Aj Google znečisťuje

Za každým vyhľadaním informácie na internete cez Google stojí 5-10 gramov emisií CO2, tvrdí Alex Wissner-Gross, fyzik z Harvardskej univerzity. Informáciu priniesol v článku pre Sudnay Times, v ktorom opisuje závery svojho čerstvého výskumu. Noviny pre ilustráciu k článku dopĺňajú, že ak sa pri dvoch vyhľadávaniach v Google vyprodukuje 7g CO2, je to podobné množstvo skleníkového plynu, aký vznikne pri varení jednej šálky vody na čaj v rýchlovarnej kanvici.

Uhlíková stopa internetového vyhľadávania je dôsledkom mechanizmu vyhľadávania; ak užívateľ zadá požiadavku, vyhľadávač ju rozošle viacerým serverom po celej Zemi, pričom sa naspäť k užívateľovi dostane vždy iba tá informácia, ktorú poskytne aktuálne najrýchlejší server, tvrdí Wissner-Gross. Pre BBC dopĺňa: „Google nie je horší, než operátori iných dátových centier. Ak chcete poskytovať veľmi presný a rýchly výsledok, vyžaduje si to energiu navyše.“

Americká spoločnosť Google, ktorá sa na verejnosti snaží prezentovať ako zelená firma, označila výsledné hodnoty výskumu za „mnohokrát vyššie“ než je skutočnosť. Na svojom firemnom blogu uviedla, že jedno vyhľadávanie trvá spravidla 0,2 sekundy, pričom sa vyprodukuje v priemere 0,2 gramu CO2. „V znižovaní použitej energie našimi dátovými centrami sme urobili veľký pokrok, ale stále chceme čisté a primerané zdroje elektriny ako energie, ktorú využívame,“ konštatuje internetový gigant. Dopĺňa, že napríklad v roku 2008 investoval do rozvoja čistých technológií 45 mil. amerických dolárov.

Štúdia harvardského fyzika ďalej pokračuje, že jedna sekunda strávená na internete ako takom produkuje 0,02 gramu emisií CO2. Wissner-Gross zdôrazňuje, že ak sa na prehliadaných stránkach nachádzajú animácie alebo videá, tvorby emisií sa zvyšuje približne o polovicu.

Podľa vedca je zaujímavé, že za tvorbou emisií skleníkových plynov stojí v prvom rade „typická skúsenosť s webstránkou“, až po nej nasleduje udržiavanie sietí a dátovej infraštruktúry, v rámci ktorých môžu užívatelia weby navštevovať. Do tretice, servery, na ktorých sú jednotlivé webové stránky hostované, sú najmenšími „prispievateľmi“ emisií.

Gartner, výskumná spoločnosť v oblasti informačných technológií, v roku 2007 odhadla, že IT priemysel sa na globálnej tvorbe CO2 podieľa dvoma percentami. Ide o ekvivalentnú uhlíkovú stopu, akú za sebou zanecháva svetová letecká doprava.

Európska únia chce v blízkej budúcnosti predstaviť štandardy pre energetickú efektívnosť v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT), ide o jeden z krokov v boji proti klimatickým zmenám. Predpokladá sa, že Európska komisia ich vydá v podobe politických odporúčaní, ktoré budú súčasne aj odpoveďou na správu z júna 2008, v ktorej sa konštatuje, že ak sa neprijmú žiadne opatrenia, vplyv priemyslu IKT na životné prostredie sa prehĺbi.