Ľudia počas koronakrízy zmenili vzorce svojho pohybu. Biotron Labs vie ako

Výkonný riaditeľ spoločnosti Biotron Labs Pavol Magic [Zdroj: archív Pavla Magica]

Biotron Labs je start-up, ktorý pomáha samosprávam efektívne umiestňovať nabíjačky elektromobilov. „Nemôžeme celé Slovensko obsypať nabíjacími stanicami, ktoré nebude nikto využívať. Dôležité je pri plánovaní elektromobility brať do úvahy aj kapacitu elektrickej siete,“ hovorí výkonný riaditeľ startupu PAVOL MAGIC.

Pavel Magic vedie spoločnosť Biotron Labs, ktorá vyvinula platformu na analýzu údajov o pohybe ľudí Mobilyze. S ňou získala prvé miesto v slovenskom finále energetických startupov PowerUp!, ktorý organizoval 12. mája fond EIT InnoEnergy. Biotron Labs sa ako najlepší slovenský startup 2020 zúčastní na medzinárodnom finále, ktorého termín a miesto konania oznámia v závislosti od vývoja opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu.  

V rozhovore s Pavlom Magicom sa dočítate:

  • čo platforma Mobilyze ponúka samosprávam;
  • aký je stav a možná budúcnosť elektromobility na Slovensku;
  • aké výzvy priniesla koronakríza pre mobilitu ľudí;
  • ako môže analýza dát pomôcť pri urbánnom plánovaní.

V týchto dňoch prebieha v Európskom parlamente diskusia o využívaní mobilných aplikácií na obmedzenie šírenia pandémie. Debatuje sa tiež o rizikách v oblasti ochrany osobných údajov – akým spôsobom zbierate dáta vy? Ako sa staráte o ich bezpečnosť?

Pri akomkoľvek zbere dát, ktoré možno ani nemusia byť na prvý pohľad osobného charakteru, sa treba mať na pozore. Na druhej strane si myslím, že sa často téma ochrany dát preháňa.

Prečo si to myslíte?

Ochranu dát používateľov staviame na prvé miesto. Tak ako existuje množstvo spôsobov, ako získané údaje zneužiť, poznáme množstvo spôsobov, ako potenciálnemu zneužitiu predísť a zamedziť. Pracujeme s geolokačnými dátami, primárne zbieranými z mobilných zariadení prostredníctvom mobilných aplikácií. Tie sú licencované našimi partnermi, vývojármi aplikácií alebo špecializovanými spoločnosťami venujúcimi sa zberu dát. Pri všetkých si overujeme, či boli údaje zbierané v súlade GDPR, ostatnými nariadeniami a legislatívou. To je prvá vlna ochrany.

Po druhé, pracujeme iba s anonymizovanými dátami, takže vo väčšine prípadov nie je možné ani pokročilou analytikou spätne určiť o koho údaje sa jedná. Na výstupe už potom pracujeme len s agregovanými dátami, kde neexistuje ani teoretická možnosť prepojiť tieto informácie s konkrétnou osobou.

Na Slovensku existujú viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú strategickým rozmiestňovaním nabíjacích staníc pre elektromobily. V čom spočíva vaša konkurenčná výhoda?

V rýchlosti akou vieme splniť požiadavky klienta, v jednoduchosti využitia platformy a v konečnom dôsledku aj v cene. Disponujeme dátami od roku 2017 až po súčasnosť, našu databázu pravidelne aktualizujeme. Všetky dáta sú nahraté a spracované v našom systéme. Zákazník, ktorý potrebuje spraviť nejaké rozhodnutie, nemusí na analýzu čakať, vieme mu ju dodať okamžite. Platforma Mobilyze je dostupná na bežnom počítači alebo na mobile pripojenom na internet. Nepotrebujete nainštalovať žiadny softvér. S tým potom súvisí aj naša cenová výhodnosť.

Mestá majú už zabehnuté systémy ako vyhodnocovať dopravu a pohyb ľudí v rámci mesta. Aké nové informácie im viete poskytnúť?

Mestá majú prirodzene veľa zdrojov dát, či už sú to kamery alebo automatické sčítače dopravy. Našou výhodou je to, že všetky tieto dáta, ktoré majú samosprávy k dispozícii, vieme implementovať do našej platformy. Keď ich skombinujeme s našimi údajmi, vieme robiť oveľa presnejšie a komplexnejšie analýzy. Bežný sčítač umiestnený na výpadovke z mesta na diaľnicu vám poskytne prehľad o tom, koľko áut týmto bodom prešlo za hodinu. Ak vie rozpoznávať ŠPZ, môže vám poskytnúť údaje, v akých okresoch sú tieto autá evidované, ale nebudete vedieť, či do týchto okresov aj mieria.

My vidíme presne, odkiaľ ľudia cestujúci v aute vyšli, kde svoju cestu skončili aj aká bola dĺžka tej cesty. Presnú lokalizáciu začiatku a cieľa jazdy trochu rozostríme, aby sme údaje anonymizovali. Bohato to však stačí pre potreby takejto analýzy. Vidíme, z akej diaľky ľudia cestujú, v akých časoch a dňoch, čo môže byť dôležité napríklad pre plánovanie dopravy alebo pre vytvorenie dobrej parkovacej politiky.

Slovensko je podľa rebríčku pripravenosti 22 európskych krajín na elektromobilitu na poslednom mieste. Čo sú podľa vás hlavné výzvy Slovenska v tejto oblasti?

