Rod Christie: Rumunsko má najlepšie zákony na podporu obnoviteľnej energie

Rod Christie, GE Energy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v strednej a východnej Európe rastie. Súvisí to s realizáciou európskych cieľov, i snahou o diverzifikáciu zdrojov.

Členská štáty sa zaviazali k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v spotrebovanej energii a vytvárajú priestor pre masívne investície do takýchto projektov. Pre investorov, ako GE, je to dobrá príležitosť. „Stále vidíme zvyšovanie záujmu o obnoviteľné zdroje, určite vo východnej Európe, kde sa snažia naplniť svoje záväzky voči EÚ“, tvrdí Rod Christie, prezident spoločnosti GE Energy pre strednú a východnú Európu, Rusko a SNŠ.

„Veľa aktivít je tak napríklad v Rumunsku, Poľsku či Bulharsku.“

Christie vníma pozitívne spôsob podpory týchto investícií v Rumunsku. „Podľa môjho názoru má dnes Rumunsko najlepší legislatívny potenciál pre rozvoj obnoviteľných zdrojov v Európe. Od teraz do roku 2015existujú dvojité zelené certifikáty. Takže ak začnete stavať teraz, do roku 2015 môžete v podstate fungovať s dvojitými subvenciami.“

„Naučili sa od ostatných. Vedia, že musia dobiehať.“

Christie však varuje, že kvôli finančnej kríze majú niektorí investori problémy so zabezpečením financovania, a to aj pri veľmi dobrých projektoch. Za dôležité považuje nájdenie takých riešení, ktoré by naďalej podporovali súkromné spoločnosti v investíciách do energetických projektov.

„Určite by malo existovať niečo ako otvorené dvere do EBRD či EIB.“ Súčasne varuje, že „ak zmeškáme správny čas, nebude sa dať vrátiť“.

Poľsko má podľa neho veľký potenciál na veternú energiu, no vládne regulácie jej využívaniu vždy nepomáhajú. „Súčasťou výzvy je definovať legislatívu a implementovať politiku. Mnoho výziev je samozrejme v administratívnej oblasti: Poľsko mení vládu každých dvanásť či osemnásť mesiacov, takže kľúčovým je dosiahnutie konzistentnosti.“

Rozvoj obnoviteľných zdrojov v strednej a východnej Európe prináša svoje riziká, i príležitosti. „Povedal by som, že v porovnaní so Západnou Európou je to stále veľmi malý trh. Západná Európa je o niečo iná, je viac udržateľná, je tam menej nestability.“

Problémom je menšia flexibilita. Podľa Christieho musia operátori sietí pochopiť, ako riadiť energiu získavanú zo širšieho portfólia zdrojov.

„Jednou z vecí, na vývoji ktorých sme strávili mnoho času, je technológia kontrola vetra, ktorá umožní lepšiu kontrolu nad dynamikou siete v našich veterných elektrárňach.“

Pozitívom strednej a východnej Európy však je, že sa tam veci niekedy hýbu rýchlejšie, než v západnej. „Pre nás sú zaujímavé obrovské možnosti aplikácie najmodernejších technológií v krajinách východnej Európy. Keď som napríklad ja prišiel do regiónu, mohol som získať lepšie pripojenie na internet, než by som mal v Británii, pretože stará infraštruktúra bola odpísaná. Výhodou je schopnosť pohnúť sa priamo k tomu, čo je dnes považované za svetovú špičku.“

Jedným z príkladov sú „inteligentné siete“, ktoré sú schopné zvládať toky elektriny z mnohých rozličných smerov. Vďaka tomu bude možné integrovať malé elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje (veterné, slnečné, vodné a pod.)

Inteligentné siete však nie sú zaujímavé len z pohľadu obnoviteľnej energie. Domácnostiam tiež dávajú väčšiu kontrolu nad ich účtami za elektrinu vďaka individuálnym elektromerom.

V tejto otázke ukazujú cestu vpred Spojené štáty. „Súčasťou Obamovho balíka stimulov je pôžičkový program, ktorý umožní ľuďom získať lacné financovanie zavedenia elektromerov a tým prekonať počiatočné vysoké náklady nového vybavenia. V konečnom dôsledku im však umožní viac šetriť, pretože budú schopní používať elektrinu rozumnejšie. To je oblasť, v ktorej možno politicky pomôcť, vytvorením podobného pôžičkového programu pre rozvoj tejto technológie v Európe.“

Okrem toho, takéto technológie už existujú. „Zmena všetkých vedení nemusí byť nutná. Je to skôr o vybavení, ktoré je súčasťou vedenia a automatizácii vedení, nie o vedení ako takom.


Plné znenie interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.