Ako bude vyzerať elektrický systém budúcnosti? Bude prepojenejší a flexibilnejší

Diskusia o EU-SysFlex [Európsky parlament]

Cezhraničné prepojenia a služby flexibility sú kľúčové pre integráciu veľkého podielu obnoviteľných zdrojov do európskych elektrických sietí.

EURACTIV Slovensko je mediálnym partnerom projektu EU-SysFlex.

Prevádzkovateľ írskej prepravnej sústavy sa dnes dokáže vysporiadať so 65 percentami elektrickej energie z premenlivých obnoviteľných zdrojov ako veterná a solárna energia.

Íri, ktorí spolurozhodujú o európskych politikách, sa domnievajú, že aj Európska únia ako celok je schopná čerpať do roku 2030 viac ako 50 percent energie z obnoviteľných zdrojov. Aby si však sieť poradila s tak veľkým podielom obnoviteľných zdrojov, je potrebné mať viac cezhraničných prepojení a služieb flexibility. Tie zahŕňajú stabilizačné zdroje elektrickej energie, inteligentné riadenie na strane dopytu a vylepšené kapacity pre skladovanie.

Zástupcovia verejného a súkromného sektora si vymenili svoje názory počas diskusie o  výskumnom projekte EU-SysFlex, ktorú v marci v Bruseli usporiadal EURACTIV.

Cieľ, ktorý „nie je ľahko akceptovateľný“

„V roku 2030 môže byť polovica našej elektrickej energie v EÚ obnoviteľná. Ako však môžeme do systému integrovať takú vysokú úroveň elektrickej energie?,“ spýtal sa Seán Kelly (EĽS).

Írsky poslanec Európskeho parlamentu, hostiteľ podujatia, si myslí, že odpoveď môže nájsť práve EU-SysFlex. „Projekt má navrhnúť cestovnú mapu,“ povedal o výskume, ktorý je spolufinancovaný z programu Horizont 2020 a vedený írskym prevádzkovateľom prenosovej sústavy, EirGrid, a francúzskou energetickou spoločnosťou, Électricité de France (EDF).

Kelly, ktorý je členom výboru pre priemysel, výskum a energetiku, bol „potešený“ tým, že Európsky parlament sa zasadil pre rok 2030 za cieľ 35 percent energie z obnoviteľných zdrojov.

Europoslanec: Ľudia už obnoviteľným zdrojom veria, musíme presvedčiť vlády

V nasledujúcich 20 alebo 30 rokoch budú obnoviteľné energie stále potrebovať záložnú podporu. A zemný plyn je asi nákladovo najefektívnejšia možnosť, hovorí írsky poslanec Európskeho parlamentu SEÁN KELLY.

„Tieto ambície neboli pre viacero mojich kolegov ľahko akceptovateľné,“ priznal Kelly, ktorý je tieňovým spravodajcom EĽS pre smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov.

Od nepredstaviteľného k realite

Írsky minister pre energetiku, Denis Naughten, ktorý takisto vystúpil na podujatí, uviedol, že Írsko a Severné Írsko sú „predvojom energetickej transformácie“.

V niektorých časových obdobiach pokrýva írska sieť až 65 percent dopytu po elektrickej energii z premenlivých obnoviteľných zdrojov energie, najmä z vetra.

„Prevádzkovanie malého systému s takýmto podielom obnoviteľných zdrojov je naozaj veľkým úspechom. To, čo by bolo pred niekoľkými rokmi považované za nepredstaviteľné, je dnes realitou,“ povedal Naughten.

Írsky minister: Väčšinu elektriny máme z vetra a slnka, dokáže to aj Európa

Írska elektrická sieť je momentálne schopná čerpať až 65 percent elektriny z nestálych obnoviteľných zdrojov ako veterná a solárna energia. Minister DENIS NAUGHTEN sa domnieva, že írsky úspech sa dá zopakovať na celoeurópskej úrovni. 

V reakcii na novú európsku legislatívu, o ktorej sa momentálne vedú debaty, povedal, že Balík opatrení v oblasti čistej energie je základom energetického prechodu celého ostrova. „EU-SysFlex nám pomôže čeliť výzvam, ktoré súvisia so zavádzaním Balíka čistej energie do praxe,“ dodal Naughten.