Tých výziev je mnoho. Elektromobilita nie je projektom na jeden rok, podobne aj umiestňovanie nabíjacích staníc pre elektromobily. To znamená, že firmy, ktoré v tejto oblasti investujú, očakávajú reálny príjem niekedy v budúcnosti. Ak nebude k dispozícii infraštruktúra pre elektromobily, elektromobilita sa na Slovensku rozvíjať nebude. Vďaka našej analýze dát vieme identifikovať, aká je potreba infraštruktúry pre elektromobily v súčasnosti a zároveň predvídať, kde budú nabíjacie stanice potrebné o pár rokov.  Našim klientom tak pomôžeme, aby pri stavbe nabíjacích staníc a ich plánovaní mali výhľadovo pokryté tie najlepšie miesta.

Dotácie pre elektromobily pokračujú, ich zástancovia dúfajú v modernizáciu priemyslu

Vláda s ročným oneskorením schválila dotácie na nákup elektrických vozidiel a výstavbu nabíjacích staníc v hodnote šesť miliónov eur. Slovenská asociácia pre elektromobilitu prízvukuje inovácie v automobilovom priemysle.

 

Ak je Slovensko z hľadiska elektromobility zatiaľ neperspektívne, orientujete sa aj na iné krajiny?

Rozvíjame aktivity s Severnej Amerike predovšetkým v USA. Poznáme vývoj elektromobility v zahraničí a  vieme predpokladať, ako sa bude vyvíjať trh v tejto oblasti na Slovensku.

Čo sa týka výziev na národnej úrovni, chýba tu koordinácia elektromobility z hľadiska potrebnej infraštruktúry. Nemôžeme celé Slovensko obsypať nabíjacími stanicami, ktoré nebude nikto využívať. Dôležité je pri plánovaní elektromobility brať do úvahy aj kapacitu elektrickej siete. Príkladov osvedčenej praxe v zahraničí je mnoho. V Nemecku napríklad vznikla samostatná agentúra pre rozvoj elektromobility, ktorá okrem iného koordinuje výstavbu nabíjačiek.

Na Slovensku sme ešte len na začiatku. V súčasnosti sú tu stovky až tisíce elektromobilov. Ale postupne pribúdajú. Ak sa bude znižovať ich cena, zvyšovať dojazd a zlepšovať pripravenosť trhu, tak sa bude rásť počet elektromobilov aj na Slovensku. Tým stúpne aj dopyt na počet nabíjacích staníc.

Čo sa na mobilite ľudí zmenilo vplyvom koronakrízy? Ak ste na to zareagovali?

Z hľadiska plynulého fungovania firmy nebolo jednoduché prispôsobiť sa obmedzeniam, ale z biznisového hľadiska nám to mnohé prinieslo. Pred koronakrízou bol trh, firmy a organizácie verejnej správy v komfortnej zóne. Situácia v mobilite ľudí sa však kvôli koronakríze zmenila, no nikto nevie presne povedať, ako sa zmenila. Našou výhodou je, že my vieme s jednodňovým až týždennými oneskoreniami vyhodnotiť zmeny v mobilite ľudí, aké miesta navštevujú a aké miesta navštevovať prestali. Po zavedení obmedzení v reakcii na koronakrízu sa nám začalo ozývať veľa firiem, ktoré predtým naše služby v podstate nepotrebovali, keďže mali dostatok informácií. Teraz stratili pôdu pod nohami a nevedia, ako sa správanie ľudí z hľadiska ich pohybu zmenilo. Dôležitosť informácií o mobilite a ich analýzy vzrástla.

Ako vidíte svoje aktivity do budúcna? Je pre vás elektromobilita srdcovou záležitosťou alebo ste otvorení aj iným oblastiam?

Elektromobilite sme sa začali venovať kvôli tomu, že v tom vidíme veľkú príležitosť. Jednak pribúdajú elektromobily na cestách a treba s tým niečo robiť. Na druhej strane tu máme Európsku zelenú dohodu , ktorý podporuje dopravu bez emisií a investuje do nej veľa prostriedkov. Na základe viacerých faktorov sme vyhodnotili, že elektromobilita je výhodná príležitosť z biznisového hľadiska a chceme sa tejto oblasti venovať dlhodobo.

O svojej platforme Mobilyze hovoríte, že pomôže mestám, aby sa stali „inteligentnejšími“. Ako to chcete dosiahnuť?

Pre mňa je koncept inteligentného mesta predovšetkým o ľuďoch. Inteligentné mesto je také, ktoré umožní svojim obyvateľom zvoliť si, ako a kde chcú tráviť svoj čas. To znamená, aby nestáli zbytočne hodiny v dopravných zápchach a dýchali znečistený vzduch, aby nemuseli ísť cez celé mesto, keď chcú nakúpiť alebo niečo vybaviť. V budúcnosti by v mestách mohli vzniknúť menšie decentralizované celky, v rámci ktorých sa budeme pohybovať najčastejšie, ale zároveň budem mať možnosť pohodlne sa presunúť aj do iných častí. Napríklad ak by sme videli, že obyvatelia Podunajských Biskupíc urobili niekoľko tisíc jázd do Auparku za týždeň, tak asi nie je niečo v poriadku v Podunajských Biskupiciach. Analýza dát môže pomôcť mestám definovať, kde je problém z hľadiska potrieb ľudí a aké sú možnosti na zlepšenie.

Ako fungujú ozajstné inteligentné mestá: holandská skúsenosť

Pozerať sa 30 rokov dopredu je skôr úlohou štátu ako miest.