Nechceme byť monopol

Zdroj: EurActiv.com

V piatok minulý týždeň ste navštívili NATO. Povedali ste, že Rusko vedie proti Ukrajine „hybridnú vojnu“ v energetickom sektore. Ako to myslíte? Prečo ste vôbec NATO navštívili?

NATO veľmi efektívnou platformou, čo sa týka zdieľania informácií. Využili sme ju na vysvetlenie našej pozície, toho čo robíme, prečo to tak robíme a čo je naším cieľom. Teraz k termínu „hybridnej vojny“. Ak sa pozriete na energetický priemysel vo východnej Európe, môžete vidieť, že tu už viac nejde o biznis. Väčšinou je to o politike a politickom vplyve. Práve preto je dôležité, aby Európania pochopili, že transparentný a efektívny trh zabráni takejto hybridnej vojne.

Vaša návšteva sa časovo prekrýva s prijatím nového zákona, ktorý dá ukrajinský plynárenský trh  do súladu s Tretím energetickým balíčkom EÚ. Ten by mal zvýšiť konkurenciu v energetickom sektore. Je to náhoda?

Nie je náhoda, že túto legislatívu sme pripravili s výraznou pomocou napríklad zo strany Energetického spoločenstva či Európskej komisie. Prijatie tohto zákona je len prvý krok, pomoc EÚ budeme potrebovať aj pri príprave nadväzujúcej legislatívy.

V našej reforme musíme riešiť špecifické elementy, ale veríme že nebudeme musieť „znovu vynájsť koleso.“ Ak existujú mechanizmy a efektívne nástroje na iných trhov, mali by sme sa pokúsiť ich aplikovať aj na Ukrajine. To je náš prístup.

Niektoré zdroje tvrdia, že táto legislatíva je namierená proti oligarchom. Spomína sa meno Rinat Achmetov. Je to pravda?

Tento zákon nemá slúžiť na boj proti oligarchom, alebo proti nejakému špecifickému oligarchovi. Pomocou neho chceme odstrániť monopoly, stransparentniť a zefektívniť trh a zaviesť trhovú cenotvorbu. To môže spôsobovať vrásky na čele ľuďom, ktorí si chcú udržať monopolné postavenie v istých oblastiach. Na druhej strane, náš prístup nie je namierený proti konkrétnym ľuďom alebo skupinám ľudí. Zavádzame trhové ceny a veríme, že férová súťaž dá veci do poriadku.

Ale Naftogaz je tiež monopolom. Ste pripravení zapojiť sa do reformy?

My sami sme za to, aby sa zrušilo monopolné postavenie Naftogazu. Ak sa hovorí o tom, že Naftogaz je monopol, často sa zabúda na to, že Naftogaz nie je monopolim pretože ním chce byť, ale preto, že ním musí byť. Vysvetlenie je naozaj jednoduché. V roku 2013 sa pohybovali ceny za tisíc metrov kubických plynu v rozmedzí od 270 do 400 dolárov. Avšak maximálna cena plynu, za ktorú si ho domácnosti kupovali, bola obmedzená. V priemere to bolo 30 – 40 dolárov za tisíc kubických metrov. Rozdiel v cene je desaťnásobný. Otázka teda je, ktorá spoločnosť nakúpi plyn za 400 dolárov a predá za 40? Odpoveď je jednoduchá: Naftogaz. Sme spoločnosťou, ktorá zásobuje plynom zákazníkov, ktorí neplatia trhové ceny. Dôvod prečo je to tak, je ten, že predošlé vlády sa snažili pred ľuďmi ukázať ako ich chránia nízkymi cenami. Takýto model je však neudržateľný. V Európe to funguje na inom princípe. Dotácie dostávajú len ľudia bez príjmu, teda sociálne znevýhodnení.

Kľúčovým prvkom našej reformy je nastaviť systém tak, aby bol efektívny a férový. Dotácie tak dostanú len tí, ktorí ich skutočne potrebujú. Dostanú však peniaze a nie plyn. To je oblasť, v ktorej zohrá Naftogaz kľúčovú úlohu, pretože bude zdrojom financovania týchto dotácií a účtovať trhové ceny pre tých, ktorí si ich môžu dovoliť.