Cezhraničné prepojenia: veľká téma

Írsky minister energetiky informoval, že do roku 2020 chce jeho vláda postupne vyradiť uhlie a dostať na cesty pol milióna elektromobilov.

„Budeme tiež elektrifikovať teplárenstvo a investovať do energetickej efektívnosti,“ pokračoval Naughten.

Vysvetlil, že Dublin chce vidieť solidaritu v oblasti dodávok energie a spoločnej energetickej bezpečnosti naprieč Európou. Írsko navrhuje dva projekty energetického prepojenia so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom.

Podľa Naughtena sú vzájomné prepojenia kľúčovým aspektom pre dosiahnutie 35-percentného cieľa v oblasti elektrickej energie.

„Pre Írsko, ako aj pre Francúzsko, Španielsko a Portugalsko sú prepojenia veľkou témou, čo sa týka stability systému,“ povedal minister.

Riadenie flexibility systému

Katarina Sikow-Magnyová z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku uviedla, že vďaka poklesu technologických nákladov „sme uvítali hlasovanie Európskeho parlamentu o 35 percentách“.

Sikow-Magnyová zdôraznila úlohu spotrebiteľov, ktorú má posilniť Balík čistej energie zostavený Európskou komisiou. „Musíme zabezpečiť, aby bol hlas spotrebiteľov v celom systéme dostatočne silný,“ povedala, „musia byť informovanejší a tí zraniteľnejší musia byť lepšie chránení.“

Podľa nej zohrávajú prevádzkovatelia prepravnej a distribučnej sústavy kľúčovú úlohu pri riadení rozvodných sietí s vysokým prienikom obnoviteľných zdrojov energie.

„Spoliehame sa na energetickú flexibilitu v systéme prostredníctvom integrácie elektrických vozidiel a inteligentných domovov,“ vysvetlila Sikow-Magnyová. Komisia chce „zabezpečiť, aby sme sa čo najskôr presunuli od legislatívy k implementácii Balíka čistej energie“.

Sedem demonštračných projektov

Generálny riaditeľ spoločnosti SONI, prevádzkovateľa prenosovej sústavy Severného Írska, počas panelu povedal, že silný prienik obnoviteľných zdrojov do systému prepojeného s Írskom už stláča veľkoobchodné ceny elektrickej energie smerom nadol.

Spolu so spoločnosťou EirGrid je SONI partnerom projektu EU-SysFlex, ktorého cieľom je navrhnúť plán na vytvorenie flexibilného a stabilného elektrického systému za nákladovo efektívnych podmienok.

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.

Generálny riaditeľ SONI, Robin McCormick, vysvetlil, že projekt zahŕňa 34 organizácií z 15 krajín.

Sú medzi nimi prevádzkovatelia prenosových aj distribučných sústav, technologické spoločnosti a výskumné ústavy. „Existuje už sedem demonštračných projektov, ktoré pôsobia na všetkých systémových úrovniach, a to vo viacerých európskych krajinách,“ povedal McCormick.

Správne stimuly v správny čas

Vera Paiva da Silva pracuje na projekte EU-SysFlex ako programová riaditeľka výskumu a vývoja spoločnosti EDF R&D. Taktiež vystúpila v paneli.

„Energetický prechod znamená zmenu známeho systému s priemernou zložitosťou za systém s vysokou úrovňou zložitosti a vlastnosťami, ktoré ešte nepoznáme. EUSysFlex chce zabojovať s touto výzvou,“ povedala da Silva.

Varovala však, že si to bude vyžadovať správne ekonomické stimuly. „Potrebujeme odmeniť správnu úroveň flexibility v správnom čase,“ vysvetlila. Podľa nej môžu byť služby flexibility ponúkané naprieč hranicami a na všetkých úrovniach elektroenergetiky vrátane výrobných kapacít, elektrických vozidiel a inteligentných domovov.

„EUSysFlex je tu, aby sme mohli povedať: 50 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za desať rokov? Áno, dokážeme to,“ uzavrela da Silva.

Partner