Autá potrebujú „prechodné palivá“

Prechod od fosílnych palív k udržateľným modelom dopravy bude v Európe trvať desaťročia, povedal rozhodovateľom a zástupcom automobilového priemyslu europoslanec Vittorio Prodi (S&D, Taliansko).

„Zvýšená prítomnosť okamžite dostupných na plyne postavených palív, ako LPG či zemný plyn, môže v tomto procese zohrať dôležitú úlohu. Pomôže už dnes znížiť CO2 a znečisťujúce emisie a vytvorí most k technológiám, ktoré sa objavia v budúcnosti“, zdôraznil.

Rovnaký názor má Samuele Furfari z generálneho riaditeľstva pre dopravu a energetiku v Európskej komisii. Prechodné palivá sú podľa neho pre sektor dopravy stále atraktívnejšou možnosťou. „Pridlho sme hľadali zázračné riešenia a možno sme prehliadali alternatívy, ktoré majú kapacitu priniesť okamžité výsledky.

Elektromotory či vodíkové pohony môžu ovládnuť dopravu vo vzdialenejšej budúcnosti. Nebudú však dostupné dostatočne skoro na to, aby mohli Európe pomôcť dosiahnuť emisné ciele pre rok 2020, tvrdia advokáti palív založených na plyne (LPG, CNG). Od EÚ preto žiadajú, aby uznala úlohu, ktorú môžu tieto alternatívy zohrať v prechodnom období.

Priemysel verí, že do roku 2020 môže na LPG prejsť až 10% všetkých osobných áut v EÚ, čo by znížilo emisie CO2 o 350 miliónov ton. V súčasnosti však majú len 3% podiel na trhu. Ďalšou alternatívou je skvapalnený zemný plyn – CNG.

Paul Voss z Európskeho združenia LPG (AEGPL) poukázal na fakt, že mnohé členské krajiny už začali vo vyššej miere využívať palivá založené na plyne. Celoeurópska debata však zatiaľ chýba.

„EÚ, vo svojej dvojakej úlohe legislátora a šíriteľa dobrých príkladov, môže zohrať kľúčovú úlohu v transformácii týchto fragmentovaných iniciatív na koherentnú a efektívnu stratégiu.“

Predstavitelia automobilového priemyslu však upozorňujú, že spotrebitelia si v konečnom dôsledku vyberú palivo podľa jeho ceny, nie environmentálnych vlastností. Napríklad úspech nafty stál na vhodne nastavenej daňovej politike. Druhým kľúčovým faktorom sú incentívy, ktoré by kompenzovali vysoké náklady konverzie automobilu na LPG či CNG pohon.

Od EÚ preto žiadajú predovšetkým dlhodobú istotu fiškálnych rámcov – teda dlhodobú predvídateľnosť toho, aké palivá chce podporovať, alebo naopak znevýhodňovať, a akým spôsobom. Výrobcovia áut sa potom môžu vyhnúť „drahému hazardu“, pretože motory, ktoré začnú vyvíjať už dnes, sa na trh dostanú až za päť rokov.