Ako chce nová vláda chrániť spotrebiteľov v energetike?

Predstavitelia vládnej koalície. [TASR/Pavel Neubauer]

Žiadna z koaličných strán sa vo svojom predvolebnom programe nevenovala priamo nekalým praktikám pri predaji elektriny, všetky však sľubujú zlepšenie fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a riešenie energetickej chudoby.

Všetky koaličné strany sa vo svojich programoch aspoň čiastočne venujú ochrane spotrebiteľa na trhu, hlavne v spojení s energetickou chudobou. OĽaNO, Sme rodina, SaS aj Za ľudí tiež priamo či nepriamo kritizujú súčasné fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a sľubujú jeho odpolitizovanie.

Aj keď predstavenie programového vyhlásenia vlády odďaľuje mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu, programy aspoň sčasti odhaľujú postoje strán k ochrane spotrebiteľov v energetike.

K jej posilneniu vyzývajú niektorí dodávatelia elektriny, ale napríklad aj Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a rieši spotrebiteľské spory v energetike aj iných odvetviach.

Slovenskí dodávatelia elektriny sa nezhodujú, ako riešiť nekalé praktiky vo svojom odvetví

Všetci dodávatelia elektrickej energie, ktorí odpovedali v ankete EURACTIV.sk, sa vyjadrili, že sa s nekalými praktikami stretávajú. Majú však rozdielne názory na to, čo je hlavným problémom a ako ho treba riešiť.

SaS: Upratovanie musí začať pri ÚRSO

Hlavné slovo bude mať pri tejto téme pravdepodobne strana SaS, ktorej predseda Richard Sulík sa stal ministrom hospodárstva. Témou sa zaoberá štátny tajomník Karol Galek, ktorý je tímlidrom SaS pre energetiku.

SaS by chcela podľa svojho programu zlepšovať prostredie na najmä prostredníctvom odstránenia prebytočnej regulácie. „Postupne zrušíme reguláciu koncových cien energií pre všetky kategórie spotrebiteľov okrem energeticky chudobných a zraniteľných odberateľov,“ uvádza strana.

Pod energetickou chudobou si strana predstavuje „stav, ktorý je kombináciou nízkej úrovne energetickej efektívnosti bývania, vysokých účtov za energie a nízkej úrovne príjmov obyvateľov“. Pre týchto ľudí chce zaviesť možnosť kreditného (predplatného) spôsobu odberu elektriny, v rámci ktorého bude zároveň možné postupne vyrovnávanie dlhov.

„Upratovanie“ v energetike sa však podľa SaS musí začať priamo od podlahy ÚRSO. „Regulačný úrad dlhodobo čelí kritike za svoju netransparentnosť, neodbornosť a nesystémové opatrenia,“ píše v programe. Nevyhnutnosťou je preto podľa nej naradenie súčasného nominanta niekým „kompetentným, bezúhonným a nepodplatným“.

Kto na predaj elektriny využíva nekalé praktiky? Dodávatelia sa k nepoctivým zástupcom nepriznávajú

Všetci veľkí distribútori elektriny naznačujú, že správanie svojich obchodných zástupcov majú pod kontrolou. Skúsenosti spotrebiteľského združenia však ukazujú, že nepoctiví predajcovia sú problém.

Ochrana energeticky chudobných

Strana Za ľudí pri výmene vedenia ÚRSO zdôrazňuje transparentný výber s cieľom vybudovať z úradu modernú a všeobecne akceptovanú autoritu. „Kľúčovým poslaním takejto autority bude konanie vo verejnom zaujme, nezávislosť od populistických, politických a lobistických záujmov, ktoré deformujú trhové princípy prostredníctvom regulačnej a cenovej politiky,“ sľubuje strana spolu so znížením administratívnej záťaže pre účastníkov trhu.

V spolupráci s mimovládnymi organizáciami chce tiež strana prijať „účinné opatrenia na zníženie v energetickej chudoby“. Ako príklad uvádza ochranu pred odpojením odberateľov energií v chudobe.

OĽaNO by chcelo ÚRSO odpolitizovať spoločne so Slovenskou elektrizačnej prenosovou sústavou a ďalšími štátnymi inštitúciami. Inak je jeho program v tejto oblasti stručný. Hovorí o zodpovednosti štatutárov za porušovanie hospodárskej súťaže, vymedzení pojmu energetická chudoba a „lacných a praktických“ podporných schémach.

Energeticky chudobní podľa Petry Čakovskej zo S.O.S patria zároveň k častým obetiam nekalých obchodných praktík pri predaji elektrickej energie. Touto témou sa však žiadna zo strán nezaoberá.

Pomáha spotrebiteľom s účtami za energie: Podomový predaj treba zakázať

Ľudia s najnižšími príjmami paradoxne platia za energie najviac, hovorí PETRA ČAKOVSKÁ zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Nemajú totiž peniaze na zateplenie domov a zároveň sú najčastejšie vystavení klamlivým praktikám podomových predajcov. Tie štát podľa jej skúseností takmer nerieši.

Koncepcia a tarify

Aj hnutie Sme rodina ÚRSO kritizuje najmä s nedostatočným riešením energetickej chudoby. „Hoci ministerstvo hospodárstva a ÚRSO tému rozpracovávajú už viac ako päť rokov, stále nemáme efektívne opatrenia ani vykonávaciu legislatívu zacielenú na zraniteľné domácnosti, ale pokračuje plošná cenová regulácia celých segmentov trhu,“ uvádza v programe.

ÚRSO vo februári po mesiacoch vyhodnocovania pripomienok predložil vláde Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, v ktorej navrhuje jej definíciu a niekoľko riešení. Vláda však o nej do skončenia svojho funkčného obdobia nerokovala a je nepravdepodobné, že by nová vláda koncepciu prevzala.

Ako pre EURACTIV.sk uviedla Dušana Dokupilová z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, ktorá sa téme energetickej chudoby dlhodobo venuje, dokument neposunul riešenie energetickej chudoby „ani o chlp dopredu“.

Sme rodina chce energetickú chudobu riešiť v rámci spolupráce ÚRSO, viacerých rezortov, energetických spoločností a členmi tripartity. Jedným z opatrení, ktoré by podľa hnutia mohlo pomôcť je vytvorenie stropu pre platbu za energie pre zraniteľné domácnosti, rodiny s deťmi a dôchodcov.

Ako Slovensko (ne)rieši energetickú chudobu

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby navrhuje napríklad zavedenie príspevku na energie alebo zákaz odpojenia počas vykurovacej sezóny. Podľa odborníčky však riešenie problému neposúva „ani o chlp dopredu“.

Partner