Bezodplatné emisie pre ťažký priemysel rozdeľujú EÚ

Zdroj: TASR

ETS je najväčší svetový trh s emisnými povolenkami a slúži ako kľúčový nástroj EÚ v boji proti klimatickým zmenám. Priemysel a energetický sektor musí obmedziť svoje emisie investíciami do nízkouhlíkových technológií, ktoré zefektívnia ich prevádzky, alebo si potrebné kvóty dokúpiť.

Ceny uhlíka sa však v súčasnosti pohybujú na úrovni 8 eur za tonu emisií. Pre spoločnosti je preto lacnejšie znečisťovať, než investovať do zelených technológií. Reforma má túto situáciu zlepšiť a zvýšiť ceny uhlíka na približne 30 eur za tonu.

Navrhovaná reforma má okrem iného postupne znížiť celkový počet obchodovateľných kvót v systéme na roky 2021-2030 každoročne o 2,2 percenta, čo oproti pôvodným 1,74 percentám predstavuje značný nárast. Radikálne má však okresať aj zoznam odvetví, ktoré v rámci ochrany výroby pred presunom do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi dostávajú časť emisných kvót zadarmo.

Aktuálny zoznam sektorov ohrozených presunom výroby pokrýva 177 rôznych odvetví, ktoré tvoria až 97 percent všetkých emisií. Nový zoznam vypracovaný Komisiou obsahuje už len 50 sektorov, vrátane oceliarskeho, papierenského či sklárskeho odvetvia, tie však stále predstavujú približne 94 percent priemyselných emisií.

Energeticky intenzívne odvetvia a energetický sektor však tvrdia, že sú obetným baránkom dekarbonizácie hospodárstva EÚ a potrebujú preto pomoc. „Bojujeme o čoraz menší koláč,“ naznačil pre EurActiv predstaviteľ jedného zo sektorových záujmových združení.

Prehodnotiť treba celý systém

Podľa súčasných pravidiel sú bezodplatné kvóty distribuované na základe dvojstupňového systému, ktorý zahŕňa všetky prevádzky ohrozené presunom výroby. „Ak ste veľmi ohrozený, tak dostanete 100 % kvót zadarmo. Ale ak ste ohrozený menej, vzťahuje sa na vás iba 30 % bezodplatných kvót,“ vysvetlil pre EurActiv jeden z diplomatov.

Slovensko, Česká republika, Francúzsko a Británia v spoločnej pozícii navrhujú, aby Komisia „pridala viaceré stupne“ podľa miery ohrozenia presunu odvetvia vypočítanej na základe intenzity obchodu v danom sektore a uhlíkovej intenzity.  

„Odstupňovanie zaručuje efektívnejšiu distribúciu bezodplatných povoleniek než v rámci súčasného systému a zaisťuje, že kvóty pôjdu do odvetví , ktoré ich potrebujú najviac. Zároveň sa vyhneme prideľovaniu nadmerného množstva povoleniek pre niektoré sektory,“ hovorí sa  pozícii.

„Chceme zabezpečiť cielenejší prístup, aby 100 percent bezodplatných kvót získali iba tie spoločnosti, ktoré sú najviac vystavené presunu výroby. Pri súčasnom návrhu Komisie by v skutočnosti až 93 percent zariadení dostalo 100 percent takýchto kvót,“ doplnil pre EurActiv jeden z diplomatov.

Chrániť treba aj tých najlepších

Keďže na základe starých pravidiel sa mohlo stať, že počet bezodplatných kvót, ktoré prevádzky potrebovali v rámci ochrany pred presunom výroby mohol presiahnuť vyhradený počet, Komisia zaviedla tzv. medzisektorový korekčný faktor. Ten v prípade potreby umožňuje znížiť počet bezodplatných kvót o fixné percento vo všetkých „chránených“ podnikoch.

Teda aj najefektívnejšie prevádzky, ktoré by za iných okolností mali dostať všetky emisie zadarmo dostanú preplatených iba 80 percent. Zástupcovia priemyslu to však považujú za „nespravodlivé“.

Slovensko a partneri navrhujú, aby Komisia prehodnotila systém fungovania ochranného zoznamu, pretože hrozí, „že ku koncu tretej obchodovanej fázy budeme musieť opäť použiť korekčné faktory“.

„Pri pohľade na všetky odvetvia je jasné, že nejde o homogénny systém, v ktorom 10 najúčinnejších zariadení má nárok na plné krytie,“ povedal jeden z diplomatov, pričom poukázal na veľký rozdiel medzi aktivitami jednotlivých odvetví. „Budeme musieť určiť najlepšie prevádzky sektor po sektore,“ dodal s tým, že technické rozhovory by sa mali „dolaďovať“ v budúcom roku.