Backloading sa blíži, trhy pomaly reagujú

Autor: Photokanok, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Očakávania Európskej komisie, že backloading sa podarí spustiť už v prvom štvrťroku 2014 sa možno  naplnia. Počas aktuálneho obdobia pre podanie námietok sa zatiaľ minulý piatok vyjadril proti len výbor EP pre energetiku, ktorý mal však len poradnú a nie rozhodujúcu rolu. Podstatné bolo včerajšie hlasovanie výboru pre životné prostredie, ktoré posunulo backloading bližšie k implementácii.

Komisia predstavila backloading ako rýchlu nápravu nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na európskom trhu s emisnými kvótami, v snahe stabilizovať ich vrtkavé a hlboko klesajúce ceny.

Od roku 2008 ich cena klesla o viac ako 80 %. V súvislosti s očakávaným zásahom do fungovania trhu už od začiatku roka ceny povoleniek stúpli približne o 20 %. 

Otázkou je kedy

Ak dôjde k schváleniu do konca marca, tento rok dôjde k odsunu 400 miliónov povoleniek. Ak sa celá akcia spustí až v druhom štvrťroku 2014, backloading sa bude z aktuálneho roku týkať len 300 miliónov kvót.

Námietky voči urýchleniu backloadingu mohli podať aj národné vlády, čo podľa informácií agentúry Reuters v stanovenom termíne urobil len jeden členský štát a nie nevyhnutná väčšina.

Podľa Mattea Mazzoniho, analytika spoločnosti Nomisma Energia, existuje 80 % šanca, že sa to stihne v prvom polroku.

Naopak analytik Point Carbonu Haege Fjellheim uviedol, že na ceste sú stále vážne prekážky, preto tvrdí, že tento rok sa bude backloading týkať len 300 miliónov povoleniek. Bostjan Bandelj, riaditeľ obchodnej spoločnosti Belektron v Ľubľane je tiež skeptickejší. „Scenáru so 400 miliónmi dávam len 25-percentnú šancu,“ uviedol.

Budúci utorok (4.2.) by mali o urýchlení rokovať predsedovia všetkých parlamentných výborov, pričom veto od jediného z nich by mohlo proces opäť pribrzdiť.