Arbitrážny súd: Energetická charta je záväzná i pre Rusko

Zmluvy o energetickej charte (ECT) je záväzná i pre Rusko, bez ohľadu na to, že dokument Štátna duma neratifikovala, konštatuje vo svojom náleze špeciálny ad-hoc arbitrážny obchodný súd v Haagu. Rozhodnutie sa prijalo pod dohľadom Stáleho medzinárodného arbitrážného súdu.

Víťazná strana – niekdajší akcionári a zamestnanci ruskej ťažobnej spoločnosti Yukos – oboznámila verejnosť s nálezom včera (1.12.). Súd však zatiaľ nemôže vydať žiadne oficiálne stanovisko, pretože ide len o jednu časť procesu, ktorý sa zatiaľ neuzatvoril.

Bývalí akcionári Yukosu od vlády v Moskve žiadajú kompenzáciu 100 mld. dolárov za znárodnenie a likvidáciu firmy. V spore sa odvolali práve na princípy Energetickej charty, od ktorej Rusko odstúpilo.

Rozhodnutie medzinárodného arbitra o nezákonnosti vyvlastnenia akcionárov Yukosu je najväčším precedensom v jeho histórii, komentujú pozorovatelia.

Precedens je dobrou správou i pre európskych a ďalších zahraničných investorov, ktorí začali podnikať v ruskej energetike pred 19. októbrom 2009, kedy Moskva stiahla svoj podpis spod neratifikovanej Energetickej charty. Precedens bude investície spred spomenutého dátumu chrániť v zmysle charty až do 19. októbra 2029.

Pokiaľ ide o uzavretie sporu bývalých akcionárov Yukosu s Ruskou federáciou, experti pre EurActiv uviedli, že takéto veľké kauzy sa „nevyriešia zvlášť rýchlo“. Do celkového trvania treba započítať i lehotu troch rokov, do ktorých bude mať Moskva právo odvolať sa proti záverečnému rozsudku. V prípade, že sa neodvolá, strany v spore sa dohodnú na definitívnej výške kompenzácie a jej forme.

EurActiv požiadal o stanovisko i zastúpenie Ruskej federácie pri Európskych spoločenstvách. Diplomatická misia však krátke neoficiálne oznámenie o čiastkovom náleze nechcela komentovať.