Ďalším dôležitou úlohou Naftogazu v prechodnom období bude uistiť sa, že ceny sú ako-tak trhové. Začalo sa to minulého roku, keď sme pristúpili k získavaniu plynu reverzným tokom z Európy, čím sme vytvorili pre Gazprom skutočnú konkurenciu. Mnohí sa pýtajú, prečo nám Gazprom  dal zľavu 100 dolárov na tisíc metrov kubických plynu. V skutočnosti to nie je zľava. Je to len úprava cien ruského plynu tak, aby boli konkurencieschopné voči cenám plynu z EÚ. Ak niekto tvrdí, že plyn z reverzného toku je v skutočnosti ten ruský, nie je to tak. Je to plyn pochádzajúci z európskeho trhu, ktorý je zmesou viacerých zdrojov. Je však lacnejší ako plyn, ktorý môžeme kúpiť od Ruska. To je hlavný dôvod, prečo Gazprom upravil ceny plynu.

Nerozumiem, prečo by Naftogaz mal pokračovať s podporou sociálne odkázaných. Takýto druh pomoci by mal poskytovať sociálny systém krajiny. Ak sa bude Naftogaz správať ako sociálny systém, obávam sa, že to bude v rozpore s pravidlami únie.

Presne tak. Máme rovnaký názor. Z historického hľadiska však Naftogaz bol nástrojom vlády, s pomocou ktorého presadzovala svoju sociálnu politiku. Z ekonomickej stránky to nie je únosné. Jedným z kľúčových prvkov reformy je práve zmena v tejto oblasti. Ak sa vláda rozhodne, že niektorým občanom budeme predávať plyn za špeciálnych podmienok, rozdiely by mala kompenzovať vláda.

Môžete objasniť ciele Ukrajiny pri trilaterálnych rokovaniach o dodávke ruského plynu na najbližších 10 mesiacov? Podľa niektorých vyhlásení plánuje Ukrajina zastaviť dodávky ruského plynu.   

Kľúčové pri týchto rokovaniach v trilaterálnom formáte bude dosiahnutie podobnej dohody, aká bola úspešne používaná celú túto zimu. Tento formát by mal do budúcna zabrániť plynovým krízam.

Hoci sa nám podarilo diverzifikovať zdroje plynu a znížili sme závislosť na Rusku, pre Ukrajinu, pre úniu a dúfam, že aj pre Rusko je stále dôležité, že v otázkach plynu máme predvídateľné vzťahy. Znamená to predvídateľné ceny, znamená to neprerušené dodávky plynu a rovnako súlad s Tretím energetickým balíčkom. Tieto rokovania sú potrebné na to, aby sme sa uistili, že všetky tri predbežné podmienky sú splnené.

Vážime si, že sa rokovaní zúčastňuje aj EÚ, najmä Európska komisia. Zvyšuje to transparentnosť rokovaní a pomáha nám to dosiahnuť výsledky.

Ukrajina musí zaplatiť vopred za plyn, ktorý dostane z Ruska, čo je približne 1,5 miliardy dolárov. Je to problém?

1,5 miliardy dolárov je suma, ktorá figuruje pri obchodnom financovaní. Avšak my kupujeme plyn v lete za nižšiu cenu a potrebujeme likviditu na to, aby sme mohli plyn uskladniť v podzemí a následne tento plyn predať v zime s finančnou prirážkou. Je to čisto komerčná záležitosť. Preddavky nie sú presne to, čo by sme chceli, ale Gazprom trvá na tom, že to akosi prináša prehľadnosť do našich vzťahov. Koniec koncov, to je dobrá vec.

Jedným z dôvodov pripojenia sa Ukrajiny k Tretiemu energetickému balíčku EÚ je stať sa atraktívnejším pre investorov. Rusi by asi tiež chceli získať európskych investorov pre svoj projekt plynovodu Turkish Stream, ktorý má obchádzať Ukrajinu. Kto bude podľa vás úspešnejšií?

Spoločnosti investujú tam, kde to bude finančne atraktívnejšie. Ak sa pozriete na projekt Turkish Streamu, vidíte, že to nie je finančne možné a že projekt nedáva veľký zmysel.

V Rusku sú však dôležitejšie politické ciele ako finančné. Napríklad podľa správ medzinárodných expertov z roku 2013 bojoval Gazprom proti reverznému toku na Ukrajinu. Stálo ho to šesť miliárd dolárov. Vlastné prepočty sme nerobili, no zdá sa, že to číslo je pomerne presné. To dokazuje ako niekedy prevažuje politický prístup nad ekonomickým.

Z ekonomickej perspektívy nebude Turkish Stream výhodnejší ako európske trasy. Nazdávame sa, že tento projekt je len ďalším trikom, ktorý môže sledovať iné ciele. Môže ísť napríklad o snahu zabrániť Európe v dovoze plynu z Kaspickej oblasti. Myslím si, že by tento plyn nemal byť konkurenciou.