2050: 100% energie z obnoviteľných zdrojov

Foto: flickr.com/dolmsta23 (licencia Creative Commons)

V správe publikovanej vo štvrtok EREC tvrdí, že environmentálne a spoločenské prínosy by vysoko prevážili potrebné investície.

Správa ponúka cestovnú mapu rozvoja rôznych obnoviteľných energií do roku 2050, a tvrdí, že ich 100% podiel na energetickom mixe je ekonomicky možný a environmentálne potrebný.

Podľa EREC zaznamená najväčší rozvoj výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – najmä veternej a fotovoltaickej (slnečnej). Ich podiel na mixe by sa mal zvýšiť z 10% v 2020 na 18% v 2030 a 41% do 2050. Zaujímavým trhom má byť aj výroba tepla z biomasy, solárne termálne a geotermálne aplikácie, ktoré by mali spolu vykryť 21% spotreby energie v 2030 a 45% v 2050.

Najväčšiu výzvou pre obnoviteľné zdroje ostáva doprava. No keďže po roku 2020 majú na trh v širokom meradle vstúpiť konverzné technológie pre biopalivá a elektromobily, EREC očakáva rast podielu obnoviteľných pohonných hmôt v Európe z 3% v 2020 na 10% v 2050.

EREC zdôrazňuje, že technológie na zabezpečenie výroby všetkej energie a obnoviteľných zdrojov už existujú. Treba len nájsť politickú vôľu na realizáciu tohto plánu. Podobné štúdie energetických scenárov do 2050 sa začínajú množiť, keďže Komisia pripravuje vlastnú cestovnú mapu, ktorá bude zverejnená začiatkom roku 2011.

Pred časom vydala podobnú rozsiahlu štúdiu European Climate Foundation (ECF), podľa ktorej môže EÚ znížiť emisie aspoň o 80%, ak výrobu energie založí na obnoviteľných zdrojoch. Cena energie pritom vôbec nemusí byť vyššia, než keby sa pokračovalo vo výrobe z fosílnych zdrojov.

Na rozdiel od ECF však správa EREC nejde v modelovaní scenáru do detailov. Snaží sa len demonštrovať uskutočniteľnosť vízie založenej na úplnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. Tento scenár rozsiahlejšia štúdia ECF rieši iba stručne.

Investície sa vrátia

Na realizáciu tejto vízie však budú potrebné nové investície. EREC vypočítal, že do 2020 bude musieť EÚ nájsť 963 miliárd eur, do roku 2050 dosiahnu kumulatívne investície 2 800 miliárd.

Na druhej strane ušetrí súvisiace znižovanie emisií CO2 492 miliárd eur do 2020 a až 3,8 bilióna do 2050, za predpokladu postupného rastu cien emisií.

„Vyššie počiatočné investície do obnoviteľných zdrojov sa z dlhodobého hľadiska vyplatia, keďže náklady kapitálových investícií budú vyvážené ušetrením fosílnych palív a CO2“, tvrdí prezident EREC Arthurouros Zervos.

Ak sa Európa vydá po tejto ceste, v sektore obnoviteľných zdrojov vzniknú nové pracovné miesta, ktoré budú kompenzovať stratu miest vo výrobe a distribúcii tradičných energií. V 2050 môže tento priemysel zamestnať až 6,1 milióna ľudí, čo je výrazný nárast oproti 550 000 zamestnancom v súčasnosti.

Legislatívne nástroje

Aby sa vízia naplnila, EÚ musí rýchlo prekročiť ciele pre rok 2020 a stanoviť si nové pre 2030, tvrdí Zervos. Podľa neho by Únia potrebovala aj záväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti (odsúhlasené 20% ušetrenie energie do 2020 je len politickým záväzkom) a cestovnú mapu obmedzovania spotreby energie.

EÚ bude musieť dohliadnuť na efektívnu implementáciu novej Smernice o obnoviteľných energiách a na plnú liberalizáciu energetického trhu, tvrdí EREC. Okrem iného Úniu vyzval na zavedenie celoeurópskej uhlíkovej dane.

Pozície

Patrick Lambert, riaditeľ Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie, fungujúcej pri Európskej komisii, komentoval načasovanie správy: „Bude formovať dôležitý vstup pre premýšľanie Komisie“.

Európske združenie pre veternú energiu (EWEA) od lídrov EÚ žiada, aby sa chopili príležitosti a zabezpečili potrebné zmeny v infraštruktúre a podobe trhu.

„Máme nadbytok vetra, slnka a iných zdrojov, a potrebné technológie. Využitie týchto prírodných a čistých zdrojov energie dá Európe energetickú nezávislosť a vytvorí stovky tisíc pracovných miest“, vyhlásil výkonný riaditeľ EWEA Christian Kjaer.

Ďalšie kroky

  • November 2010: Komisia by mala predstaviť balík energetickej infraštruktúry
  • Začiatok roku 2011: Komisia predstaví cestovnú mapu rozvoja obnoviteľných zdrojov do 2050