Šéf Eustreamu: Nový plynovod bude otvorený všetkým zdrojom plynu, aj ruskému

Generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič [TASR/Marko Erd]

Ktokoľvek bude mať záujem, môže prepravovať plyn cez Eastring, hovorí RASTISLAV ŇUKOVIČ. Posunutie termínu jeho spustenia o štyri roky nenazýva meškaním, ale dozrievaním.

Generálny riaditeľ pološtátneho prepravcu plynu Eustream Rastislav Ňukovič poskytol rozhovor pre EURACTIV.sk pri príležitosti predstavenia štúdie uskutočniteľnosti plynovodu Eastring. Ten povedie zo Slovenska na bulharsko-tureckú hranicu. Štúdia označila za najoptimálnejší variant trasu v dĺžke 1 208 kilometrov a minimálnu ročnú vyťaženosť 12 BCM. Plynovod za 2,6 miliardy eur a s kapacitou 20 – 40 BCM by mal vstúpiť do prevádzky v roku 2025. Plyn bude prepravovať obojsmerne.

Čo ukázala štúdia uskutočniteľnosti o Eastringu? Počíta podnikateľský model Eastringu aj s prepravou plynu z Nord Streamu 2 zo severu na juh a z Turk Streamu z juhu na sever?

V rámci štúdie uskutočniteľnosti sme analyzovali niekoľko možností. Porovnávali sme ich finančné, obchodné, regulačné a technické aspekty. Keď veľmi zovšeobecním výsledok, existuje niekoľko alternatív, ktoré sa ukazujú ekonomicky, ako aj technicky uskutočniteľné.

Čo sa týka druhej časti otázky, chcem zdôrazniť, že tento projekt je úplne otvorený pre všetkých shipperov (obchodníkov s plynom). Nie je viazaný na žiadny konkrétny zdroj. Bude dodržiavať všetky pravidlá Európskej únie. V štúdii uskutočniteľnosti sa nám ukázal záujem potenciálnych shipperov a ktokoľvek príde, môže si objednať kapacitu a prepravovať v ktoromkoľvek smere.

Takže aj ruský plyn.

Teoreticky aj ruský plyn.

Varianty trasovania Eastringu [Eustream]

Ako sa jednotlivé alternatívy v štúdii uskutočniteľnosti odlišujú?

Hlavnou myšlienkou bolo prepojiť dva regióny. Snažili sme sa nájsť čo najkratšie spojenie medzi centrálnym koridorom, ktorý prechádza aj Slovenskom (plynovod Družba) a hranicou Európskej únie, čo je v tomto prípade bulharsko-turecká hranica. Zároveň sme sa snažili nájsť optimálne trasovanie tak, aby sme mali minimum problémov, napríklad s prechodom cez chránené územia, archeologické náleziská a ďalšie oblasti, kde by bol problém získať právo na položenie potrubia. Sledovali sme hlavne toto.

Alternatív bolo niekoľko. Kritériá spôsobili, že vzniklo poradie. Z toho vyšla optimálna alternatíva. Tá nie je najkratšia. Keď zjednoduším, väčšinou sa snažíme spojiť dva body najkratšou možnou trasou. Keď však vezmete do úvahy problémy, ktoré som spomenul, potom sa môže trasa posunúť inde.

Kde počítate s najväčším dopytom po prepravovanom plyne? V strednej Európe alebo v juhovýchodnej Európe?

V prvom kroku bude zaujímavé pre celý región – či už Turecko alebo Bulharsko – mať alternatívny zdroj. Jeden z dôvodov, prečo sme prišli s Eastringom, sú cenové rozdiely medzi západnou Európou a touto oblasťou, ktorá je de facto závislá vo väčšine prípadov na jednej trase. Predpokladáme, že sa prejaví efekt cenového stropu – maximálna cena v regióne po vybudovaní takéhoto potrubia bude cena na likvidných západných huboch plus cena prepravy do regiónu.

Hovoríte hlavne o Rumunsku a Bulharsku?

