Angela Merkel: EÚ nedá peniaze na Nabucco

Zdroj: Flickr

Pozadie

Plynovod Nabucco má znížiť závislosť EÚ od ruského plynu. Cez Turecko, Bulharsko , Rumunsko a Maďarsko bude privádzať do Rakúska plyn z oblasti Kaspického mora.

Hlavným dodávateľom bude pravdepodobne Azerbajdžan, neskôr aj krajiny Blízkeho východu.

Plynovod má začať fungovať v roku 2014, nie je však isté, že bude vôbec postavený. Súkromný sektor zatiaľ neprejavil o jeho financovanie veľký záujem. Vojna medzi Gruzínskom a Ruskom v auguste 2008 zas ukázala na bezpečnostné slabiny projektu. Snaha Gazpromu uzavrieť dlhodobé kontrakty na vývoz stredoázijského plynu zas berie plynovodu potenciálnych dodávateľov.

Komisia oficiálne odmieta priznať, že má projekt problémy. České predsedníctvo zaradilo plynovod medzi politické priority, v projekte sa výrazne angažuje maďarská vláda. V Budapešti usporiadala koncom januára medzinárodný summit, ktorý mu mal zaistiť širšiu politickú podporu. Hoci Komisia nakoniec zaradila plynovod medzi strategické energetické projekty, ktoré chce podporiť európskymi peniazmi, viaceré členské krajiny sú proti tomu.

Mapa: Plynovod Nabucco

Konzorcium plynovodu Nabucco tvoria vedúce európske energetické spoločnosti: OMV (Rakúsko), MOL (Maďarsko), RWE (Nemecko), Bulgargaz (Bulharsko), Transgaz (Rumunsko) a Botas (Turecko). No tri z týchto firiem – OMV, MOL a Bulgargaz – sa už pripojili aj k projektu Južná vetva, ktorý vedie Gazprom.

Problémom je plyn, nie peniaze

Plynovod Nabucco by nemal byť subvencovaný z verejných prostriedkov, povedala kancelárka Angela Merkel po mimoriadnom summite EÚ (1. marec 2009). Finančná podpora podľa nej nie je potrebná, pretože je dostatok súkromných investorov. Problémom však je, odkiaľ sa získa dostatok plynu.

Nemecko je jednou z krajín, ktoré nechcú, aby bol Nabucco „európskym projektom“. Ako najväčší prispievateľ do spoločného rozpočtu by zaplatilo podstatnú časť z osemmiliardového účtu za plynovod. Berlín tiež spochybňuje životaschopnosť projektu, ak sa ho nepodarí napojiť na zdroje z Iránu a Iraku – čo je, vzhľadom na bezpečnostnú a politickú situáciu, vzdialený cieľ.

Na nedávnom medzinárodnom summite o plynovode Nabucco ho maďarský premiér Gyurcsány označil za vec „národnej bezpečnosti“ a žiadal naň európske peniaze. Komisia najprv požiadavku odmietala, no už deň po summite zaradila Nabucco do zoznamu strategických projektov, ktoré chce podporiť piatimi miliardami eur, čo ostali neminuté v rozpočte EÚ v kapitole poľnohospodárstvo. Navrhnutých 250 miliónov má byť poskytnutých vo forme rizikových garancií, ktoré by umožnili získať od bánk výhodnejšie úvery.

Webstránka plynovodu Nabucco tvrdí, že stavba má začať v roku 2011 a prvý plyn začne tiecť v 2014. O finančných aspektoch sa však na nej možno dočítať len: „Vzhľadom na veľké množstvo investícií potrebných pre projekt Nabucco, a vzhľadom na vysokú úroveň rizika, rozhodnutie postaviť Nabucco závisí od potrebnej istoty a bezpečnosti regulačného rámca aplikovateľného na dlhodobé transmisné kontrakty, ktoré budú základom pre investície.“