Nemecký poslanec: Frackovanie nemohlo významne znížiť závislosť na dovoze plynu

Frank Schwabe. FOTO-FS

Budete hlasovať za moratórium na ťažbu bridlicového plynu?

Áno. Nie je to moratórium. Je to zákon, ktorý zakazuje frackovanie (skratka pre metódu hydraulického štiepenia horniny, ktorá pozostáva zo vstrekovania zmiešaniny vody a chemikálií za účelom ťažby z nekonvenčných ložísk plynu – pozn. red.).

Minulý piatok (24. júna) sme súhlasili so zákazom frackovania po rokoch sporov. Frackovanie z hornín bridlice, ílu, uhlia a sliene je v Nemecku zakázané. Spolkový snem, dolná komora parlamentu, v roku 2021 preskúma, či je zákaz stále vhodný. Povolené sú len štyri projekty pre výskumné účely. Spolkové krajiny, Länder, môžu tieto projekty zakázať, ak sa budú nachádzať na ich území. Navyše sa uistíme, že odteraz bude existujúca ťažba ropy a zemného plynu vrátane plynu z horninových ložísk prebiehať v súlade s prísnymi základnými štandardami a za použitia najvyšších technických štandardov.

Čo je motiváciou pre moratórium? Bridlicový plyn sa v Nemecku neťaží pre komerčné účely a v Európe nemá celkovo dobré vyhliadky pre zložité geologické podmienky.

Naším hlavným zámerom je ochrana životného prostredia a ľudského zdravia.

Nemecká elektroenergetika je stále veľmi závislá na uhoľných elektrárňach. Nie je rozumnejšie ťažiť a spaľovať plyn?

Áno, je. Ale povoliť v Nemecku frackovanie by nemalo rozhodujúci vplyv na zníženie závislosti na dovoze.

Aký je vzťah medzi moratóriom na bridlicový plyn a projektom plynovodu Nord Stream 2. Neobávate sa, že moratórium zvýši závislosť Nemecka na ruskom plyne?

Geopolitické otázky v nemeckej diskusii o frackovaní nehrali rolu. Ľudia sa obávali, že frackovanie znečistí pitnú vodu. Opatrne sme porovnávali výhody a nevýhody frackovania. Ale riziká pre životné prostredie sú príliš vysoké a frackovanie nemohlo významne znížiť závislosť na dovoze. Závislosť na dovoze existuje tak či onak. Nemecko musí v súčasnosti dovážať 90 percent plynu, ktorý spotrebúva. Ťažba domácej ropy a plynu je tak nízka, že má veľmi malý vplyv na geopolitické otázky.

Aký je váš názor na Nord Stream 2, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za projekt nemeckých sociálnych demokratov?

Ekonomicky dáva zmysel. Ale musíme viac diskutovať o politických a ekologických dopadoch. Dovoz plynu z Ruska do Nemecka bol bezpečný aj v zložitých časoch. Ale musí byť bezpečný aj pre štáty vo východnej Európe.

Čítajte aj: Nemci lobujú za Nord Stream II, presviedčajú aj Slovákov