Barroso: Som nešťastný z pokroku v energetickej efektívnosti

„Členské štáty sa dohodli na cieli 20% ale dosiaľ ho nedosahujú a spôsob, ktorým postupujú má ďaleko od dokonalosti,“ uviedol predseda Komisie José Manuel Barroso.

Únia si do roku 2020 stanovila ciele známe ako 20-20-20: oproti úrovni 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o 20%, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na dodávkach energie na 20%, s minimálne 10-percentným využitím biopalív, a zlepšiť energetickú efektívnosť o 20%.

Energetická efektívnosť je jedinou z nich, ktorá nie je právne záväzná. Európsky parlament, preto 15. decembra navrhol, aby sa záväznou stala.

Barroso v stredu odmietol prezradiť, či tento ťah podporuje, ale pripustil, že na rozdiel od dvoch záväzných cieľov „neexistuje špecifikácia pre konkrétne opatrenia, čo je pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo v energetickej efektívnosti nepostupujeme tak rýchlo.“

Riaditeľka sekcie na Generálnom riaditeľstve pre energetiku Marie Donnelly, v rozhovore pre EurActiv, upozornila, že granty určené na energetickú efektívnosť, ktoré boli re-alokované z iného fondu a majú hodnotu asi 8 miliárd eur, členské štáty nevyužívajú.

Podľa jej odhadov zatiaľ EÚ dosiahla úspory energetickej spotreby „niekde medzi 9 – 11%.“

Predseda Komisie ale trvá na tom, že ciele EÚ sú realistické:

„Preto budem s členskými štátmi diskutovať ako môžeme do roku 2020 dosiahnuť cieľ 20% v energetickej efektívnosti,“ povedal. „Potenciál pre úspory energie v doprave a domácnostich, budovách a priemysle naozaj existuje.“

Barroso o Južnom koridore

Týždeň pred svojou návštevou v Azerbajdžane a Turkmenistane, Barroso zároveň uistil, že európska exekutíva by tiež mohla napredovať v garanciách svojich dodávok energií. Neposkytol ale žiadne ďalšie detaily s oddôvodnením, že nechce „vopred odhaľovať“ rozhovory s relevantnými orgánmi týchto krajín.

Niekoľko štátov Únie a USA dlhodobo podporujú projekt plynovodu Nabucco, ktorý by diverzifikoval dodávky plynu do Európy. Nabucco ale v rámci Južného plynárenského koridoru súťaží o zdroje z niekoľkými ďalšími projektmi.

Hlavný azerbajdžanský vyjednávač Elshad Nasirov sa nedávno vyjadril, že dve konkurenčné ponuky projektov – Prepojenie Turecko-Grécko-Taliansko (ITGI) a Tranjadranský plynovod (TAP) – sa možno „stanú viac atraktívnymi.“

Barroso sa k jednaniam o Nabuccu vyjadril: „Očakávam pokrok…Myslím, že sme už nejaký dosiahli. Nabucco má dobré vyhliadky, verím, že bude úspešné. Naším cieľom sú jasné záväzky s týmito krajinami.“

Napreduje ale aj najväčší rival Nabucca, projekt Gazpromu Južná vetva. Viaceré štáty sa angažujú v oboch hlavných projektoch.