Belgická vláda potvrdila termíny konca jadrových reaktorov

Foto: mmisso.deviantart.com

Belgická vláda zverejnila termíny ukončenia prevádzky jadrových reaktorov v krajine. V priebehu rokov 2015-2025 Belgicko postupne stratí produkciu 5943 MW elektrickej energie v 7 reaktoroch. V súčasnosti predstavujú asi 50 % domácej výroby elektrickej energie.

Dva reaktory skončia v roku 2015, po jednom reaktore sa odstavia ďalšie dva v rokoch 2022 a 2023 a napokon v roku 2025 skončia posledné tri bloky. Všetky bloky boli spustené v období 1974-1985. Všetky tak ukončia prevádzku po 40 rokoch, jedine Tihange 1 má povolenie na celkových 50 rokov prevádzky. Vláda sa tak chce vyhnúť možným výpadkom dodávok elektriny.

Vláda oznámila, že zákon o jadrovej energii z roku 2003 prepísala tak, aby súčasný postoj nebolo možné zmeniť žiadnym nariadením a termíny postupného odstavovania jadrovej energetiky je tak konečný. Táto istota podľa vlády „vytvorí priaznivú investičnú klímu“ a umožní dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny, jej ceny i ochrany životného prostredia.

Začiatkom júla federálna vláda oznámila, že zamýšľa rozvoj kapacít výroby z fosílnych palív a tiež pripravuje investičné schémy na podporu flexibilnej výroby z obnoviteľných zdrojov  (OZE) a ich stabilné zapojenie do siete.

Zemný plyn sa druhým najväčším zdrojom výroby elektriny s podielom 32 %. OZE dodávajú len 7 %. Podľa národného plánu vytvoreného na základe cieľa EÚ o podpore OZE by sa mal ich podiel do roku 2020 zvýšiť na 13 %. Fosílne palivá, ktorých spaľovanie znamená vyššie emisie skleníkových plynov sa zatiaľ zdajú byť ako ekonomicky najschodnejšia náhrada za jadro.

Kto koho vydiera?

Majiteľ a prevádzkovateľ elektrární – firma Electrabel – je však tvrdo proti. Podľa nej je memorandum o porozumení z roku 2009 (viď Pozadie) záväznou dohodou o predĺžení prevádzky troch reaktorov o 10 rokov. Navyše začiatkom júla regulačný úrad odsúhlasil technickú správu firmy o plánovanej príprave predĺženia ich prevádzky.

Termíny pre odstávku označila za „vydieranie“. Podľa nej vláda neopodstatnene útočí na firmu a jej 7000 zamestnancov. Navyše upozornila, že udržanie prevádzky bloku Tihange 1 do roku 2025 v súlade s požiadavkami bezpečnosti zo strany regulačného úradu bude vyžadovať investície vo výške 500 miliónov eur. To je však bezdôvodné bez „vízie a garancií ziskovosti po desiatich rokoch“.

Firma Electrabel v reakcii na termíny ukončenia prevádzok uviedla, že Tihange 1 odstaví už v roku 2015, čo zase považujú za vydieranie politici. Minister pre energetiku Melchior Wathelet toto vyjadrenie považuje za „blafovanie“.

„Ak by jadrová energetika nebola zisková, boli by to veľké správy. Ale vieme, že toto nie je tento prípad,“ uviedol Wathelet. Zelená opozičná poslankyňa Meyrem Almaci to označila za „vydieranie“.

Podľa ministra pre hospodárstvo Johana Vande Lanotteho je vláda pripravená aj na to, keby Electrabel naplnil túto hrozbu. V tom prípade chcú schváliť zákon, ktorý umožní inej firme prevziať povinnosti Electrabel, ak odmietne udržať Tihange 1 v prevádzke dlhšie.

V krajine sa dlhodobo diskutuje o vysokých ziskoch prevádzkovateľa jadrových elektrární. Vláda preto požaduje, aby časť svojich ziskov venovala do štátnej kasy.

Voči bezpečnosti starých reaktorov v Belgicku, ale tiež nezávislosti národného regulačného úradu, sa tvrdo postavila napríklad organizácia Greenpeace. Jan Haverkamp v rozhovore pre EurActiv upozornil, že elektráreň Doel sa nachádza len 10 kilometrov od centra Antwerp a vo vzdialenosti do 60 kilometrov žije asi 3,5 milióna ľudí.