Tlak na transparentnosť v kríze narastá

zdroj: TASR

Zúčastnili ste sa stretnutí, ktoré na Slovensku absolvovala delegácia Výboru EP pre kontrolu rozpočtu, najmä v súvislosti s výdavkami na odstávku dvoch blokov JE Bohunice, ktoré prichádzajú z EÚ. Ako sa Vám javia závery, ktoré tu dnes prezentovali jej členovia?

„Mala som lepší pocit so záverečného zhrnutia ako z rokovania dovtedy. Celá návšteva bola poznačená skoršou návštevou v Litve, kde zistenia boli veľmi vážne, boli tam podozrenia z korupcie z neefektívneho využívania finančných prostriedkov. Z tohto zorného uhľa pozerali aj na Slovensko. Prvý pocit bol podozrievavý, počas dvoch dní sa ale niektoré veci vyjasnili. Boli tam problémy v počte zamestnancov, lebo tam figurovali dve čísla – 250 a 400, nevedeli, čo je financované z prostriedkov EÚ.

Presvedčivejšie mohla vyznieť návšteva na Najvyššom kontrolnom úrade. Tam mali dojem, že vynakladane finančných prostriedkov nie je dostatočne kontrolované zo strany NKÚ. V minulom roku prebehla istá kontrola a najbližšia je naplánovaná až v roku 2015, pretože teraz sa kontroluje téma dopravy. Zdalo sa im nepredstaviteľné, že by to malo trvať tak dlho. To sa následne vyjasnilo v Národnej rade, kde požiadali poslancov NR SR, aby pozmenili plán činnosti NKÚ a navrhli, aby sa priebežne ešte v bližšom období skontrolovalo vynakladanie prostriedkov na odstávku.  

Zároveň nikto nespochybnil dohodu o tom, že by Slovensko malo dostať sľúbených 200 miliónov eur. Je však logické, že dopredu nemôžu povedať, že aj zvyšných 130 miliónov, ktoré podľa rozpočtu teraz chýbajú, určite tiež príde. Projekt bude bežať ešte 10 rokov, tak ako všade aj tu by sa mali hľadať vnútorné rezervy, aby sa suma 130 milión vykrátila.

Obávala som sa záveru, ale dnes sa veľa vecí vyjasnilo a Slovensko je v pomerne dobrom svetle.

Aj na tlačovej konferencii bolo cítiť, že na Slovensku vnímame preplácanie výdavkov na odstávku Bohuníc ako povinnosť EÚ, keďže to bola podmienka v prístupovom procese. Vnímate to?

Áno je to tak vnímané, druhá vec je, že sa v únii pod vplyvom krízy oveľa viac dbá na efektívnosť a transparentnosť vynakladania prostriedkov a na zabránenie korupcii. Aj na Slovensku si musíme uvedomiť, že všetko musí byť riadne dokladované a transparentné, aby nebolo žiadne podozrenie, že sa  s niečím nesprávne zaobchádza. Hlavne preto, že v čerpaní prostriedkov z iných fondov obyčajne audity, ktoré robíme doma dopadnú oveľa lepšie ako audity, ktoré robí EK. Už z toho s vynára podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Považujem za veľmi dobré, že výbor pre kontrolu EP sem prišiel a že sme sa mali možnosť zúčastniť.  

Pokiaľ ide o európskej fondy je Slovensko v procese prípravy rámca pre nové programové obdobie, stále si vysvetľujeme posledné odchýlky v názoroch s Európskou komisiou. Kam by mali byť z Vášho pohľadu nasmerované prostriedky prioritne a za akých podmienok?

Stále opakujem podporu zamestnanosti prostredníctvom uľahčenia tvorby pracovných miest v rámci malých a stredných podnikov, družstevných podnikov a rodinných podnikov. Samozrejme, že prvú podmienku máme v rukách my a je to zníženie daňového a odvodového zaťaženia. To za nás nikto neurobí. Máme tu zatiaľ nealokované prostriedky – a 6 miliárd nie je málo – ja by som sa skôr uberala cestou podpory malého a stredného podnikania.