Bilancia jadra v roku 2013 – spustili i odstavili sa 4 reaktory

Aktuálne je po celom svete v prevádzke 435 jadrových blokov s celkovou kapacitou 375,3 GWe. Bilancia za minulý rok ukazuje, že sa sprevádzkovali 4 reaktory so spoločnou kapacitou 4 077 MWe, z toho 3 v Číne a 1 v Indii. Ďalších viac ako 1,6 GW elektriny pribudlo v súvislosti so zvýšením výkonu existujúcich atómových elektrární.

Zároveň došlo v Spojených štátoch k trvalému odstaveniu 4 reaktorov s celkovou kapacitou 3 576 MWe.

Začala tiež výstavba 10 nových blokov, napr. v Číne, Bielorusku, USA či Spojených arabských emirátoch. V procese výstavby je teda aktuálne 71 atómových blokov s kapacitou približne 75 GWe.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) tiež zmiernila svoje projekcie rastu výrobnej kapacity jadra do roku 2030 na 17 % podľa nízkeho scenára.

Dosiaľ najväčší medziročný prepad vo výrobnej kapacite zaznamenala energia z jadra v roku 2012, a to o 7 %.

Obzvlášť zložitá situácia v tomto sektore je v Spojených štátoch, kde majú prevádzkovatelia problémy udržať si zisky z prevádzky starnúcich reaktorov, ktoré vyžadujú nákladnú modernizáciu, a tiež odkladajú výstavbu nových blokov. Zatiaľ čo ešte v roku 2009 firmy zvažovali v krajine postaviť 31 reaktorov, dnes sa budujú 4 bloky a pri ostatných sa vyčkáva.

Nižšia perspektíva v Európe

V rámci aktualizácie analýzy trendov v oblasti energetiky do roku 2050 Európska komisia uviedla: „Predpoklady o jadre sa radikálne zmenili v porovnaní s predchádzajúcimi projekciami na základe nedávneho vývoja politiky, zmenenej ekonomickej situácie a detailných prieskumov možností predĺžiť životnosť existujúcich elektrární.“

Autori predvídajú pokles podielu jadra na výrobnej kapacite elektriny do polovice storočia na 21 %.

„Aktualizácie modelu týkajúce sa obmedzení, novej národnej legislatívy a vyšších nákladov vedú k nižším perspektívam pre jadro než v predchádzajúcich projekciách,“ uviedla EK.

Hlavný pokles sa predpokladá do roku 2025 najmä v súvislosti s odstavením atómových elektrární v Nemecku a Belgicku. Následne však „očakávaná úroveň investícií prekoná vyraďovanie jadrovej kapacity z prevádzky a do konca obdobia projekcie sú inštalované jadrové kapacity takmer rovnaké úrovniam v roku 2010“.  

Investovať sa bude do nových blokov a tiež opatrení súvisiacich s predĺžením prevádzky súčasných reaktorov. Zatiaľ čo do roku 2025 by podľa predpovedí Komisie mala kapacita atómových elektrární v EÚ klesnúť na 96,9 GWe, potom sa do roku 2050 zvýši na asi 122 GWe. 

Podiel jadra na hrubej domácej spotrebe by mal zostať rovnaký – 13 %.

 

Zdroj: Európska komisia, 2013

Možné investície do jadra vidí Komisia v Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Fínsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Španielsku.

Rozsiahly plán v oblasti rozvoja jadra prijala vláda vo Veľkej Británii. Dnešné staré reaktory a tiež kapacity elektrární na uhlie by chce nahradiť novými atómovými blokmi, pričom investorom sa rozhodla poskytnúť záruku na pôžičky vo výške viac ako 13 miliárd eur a tiež garantované ceny elektriny.

Podľa dohody medzi vládou a francúzskou spoločnosťou EDF sa má pre elektráreň Hinkley Point C počas 35 rokov uplatňovať dohodnutá cena na úrovni Ł89,50/MWh (asi €108/MWh), plne zohľadňujúc index spotrebiteľských cien.