Týka sa to Rumunska, Bulharska, Turecka a samozrejme aj ostatných krajín v regióne.

Povedali ste, že Eastring môže teoreticky prepravovať od hranice EÚ aj ruský plyn. Znamená to, že krajiny juhovýchodnej Európy budú mať prístup k rovnakému zdroju, teda k ruskému plynu, ale cez inú trasu, a v tom spočíva ekonomická výhoda Eastringu?

Minimálne ide o inú trasu. V minulosti a dnes plánované projekty sú zväčša jednosmerné a väčšinou je dopredu jasné, aký je zdroj plynu. My ideme inou cestou. Ponúkame obojsmernú trasu, ktorá bude spĺňať všetky právne požiadavky EÚ. Ktokoľvek bude mať záujem, môže si objednať prepravu v ktoromkoľvek smere. To platí aj pre plyn, na ktorý sa pýtate (ruský plyn). Ak bude prebytok plynu v regióne, aj toto môže byť riešenie.

Práve ste oznámili, že stavba prvej fázy Eastringu sa začne v roku 2022 a dokončí v roku 2025. Potom budete inštalovať kompresorové stanice, ktoré zvýšia jeho kapacitu. V správe Agentúry pre spoluprácu energetických regulačných orgánov (ACER) z roku 2017 sa uvádza ako termín dokončenia rok 2021. Znamená to, že Eastring mešká?

Nenazval by som to meškanie. Ak si to porovnáte s inými veľkými projektami, od vzniku prvej myšlienky až po finálnu realizáciu prejdú desiatky rokov. S myšlienkou Eastringu sme prišli v roku 2014. Trpeli sme však tým, že vtedy v regióne zlyhali tri veľké myšlienky na nové plynovody – South Stream, Nabucco a Nabucco West. Keďže tie neboli úspešné, celý región sa sústredil na malé prepojenia.

Pripúšťate, že ide o posunutie termínu?

Áno. Ale nenazval by som ho meškaním. Hovoril by som skôr o dozrievaní myšlienky. Míľnik projektu zažívame dnes, keď predstavujeme štúdiu uskutočniteľnosti. Následne budeme pokračovať s detailným inžinieringom a prípravou podkladov pre rôzne povoľovacie procesy, ktorých bude veľa. Očakávame, že v roku 2022 to bude vybavené a môže sa začať výstavba. V roku 2025 by sa mohla spustiť prevádzka.

Hlavným cieľom nového slovenského plynovodu sú zisky, nie bezpečnosť

Hoci je Eastring prezentovaný ako diverzifikačný projekt so stredoeurópskym zameraním, má len obmedzenú schopnosť prispieť k európskej energetickej bezpečnosti.

Ovplyvňuje nejako váš projekt, či Nord Stream 2 bude alebo nebude postavený?

Nie.

Oznámili ste, že celkové náklady na Eastring sú 2,6 miliardy eur. Ako bude projekt financovaný?

Keďže sme identifikovali jasný komerčný záujem, tak prvý zdroj je komerčný – shipperi si urobia svoje bookingy (rezerváciu kapacity pre obchodovaný plyn). Ďalej očakávame určitú podporu zo strany Európskej únie, keďže významne prispievame k riešeniu bezpečnosti dodávok pre celý región. Tretím zdrojom sú vlastné zdroje zainteresovaných spoločností (slovenský Eustream, maďarský FGSZ, rumunský Transgaz a bulharský Bulgartransgaz – pozn. red.).

Viete tieto podiely odhadnúť v percentách?

Zatiaľ nie, to je predčasná otázka. Čiastočne sme sa jej dotkli v štúdii uskutočniteľnosti. Vzhľadom na načasovanie projektu budeme mať dosť času na vyriešenie tejto otázky.

Kedy spustíte open season, ktorá ukáže záujem obchodníkov s plynom o kapacitu Eastringu?

Závisí to od vývoja projektu, rádovo sa bavíme o mesiacoch až rokoch.