Skvapalnený zemný plyn pomôže zdraviu ľudí aj klíme, tvrdí šéf Gas LNG Europe

AIDAnova v nemeckom Papenburgu, ktorá je prvou zaoceánskou výletnou loďou poháňanou LNG. [EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN]

LNG môže významne znížiť emisie v doprave. Ale v budúcnosti musí aj on stavať na obnoviteľných zdrojoch alebo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, priznáva lobista WIM GROENENDIJK.

Wim Groenendijk je podpredsedom Gas Infrastructure Europe (GIE) a predsedom jej subdivízie, Gas LNG Europe. GIE je priemyselné združenie, ktoré obhajuje využívanie zemného plynu a  budovanie príslušnej infraštruktúry.

Vaša spoločnosť sa zameriava na nízkokapacitné využívanie skvapalneného zemného plynu (LNG). Aký je rozdiel v porovnaní s vysokokapacitnými terminálmi?

V Európe sa prevádzkuje 23 vysokokapacitných terminálov LNG. Ten väčšinou ako palivo využívajú veľké nákladné lode, ktoré LNG aj prepravujú. Po tom, ako sa LNG premení z kvapaliny na plyn, jedná sa v podstate o klasický potrubný plyn pumpovaný do plynovodu.

Nízkokapacitné LNG sa využíva inak. Ponecháva sa v kvapalnej forme, aby sa následne mohlo využiť ako palivo, často v oblastiach bez potrubnej infraštruktúry. Dôležitým trhom je doprava, hlavne nákladná cestná a lodná preprava, kde LNG súperí s dieselom a ťažkým palivovým olejom.

Aké sú výhody použitia LNG v doprave?

Ako palivo môže LNG zmenšiť dopad dopravného sektoru na životné prostredie, ktorý je už teraz veľmi závažný a neustále rastie. S výnimkou LNG navyše neexistuje v nákladnej doprave alternatíva. Batérie sú príliš ťažké, filtre a skrubery (filtre zachytávajúce síru z emisií – pozn. red.) riešia problém až na konci potrubia a biopalivá majú množstvo vlastných problémov.

So znižovaním emisií sa na Slovensku prechodne zvýši podiel zemného plynu

Envirorezort predstavil predbežné závery štúdie nízkouhlíkovej ekonomiky do roku 2050. Očakáva ďalšie investície do jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov, ako aj významný podiel plynu až do roku 2030.

Aký je stupeň rozvoja nízkokapacitného LNG, najmä „obnoviteľného“ LNG?

V súčasnosti je LNG založené na fosílnych palivách. Nízkokapacitné LNG zažíva obdobie rozvoja a rastu. Potenciál nepochybne existuje. Rozvíjať sa ale musí aj trh, infraštruktúra a legislatíva. V momente, kedy budeme mať k dispozícií vyspelejší hardvér a softvér môžeme začať do systému implementovať obnoviteľné zdroje. Výsledkom môže byť napríklad LNG založené na biomase alebo na elektrine. Širšie možnosti sú iba otázkou času.

Aký dopad má lodná preprava a aké máme v tejto oblasti výzvy?

Najväčšou výzvou je preprava pozdĺž morských brehov, globálna preprava, ktorá pokrýva väčšinu obchodu. Kto ju bude regulovať a vynucovať právo? Máme Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO), ktorá v poslednom čase ožíva a predkladá záväzné regulácie. Nedávne obmedzenie obsahu síry v palivách je pre nás veľkou výhrou. Jedná sa pritom iba o jeden z impulzov, ktoré LNG zvýhodnia, ale treba pripomenúť, že LNG rieši celý rad problémov, ktoré neriešia palivá s nízkym obsahom síry.

Znamená to znižovanie emisií?

Obmedzenie skleníkových plynov na úroveň, ktorú potrebujeme, zatiaľ od LNG nemôžeme čakať. Napriek tomu, že zníženie emisií o 15 až 25 percent nie je bezvýznamné, stále spaľujeme fosílne palivá. V budúcnosti potrebujeme rozvoj obnoviteľného LNG aby sme mohli naplniť klimatické ciele, ale nepochybne tu existuje potenciál pre uhlíkovo neutrálne LNG.

Okamžitý dopad môže LNG mať  – okrem zníženia síry a oxidu dusného – v znížení emisií jemných častíc, ktoré sú často prehliadané, ale ktoré sú dôležitým faktorom pre ľudské zdravie. Hlavne pre ľudí žijúcich v okolí prístavov. Napríklad jedna zaoceánska výletná loď vyprodukuje rovnaké množstvo jemných častíc ako viac než 80 tisíc osobných automobilov. Predstavte si napríklad prístav v Barcelone, kde je často zakotvených desať alebo viac lodí naraz. To je skoro milión naštartovaných áut v prístave. LNG tento problém môže úplne odstrániť, keďže v podstate neprodukuje nijaké jemné častice.

Pomáha LNG v boji proti klimatickým zmenám iným spôsobom alebo si musíme počkať na vývoj obnoviteľného LNG?

Pomáha. Zoberte si napríklad arktickú cestu, ktorá sa paradoxne otvára ako výsledok klimatických zmien. Lode využívajúce ťažké palivá sú zodpovedné za emisie čiernych sadzí v oblastiach pokrytých snehom a ľadom. To znamená, že sneh pokrytý sadzou už slnko neodráža, ale ho absorbuje čím sa zrýchľuje roztápanie. Prepravcovia, ktorí na tejto trase operujú by preto mali čo najrýchlejšie prejsť na LNG a vyhnúť sa tak týmto dopadom.

