Aliancia priemyslu tvrdí, že vodík z čistej energie na dekarbonizáciu nebude stačiť

Nové testovacie zariadenie pre vysokú pec s využitím vodíka spoločnosti ThyssenKrupp v Duisburg, Nemecko. [EPA-EFE/Friedmann Vogel]

Návrh Vodíkovej stratégie EÚ je príliš jednostranne zameraný na vodík z obnoviteľných zdrojov, zhodujú sa zástupcovia hlavných priemyselných odvetví.

Aliancia, ktorá spája najväčšie ropné a plynárenské spoločnosti ako aj výrobcov ocele a keramiky v Európe, sa postavila proti plánom Únie postaviť dekarbonizáciu priemyslu a dopravy na vodíku z obnoviteľných zdrojov. Podľa zástupcov priemyslu je pre naštartovanie vodíkového hospodárstva v Európe kľúčové nezabúdať na vodík z fosílnych zdrojov.

Úzka definícia čistého vodíka

Súčasné vymedzenie pojmu „čistý vodík“ je podľa nich príliš úzke a malo by sa rozšíriť, aby zahrnulo aj „technologicky neutrálne technológie“, argumentuje skupina v liste zaslanom Európskej komisii (24. júna).

„Obnoviteľné zdroje energie sa z dlhodobého hľadiska stanú hlavným zdrojom výroby vodíka. Dovtedy sa Európska únia musí chopiť existujúcich príležitostí a využiť všetky dostupné zdroje čistého vodíka,“ povedal James Watson, predseda riadiaceho výboru skupiny GasNaturally, ktorá presadzuje záujmy plynárov a bola medzi 33 signatármi listu.

Priemyselnú alianciu vedú ropné a plynárenské spoločnosti, ako napríklad nórsky Equinor, taliansky ENI a americký hlavný ExxonMobil. Zastúpené sú aj energetické obchodné združenia vrátane Eurogas, Fuels Europe, Gas Infrastructure Europe a Medzinárodná asociácia producentov ropy a plynu (IOGP).

Zahŕňa tiež európskych oceliarov združených v Eurofer a európske združenie keramického priemyslu Cerame-Unie, ktorého členovia sú potenciálne veľkí spotrebitelia vodíka.

Plány Únie ohľadom čistého vodíka sa objavili minulý týždeň v pracovnej verzii vodíkovej stratégie Európskej komisie, ktorá má byť predstavená 8. júla.

„Obnoviteľný vodík“ vyrábaný z veternej a slnečnej energie je pre dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 „prioritou“, uvádza v pracovnej verzii Komisia. S „fosílnym vodíkom“ ráta návrh len v prechodnom období.

Dekarbonizácia Európy má stáť na vodíku z obnoviteľných zdrojov, vyplýva z pracovného dokumentu Komisie

Európska komisia uprednostní výrobu „zeleného“ vodíka z obnoviteľných zdrojov pred vodíkom získaným zo zemného plynu, vyplýva z dokumentu, ktorý má k dispozícii redakcia portálu EURACTIV.com.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) takmer všetok vodík v súčasnosti pochádza z fosílnych palív, najmä zo zemného plynu a uhlia. A hoci sa dnes veľká pozornosť zameriava na čistý vodík, z elektrolýzy vody (menej emisne náročný postup výroby vodíka) pochádza menej ako 0,1 percenta celosvetovej produkcie vodíka, uvádza IEA.

Výroba všetkého vodíka z elektrolýzy by si vyžadovala 3 600 TWh vyrobenej elektriny alebo „viac ako celkovú ročnú výrobu elektriny v Európskej únii,“ hovorí analýza IEA.

Čistý vodík sa považuje za nástroj na dekarbonizáciu ťažkých priemyselných odvetví, ako je oceliarstvo a chemický priemysel, ako aj na prepravu v ťažkých podmienkach.

Objemy globálnej výroby vodíka sú však stále malé a EÚ by urobila chybu, ak by sústredila všetko úsilie na rast malého segmentu trhu, tvrdí priemyselná aliancia.

„Plne uznávame a podporujeme rast vodíka z čistej elektrickej energie, ktorý sa stane významnou súčasťou zmesi vodíka v roku 2050,“ hovorí aliancia.

„Samotný vodík (z čistej energie) však v najbližšom desaťročí nebude stačiť na rozvoj komerčného trhu s čistým vodíkom,“ dodáva aliancia s tým, že trhu „bude trvať dlhšie, kým sa rozrastie.“

„Podporujeme stratégiu, ktorá zahŕňa všetky spôsoby výroby čistého vodíka, vrátane elektrolýzy, metánovej pyrolýzy a reformovania zemného plynu v kombinácii so zachytávaním, využívaním a ukladaním uhlíka (CCS),“ tvrdí skupina.