Ako stavať budovy šetriace energiu

EuroACE, federácia firiem vyrábajúcich tovary a služby pomáhajúce šetriť energiu, zverejní dnes výsledky svojej najnovšej štúdie. Tvrdí sa v nej, že EÚ by mohla znížiť emisie CO2 v roku 2020 minimálne o 36 Mt (megaton) ročne a ušetriť 568 PJ energie, ak by boli všetky nové budovy po roku 2012 stavané ako veľmi nízko energetické budovy.

Štúdia prebiehala v piatich členských krajinách – Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Británii – ktoré majú mať najvyvinutejšie národné stratégie podpory nízko energetických budov. Okrem toho v nich býva až polovica občanov EÚ, preto možno výsledky považovať za reprezentatívne pre Úniu ako celok, aj to pri konzervatívnom scenári, keďže potenciál na šetrenie energiou je v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy omnoho vyšší, než napríklad v Dánsku.

Detailné prepočty však neboli hlavným odkazom štúdie, tvrdí v interview pre EurActiv Susanne Dyrbøl z EuroACE. „Hlavným ponaučením nie je ani tak odhadované množstvo ušetrenej energie a emisií CO2, ktoré idú v líniách hodnotenia dopadov Smernice o energetických vlastnostiach budov (EPBD). Ide skôr o snahu ukázať ďalším členským krajinám, ako to možno dosiahnuť. A tiež, ak začne členská krajina vysvetľovať svoje plány, pre stavebný sektor bude omnoho jednoduchšie nasmerovať vývoj a procesy v zhode s tým, čo vlády chcú.“

Dyrbøl tvrdí, že všetky členské krajiny odpovedajúce na dotazník označili za kľúčový jasne komunikovaný dlhodobý politický rámec. „Včasné oznámenie pripravovaného sprísňovania požiadaviek na energetické vlastnosti bolo považované za efektívny spôsob podpory veľmi nízko energetických budov, čo môžem potvrdiť aj z pohľadu priemyslu.“

„Z môjho pohľadu je jasné, že členské štáty musia vypracovať dlhodobý plán“, zdôraznila a dodala, že priemysel dodá nízkoenergetické stavby a komponenty v momente, keď si bude istý, že po nich v budúcnosti bude dopyt.

Smernica o energetických vlastnostiach budov (EPBD) nijak nenúti národné vlády aby vypracovali takého strategické plány. Vyžaduje len, aby boli každých päť rokov revidované požiadavky na energetické vlastnosti budov, bez povinnosti sprísniť ich. Dyrbøl však ďalej tvrdí, že EPBD mala aj tak väčšie dopady, už len tým, že štáty núti pravidelne revidovať regulácie.

„Identifikovali sme minimálne osem krajín, ktoré prijali plán posilnenia energetických požiadaviek do roku 2020“. Zástupkyňa EuroACE však podčiarkla, že je potrebná „ambiciózna európska legislatíva“, ako je súčasná revízia EPBD.

Návrh Komisie na revíziu EPBD považuje za „dosť ambiciózny“, no stále ho možno vylepšiť. EuroACE by chcelo, aby od roku 2012 museli byť všetky nové budovy stavané ako veľmi nízko energetické, a od roku 2015 ako budovy s nulovými emisiami CO2.

EuroACE predstaví výsledok výskumu Komisii. Najviac by mohla pomôcť krajinám, ktoré stratégie energetickej efektívnosti budov ešte len pripravujú. „Dúfame, že ju využijú členské štáty aby zistili, že nízkoenergetické budovy nie sú len víziou, ale niečím, čo sa už vo viacerých členských krajinách deje.“