Zemný plyn v lodnej doprave pomôže ovzdušiu, s klímou je to zložitejšie

Z medzinárodnej lodnej dopravy pochádzajú 2 – 3 percentá svetových emisií skleníkových plynov. LNG je prechodným riešením, ktorému z krátkodobého hľadiska konkuruje ropa a z dlhodobého nízkouhlíkové alternatívy.

Akými cestami sa snažíte dostať LNG do lodí?

Vítame, čo Únia  robí s Nástrojom pre prepájanie Európy, aj keď pokrok môže byť rýchlejší. Takisto dôležitá je úloha IMO, ale podceňovať by sme nemali ani dopad, ktorý môžu dosiahnuť majitelia a prevádzkovatelia prístavov. Musíme sa uistiť, že pravidlá sú implementované a dodržiavané tak, ako by mali byť. V tomto prípade môžu prístavy použiť politiku cukru a biču. Niektoré prístavy už dnes ponúkajú čistejším lodiam nižšie poplatky. Rozšírenie Oblasti kontroly emisií síry (SECA) na celé európske pobrežie by bolo významný impulzom pre používanie LNG v Stredozemnom mori a Atlantickom oceáne.

Čo majiteľom lodí bráni prejsť na LNG?

Jedným z problémov je fakt, že prechod na LNG je pri už existujúcich lodiach významnou investíciou. Lodná preprava zvyčajne nie je sektorom, ktorý oplýva peniazmi, a životnosť lodí sa ráta na dekády. Prechod na LNG si pri nich bude vyžadovať čas, aj keď sa stavia veľa nových lodí. Stavitelia a majitelia lodí musia vidieť, že existuje politika a regulácie, ktoré LNG zvýhodňujú. Takisto sa musia zapojiť majitelia a prevádzkovatelia prístavov.

Pre niektorých majiteľov lodí sa útlm fosílnych palív stal imperatívom. Ako dlho budú ešte zákazníci výletných ľudí tolerovať čierne oblaky dymu z lodných komínov? Nepochybne tu máme tlak verejnosti, ale hlavným impulzom by mal byť dopad na životné prostredie, pretože LNG je jedna z mála ciest, skrz ktoré je dopravný sektor možné vyčistiť.

Ale ak LNG predstavuje iba most k využívaniu palív z obnoviteľných zdrojov, musí mať obmedzenú životnosť.

Tento pohľad je dôležitý, pretože inak budujete infraštruktúru a rámce, ktoré sú v zásade slepou uličkou. Do roku 2050 by dopravný sektor mal byť uhlíkovo neutrálny alebo by mal byť blízko k tejto méte. IMO by do roku 2030 chcelo emisie zmenšiť o polovicu, čo sa pri používaní fosílnych palív nepodarí.

Európski legislatívci aktuálne pracujú na dlhodobej klimatickej stratégii. Ako veľa presviedčania potrebujú, aby do nej zaradili aj LNG?

Presviedčanie potrebujú, pretože si všetci myslia, že celý dopravný sektor bude v istom momente elektrifikovaný. Určite tam však existuje priestor pre plynné palivá. Samozrejme, že by mali pochádzať z obnoviteľných zdrojov alebo by aspoň mali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, pretože v inom prípade nenaplníme naše sľuby z Parížskej dohody. Zaujímavé je, že elektrický motor dnes poháňa väčšinu lodí, ale energia sama o sebe pochádza z fosílnych palív.

Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu

Spojené štáty do správy Medzivládneho panelu o zmene klímy presadili zmienku o jadrovej energii. Potom sa od nej dištancovali.

V ktorých ďalších oblastiach môžu majitelia lodí znižovať dopad na klímu?

V súčasnosti je populárna technológia skruberov. Ide o typ filtra inštalovaného do výfuku, ktorý z emisií odstraňuje síru, ale problém sa tým iba presúva na iné miesto, keďže prepravcovia síru odstránenú z emisií následne zväčša vypustia do oceánu. Taktiež sa tým neriešia ďalšie emisie ako napríklad oxid dusný alebo jemné častice. Aj keď to nie je ideálne riešenie, v súčasnosti je najlacnejšie.

Zemný plyn je čistejší, čo sa týka emisií oxidu uhličitého, ale jeho hlavným komponentom je metán. Je to problém?

Únik metánu hrozí v každom momente od jeho vyťaženia až po použitie. Marcogaz a členovia GIE však ukázali, že úniky metánu z terminálov LNG v Európskej únii sú takmer nepatrné. Predstavujú iba niečo okolo 0,002 percenta z celého objemu. To neznamená, že by sme to mali ignorovať. Všetky emisie, ktoré môžu byť odstránené by mali byť odstránené. To platí aj o pretekaní metánu, čo sa deje pri niektorých motoroch.

Výrobcovia motorov sa problém snažia riešiť, ale v niektorých nízkovýkonných motoroch môžu úniky nespáleného metánu eliminovať efekt zníženia emisií oxidu uhličitého (metán je účinnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý – pozn. red.). Prechod na LNG z obnoviteľných zdrojov úplne odstraňuje emisie CO2 a vývoj nových technológií sľubuje aj eliminovanie únikov metánu. Nákladná cestná doprava je už blízko tohto bodu.

Obnova lodných flotíl vyzerá byť pomerne veľkým problémom. V akom bode sa v súčasnosti prevádzkovatelia lodí nachádzajú?

Pre nákladné autá je proces relatívne jednoduchý. Lode sú rozdielny prípad, keďže v prevádzke ostávajú desaťročia. Legislatíva sa ale pritvrdzuje, takže existujúce lode budú musieť prejsť na čistejšie technológie alebo budú nahradené. Pokiaľ však budú existovať možnosti ako to neurobiť a ušetriť peniaze, prevádzkovatelia budú proces predlžovať, ako dlho to pôjde.