120 dolárov za barel. Máme dosť krízových rezerv ropy?

Rastúci globálny dopyt po rope, a zaostávajúca ponuka, podstatne zvýšili cenu na svetových trhoch. V utorok sa vyšplhala k hranici 120 dolárov za barel. Komisia otvorila verejné konzultácie ako napraviť „nedostatky“ v systéme krízových zásob, ktoré členské krajiny spravujú. Príspevky možno posielať do 17. júna.

„Zatiaľ čo spotreba ropy na celom svete rastie, dodávky sú stále koncentrovanejšie v malom množstve krajín, pričom mnohé z nich sú vystavené veľkým geopolitickým rizikám“, tvrdí Komisia v dodatku ku konzultačnému dokumentu. Tieto riziká tvoria „vojny, vnútorné konflikty, exportné a importné embargá a terorizmus“.

V pondelok napríklad ozbrojené milície zaútočili na ropovody Shell v Nigérii, čím znížili vývoz ropy z krajiny a vyvolali nárast cien – v Európe a USA až k 120 dolárom za barel.

Mnohé krajiny EÚ, najmä v strednej a východnej Európe, nie sú na možné krízy dostatočne vybavené. Podľa platným pravidiel by mala každá krajina udržiavať krízové zásoby, ktoré by dokázali pokryť 90 dní spotreby – noví členovia však získali na splnenie tejto povinnosti prechodné obdobia.

Podľa Komisie je potrebné vyjasniť úlohy Komisie, členských krajín a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži. IEA má mandát konať v prípadoch narušenia dodávok, deväť krajín EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko) však nie je jej členmi.

Zmätok v rozdelení úloh a právomocí môže viesť k zdržaniu v prípravách krízových rezerv. „V troch krajinách majú všetky rezervy v rukách vlády, alebo agentúry. V ôsmych krajinách ich majú ropné spoločnosti, vo väčšine členských štátov existuje zmiešaný systém“, hovorí Komisia.

„Pochybnosti o dostupnosti rezerv ropy v prípade aktuálnej, či potenciálnej krízy, môže viesť k špekuláciám na trhu a zvýšiť zraniteľnosť cien.“

Uvažuje sa aj o zvýšení povinnej miery rezerv. „Ak je rozdiel medzi „nominálnymi“ 90-dňovými rezervami a v čase krízy skutočne dostupnou úrovňou rezerv značný, môže byť požiadavka Parlamentu na zvýšenie povinných rezerv na 120 dní rozumným návrhom.“