Aj priemysel stojí na strane ochrany klímy

Lídri priemyslu a podnikatelia sa zišli v Kodani na Svetovom obchodnom summite. V dánskom meste diskutujú o klimatických politikách v kontexte blížiacej sa svetovej klimatickej konferencie UNFCCC, ktorá sa v rovnakom meste uskutoční v decembri. Výstupom stretnutia má byť stanovisko vyzývajúce na zníženie tvorby skleníkových plynov o 50 percent do roku 2050. Takýto ambiciózny cieľ podporuje i OSN.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun v prejave pred priemyselníkmi spomenul, že zatiaľ iba málo podnikateľov označilo ochranu klímy za svoju prioritu. Niektorí podľa neho zaujali postoj, že sa budú "pozerať a neskôr sa uvidí", ostatní sú za zachovanie „starého poriadku“. „Pre tých, ktorí priamo alebo skryto lobujú proti klimatickým krokom, mám jasný odkaz: Vaše myšlienky sú zastaralé a váš čas sa kráti,“ vyhlásil pred delegátmi.

„Veľkým obmedzením je financovanie,“ domnieva sa Steve Lennon, výkonný riaditeľ juhoafrického poskytovateľa verejných služieb Eskom. Podľa neho je dôležité znižovať náklady na používanie alternatív k energii vyrobenej z fosílnych palív.

„Nie je to o schopnosti, je to o cene,“ pridáva sa Tony Hayward, výkonný riaditeľ naftárskej spoločnosti BP. Dopĺňa, že „otázkou je priepasť medzi energiou, ktorá sa vyrába dnes, a energiou, o ktorej hovoríme a ktorá je dnes drahšia“.

BP a banská spoločnosť Rio Tinto uzatvorili dohodu o spolupráci. Spoločne chcú z fosílnych palív extrahovať vodík a oxid uhličitý. CO2 napumpujú a uskladnia pod zemským povrchom a vodík chcú predávať ako čisté palivo. Ako však Hayward uviedol, tento projekt bude potrebné spolufinancovať aj z verejných zdrojov. Firmy sú si podľa neho vedomé silného znepokojenia verejnosti z globálneho otepľovania a nechcú, aby sa na ne nazeralo, že nepodporujú opatrenia na spomalenie zmien podnebia.

„Ropné spoločnosti hovoria o svojich portfóliách obnoviteľných zdrojov, ale investujú do fosílnych palív,“ tvrdí Adam Werbach, výkonný riaditeľ marketingovej a konzultačnej spoločnosti Saatchi & Saatchi S. Dopĺňa: „Je to úžasná efektívnosť PR v posledných desiatich rokoch. Pred dekádou ľudia vlastne hovorili, čo si mysleli. Teraz je to v zákulisí.“

Klimatické spojenectvá, obchodovanie s emisiami uhlíka a dotovanie obnoviteľných zdrojov sú myšlienkami, ktoré v Kodani predstavili zástupcovia firiem PricewaterhouseCoopers (PwC) a Vantage Point Venture Partners.

Na okraj dotácií pre klimatické stratégie firiem Hayward z BP doplnil: „Platby by sa mali časom zredukovať a bude potrebné odmeňovať dodávky nízkouhlíkovej energie. Je to presne popísané, môžete si to vziať a premietnuť do legislatívy, ak sa tak rozhodnete.“

Naftárska spoločnosť Royal Dutch Shell v marci oznámila, že zníži investície do sektora solárnej a veternej energetiky, pretože takto vyprodukovaná energia nedokáže konkurovať fosílnym palivám. Firma tiež oznámila, že počas nasledujúcich štyroch rokov zvýši mieru ťažby ropy o 2 alebo 3 percentná.

Samuel DiPiazza, výkonný riaditeľ PwC, vyhlásil, že podnikatelia chcú „postupne a agresívne spochybňovať“ zavádzanie cien za uhlíkové emisie, ktoré sú penalizáciou za tvorbu skleníkových plynov.

Niektorí spochybnili úprimnosť západných firiem, podľa ktorej im údajne záleží na boji proti zmene klímy. „Sú to len neúprimné sľuby, ktoré mnohí z nich dávajú,“ myslí si Harish Hande, riaditeľ manažmentu Solar Electric Light Company, ktorá v Indii zásobuje solárnou elektrinou asi 100 tis. domácností. India je krajinou, v ktorej asi polovica z celkového počtu domácností nemá pripojenie k elektrickej energetickej sieti.

EurActiv/Reuters