovaní nesúvisia.

Nemyslím si, že súčasná americká administratíva je pripravená využiť právomoc, ktorú jej dal Kongres, aby uvalila sankcie na tento konkrétny projekt. Prevláda však skoro jednotný politický názor, že zásah do amerických volieb je tak vážna záležitosť, že ak sa objaví ešte jeden podobný prípad, neprekvapilo by ma, ak by Kongres prehodnotil svoje stanovisko a nedal prezidentovi na výber.

Poľský protimonopolný úrad začal vyšetrovať Gazprom a spol. pre Nord Stream 2

Úrad pre ochranu konkurencie a spotrebiteľov sa sťažuje, že ruské a európske firmy nerešpektujú jeho rozhodnutie o novom plynovode. Gazprom tvrdí opak.