Aké príležitosti a výzvy ponúka LNG?

Plyn hrá v energetickom systéme EÚ kľúčovú úlohu a predstavuje približne štvrtinu energetickej spotreby únie. Avšak, ako ukázali záťažové testy systému, ktoré administrovala Komisia v októbri minulého roka, bezpečnosť dodávok plynu do 28 členských štátov sa výrazne líši.

Viaceré krajiny sú závislé od jedného dodávateľa, čo v prípade tejto spolitizovanej komodity predstavuje podľa Komisie vážne ohrozenie. Pri narušení dodávok ruského zemného plynu by najviac utrpeli Pobaltské krajiny, ale aj Balkán a juhovýchodná Európa.

Európska komisia preto pripravuje stratégiu, ktorá má preskúmať potenciál skvapalneného plynu (LNG) a skladovania dodávok, ktoré majú EÚ pomôcť zvýšiť energetickú bezpečnosť a to najmä prostredníctvom diverzifikáciou dodávateľov.

Dodávky LNG do EÚ v súčasnosti predstavujú približne 20 percent z celkového dovážaného objemu zemného plynu. Už dnes v Európe stojí 21 terminálov na skvapalnený plyn a rozostavaných je ďalších 7.

Najväčší podiel na spotrebe má LNG v Španielsku, kde tvorí až 50% a potom v Portugalsku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. Viaceré krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sú podľa Komisie „zraniteľné“ a to vrátane Slovenska, však nemajú priamy prístup k LNG.

Prvým krokom na vypracovanie stratégie, ktorú si Komisia stanovila v rámci presadzovania Energetickej únie je verejná konzultácia. V nej sa európska exekutíva pýta verejnosti ale najmä zainteresovaných skupín na ich názor v otázke regulačných bariér, ale aj k predbežným analýzam a hodnoteniam súčasného stavu LNG a skladovania zemného plynu.  

Zapojiť sa môžete aj vy a to zaslaním odpovedí na otázky uvedené v tomto konzultačnom dokumente na adresu ENER-LNG-STORAGE@ec.europa.eu. Konzultácia je otvorená do 30. septembra.